Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Forsknings- og innovationscentre

Odense Universitetshospital (OUH) har et tæt, strategisk samarbejde med Syddansk Universitet (SDU). Traditionelt er et universitetshospital tæt knyttet til det sundhedsvidenskabelige fakultet, men OUH har forsknings- og innovationsprojekter med forskere fra alle fakulteter på SDU.

OUH og SDU har etableret tre fælles forsknings- og innovationscentre for at sikre de strategiske indsatser frem mod det nye universitetshospital, der er ved at blive bygget i Odense. Centrene medvirker til at sikre en tydelig infrastruktur fra forskernes idéer til implementering i daglig drift til fordel for patienter, pårørende og personale.
 

  • Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) var det første, fælles center, som OUH og SDU etablerede i 2014.
    Centeret ledes af Tessa Lind Gjødesen, innovationschef på OUH, og professor Kristian Kidholm er forskningsleder. CIMT samarbejder med både de samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, tekniske og humanistiske fakulteter og har udmærket sig særligt inden for telemedicin, evaluering og implementering. Der er tilknyttet seks seniorforskere til centeret, som også har forskningsudvalg samt en lang række tilknyttede ph.d.studerende. CIMT-Akademiet inviterer hver måned oplægsholdere fra ind- og udland til at inspirere de tilknyttede forskere.
     
  • Centre for Clinical Artificial Intelligence (CAI-X) blev etableret i 2019 mellem OUH og Mærsk McKinney Møller Instituttet på SDU. CAI-X skaber en ramme for effektivt samarbejde mellem de kliniske afdelinger, de tekniske forskere og industrien for at udvikle og nyttiggøre AI-løsninger til sundhedsvæsenet og borgere. Det er ambitionen og forventningen, at centerets samlede indsats vil have en stor indflydelse på både forskningsgennembrud og den daglige kliniske praksis.
     
  • Centre for Clinical Robotics (CCR) blev etableret i 2020 mellem OUH og Mærsk McKinney Møller Instituttet på SDU. Der er en stigende efterspørgsel på automatisering fra de kliniske afdelinger, og området er i rivende udvikling. Med et robot- og teknologicenter placeret tæt på de kliniske afdelinger, kan vi gennemføre projekter med høj involvering af personalet til gavn for den kliniske effektivitet og produktivitet. CCR vil drage nytte af den eksisterende robotklynge i Odense og de nye dronemuligheder.


 


 
 

Siden er sidst opdateret: 19-03-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring