Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Genskanninger af halskar på plads

Patienthotellet ude

OUH har nu genskannet alle de patienter, som hospitalet i starten af oktober genindkaldte til en skanning af halskarrene, efter at enkelte skanninger havde vist sig ikke at leve op til sædvanlig kvalitet. 

Alle de patienter, der har taget imod OUH’s tilbud om en genskanning af halskarrene, er nu blevet skannet igen. Ved genskanningerne er der fundet i alt otte uoverensstemmelser i forhold til de tidligere skanninger, og heraf er fire patienter blevet tilbudt en operation.

- Vi har ved genskanningerne fundet i alt otte tilfælde, hvor den nye skanning ikke viste det samme som den første. Ud af de otte blev fire patienter vurderet til ikke at få en sundhedsmæssig gevinst af den operation, som undersøgelsen er første skridt i screeningen til. Fire patienter blev undersøgt yderligere og vurderet til at have gavn af operationen, og de er nu opereret, siger sygeplejefaglig direktør på OUH, Mathilde Schmidt-Petersen, og fortsætter:

- Umiddelbart vurderes det, at ingen af de berørte patienter har fået mén, men det er selvfølgelig en vurdering, der i sidste ende er op til Patienterstatningen. Derfor er patienterne også blevet informeret om deres muligheder for at rejse en evt. klage- eller erstatningssag.

Har også undersøgt tidligere genindlæggelser

OUH har desuden gennemgået journaler fem år tilbage for at undersøge alle genindlæggelser eller dødsfald, som er sket inden for tre måneder efter, at patienten har fået skannet halskarrene på Neurologisk Afdeling N. Målet har været at afklare, om der har været tilfælde, der skyldtes en svigtende kvalitet i den første skanning af halskarrene.

- Vi har undersøgt alle tilfælde inden for tre måneder efter en skanning af halskarrene, da det er i denne periode, at en operation kan forebygge en ny blodprop. Dér har vi fundet i alt to genindlæggelser, hvor undersøgelser ved genindlæggelsen viste, at der var anledning til at tilbyde patienten en operation. Patienterne blev i begge tilfælde opereret og havde tilsyneladende ingen mén. Men den vurdering er selvfølgelig igen op til patienterstatningen, og vi har kontaktet patienterne, siger Mathilde Schmidt-Petersen.

Fokus på den fremtidige kvalitetskontrol

Det største fokus har i første omgang været på at genskanne patienterne så hurtigt som muligt. Med det på plads kan OUH nu arbejde videre med den fremtidige kvalitetssikring og -kontrol af ultralydsskanningerne af halskarrene på Neurologisk Afdeling N.

Afdelingen arbejder fortsat på at afdække alle de mulige årsager til den svigtende kvalitet i skanningerne, men der kan være en sammenhæng med et svigt i oplæringen og supervisionen. Derfor satte afdelingen allerede ved den første mistanke gang i ekstra supervision, og de første skridt bliver nu taget til en yderligere sikring af kompetencerne.

- Helt konkret har vi udover den ekstra supervision som det første planlagt fælles og individuelle undervisningssessioner her i november på både OUH og Rigshospitalet - Glostrup. Rigshospitalet har assisteret os med både genskanninger, supervision og den planlagte undervisning, hvilket vi er virkelig glade for, siger Mathilde Schmidt-Petersen og fortsætter:

- Derudover går vi nu også i gang med det større og mere langsigtede arbejde med at fastlægge, hvordan vi fremadrettet skal kvalitetssikre området. Både i forhold til uddannelse og fastholdelse af kompetencer, men også i forhold til en løbende kvalitetskontrol.

 Fakta: Ultralydsskanning af halskarrene

Neurologisk Afdeling N på OUH foretager årligt 2.200 ultralydsskanninger af halskarrene. Formålet med en ultralydsskanning af halskarrene er at undersøge, om der er en lokal åreforkalkning, som snævrer halsens kar ind og dermed øger risikoen for en blodprop. Ultralydsskanningen er første skridt i at afklare, om en operation kan mindske risikoen for en ny blodprop. Efter tre måneder har aflejringerne i blodårene stabilisteret sig så meget, at risikoen ved en operation er større end risikoen for en ny blodprop.

Selv om det ud fra ultralydsskanningen er blevet vurderet, at man ikke kan have glæde af en operation, får man stadig medicinsk behandling og øget kontrol ved lægen.


Siden er sidst opdateret: 12-11-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring