Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Behandling i hjemmet og on-the-go

At være indlagt hjemme i sine vante rammer vil oftest være mere behageligt for patienten end at være indlagt på sygehuset – især når der er tale om længere indlæggelsesperioder. Og for hospitalet og de øvrige patienter er det en fordel, at sengepladserne bruges på de patienter, der har mest brug for det.
Derfor har OUH flere forskellige tiltag, der gør patienter med forskellige lidelser i stand til at tage hjem og føre et mere eller mindre normalt liv, selvom de egentlig er indlagt og i daglig kontakt med hospitalet.


HJEMMEINDLÆGGELSER AF FOR TIDLIGT FØDTE BØRN
Når et barn fødes for tidligt, indebærer det en lang hospitalsindlæggelse. For de fleste for tidligt fødte børn handler de sidste uger af indlæggelsen om, at barnet skal lære af spise. Nuværende praksis er, at for tidligt fødte børn kan komme hjem, når barnet kan spise ved bryst eller flaske og tage på i vægt uden supplerende ernæring fra sonde. Det sker omkring den oprindelige termin.

For mange af familierne betyder det, at de har svært ved at etablere sig som familie, da barnets far ikke kan være indlagt, og de ikke er i vante rammer. Uroen ved at være indlagt og væk hjemmefra kan også betyde, at der er problemer med at komme i gang med amning og at få den nødvendige søvn. Og hvis der er andre børn i familien, er det ofte svært at få hverdagen til at hænge sammen og at få en god start på familielivet med den lille ny.
Et forskningsprojekt på OUH’s Børnehospital har derfor undersøgt, om mor og barn kan sendes tidligere hjem fra hospitalet med en telemedicinsk løsning, så de stadig kan have tæt kontakt til personalet på hospitalet. Forskningsprojektet har vist rigtig gode resultater. Over 90 børn og familier har været indlagt hjemme med telemedicin i projektperioden. Familierne var glade for tilbuddet, fordi de fik en mere rolig start, men stadig havde adgang til den professionelle hjælp fra hospitalet. Da forskningsprojektet var slut, overgik ordningen direkte til klinisk drift.
Projektet viste, at flere børn ammes efter hjemmeopholdet, og at børnenes vækst er tilfredsstillende. Fordi børnene er indlagt på hospitalet i kortere tid, optimeres ressourcerne og afdelingen kan behandle flere patienter samtidig.
Se indslag fra DR Nyhederne om projektet: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/video-tidligt-foedte-boern-sendes-tidligt-hjem

Finansiering
Forskningsprojektet fik støtte fra Region Syddanmark, Syddansk Universitet, H.C. Andersen Børnehospital i Odense, Helsefonden, Aase og Ejner Danielsens Fond og OUH’s Frie Forskningsmidler.

 

PATIENTKUFFERTEN/ KOL-KUFFERTEN 
Patienter indlagt med akut forværring af KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) i Odense eller Svendborg tilbydes opfølgende samtaler med en KOL-sygeplejerske efter udskrivelse. Samtalerne afvikles som video-samtaler via ”KOL-kufferten”, som sættes op af en tekniker hjemme hos patienten. Rent praktisk er Kol-kufferten en skræddersyet bærbar pc med webkamera og meget få knapper, så den er nem for patienterne at håndtere. Der er også tilsluttet en enhed, som patienten kan kontrollere iltmætning og puls igennem samt udstyr til at lave en pusteprøve. Disse data downloades af sygeplejerske, som i samarbejde med patienten evaluerer og evt. reagerer på resultaterne. Det skaber tryghed for patienterne i den svære overgang fra indlæggelse på sygehuset til at være på egen hånd derhjemme.
Et tele-KOL forløb udgøres typisk af 6-8 samtaler af ca. 20 min varighed og gennemføres på hverdage (i Svendborg også om lørdagen). Når forløbet er slut, sendes en opsummering til henholdsvis egen læge og kommune for videre opfølgning og behandling.
For KOL-patienter med svær åndenød og træthed er det ofte uoverskueligt at forlade hjemmet. Derfor er muligheden for specialiseret og individualiseret rådgivning i eget hjem en stor fordel.
Med et tele-KOL forløb øges patienternes viden om sygdom, håndtering af medicin og forværringer. Herved opspores og behandles akutte forværringer tidligere, og behovet for indlæggelser kan reduceres. Desuden adresseres forståelses-problemer i forhold til behandling og livsstilsforandringer sammen med patienten, så misforståelser afdækkes, og forløbet bliver mere overskueligt.  Gennem deltagende nærvær støttes patienterne i at mestre stress og angst, så håbløshed, afmagt og ensomhed lindres.
KOL-kufferten er udviklet og sat i drift på OUH af firmaet Ewii Telecare (tidl. Medisat og Trefor Telecare) og har været et tilbud til KOL-patienter på OUH siden 2012. Man arbejder i øjeblikket på at udvikle en tabletløsning, som på sigt skal erstatte de oprindelige KOL-kufferter.

Hjemmeindlæggelser til KOL-patienter
Siden 2012 har OUH’s Lungemedicinsk Afdeling J tilbudt en løsning med indlæggelse i eget hjem, hvor et team af specialiserede ‘TeleKOL-sygeplejersker’ udfører daglige hjemmeopkald til lungepatienter, som har været akut indlagt på hospitalet pga. forværring i deres tilstand.
Når KOL-patienterne er indlagt hjemme, får de i den første uge efter udskrivelse et dagligt videoopkald fra TeleKOL-sygeplejersken på OUH. Under samtalen måler patienten sin iltmætning i blodet samt lungefunktion via de udleverede måleapparater og taler med sygeplejersken om resultaterne og om, hvordan den videre behandling skal foregå. Data fra målingerne sendes direkte til sygeplejersken på hospitalet, som kan overføre dem til den elektroniske patientjournal med det samme. Således tjekkes patientens tilstand dagligt, og evt. forværringer kan håndteres, inden de bliver alvorlige og kræver indlæggelse. På den måde oplever patienten en blød overgang fra at være indlagt akut på hospitalet til at blive udskrevet og skulle tage vare på sig selv i samarbejde med sin praktiserende læge, som har ansvaret for KOL-patienterne i det daglige.
Tilbuddet har også i en årrække indbefattet et tilbud om at modtage telemedicinsk træning til de KOL-patienter, som typisk takker nej til træning på hospitalet eller i nærmiljøet. Det er især godt for den gruppe af KOL-patienter, som ikke kan møde op til træning på hospitalet pga. distancen fra hjemmet eller deres svære tilstand.

Kuffert til leversvigtpatienter
Patienter diagnosticeret med levercirrhose (skrumpelever/ leversvigt) har brug for hyppig kontakt med sundhedsvæsenet, da der er tale om en kronisk lidelse, som kræver tæt overvågning. Desværre er patienternes tilstand ofte så dårlig, at flere ugentlige besøg til hospitalets ambulatorium er meget krævende for dem – og kan betyde en forringelse af deres tilstand. Derfor har OUH, Nyborg Sygehus i december 2014 testet telemedicinske konsultationer til patientgruppen, og den løsning er nu i drift.

 

HJEMMEKEMO
De fleste patienter ønsker at tilbringe mindst mulig tid på hospitalet – også kræftpatienter som modtager kemoterapi.
På Hæmatologisk Afdeling X på OUH tilbydes visse former for kemoterapi som (delvis) hjemmebehandling. Behandlingen gives via en pumpe (CADD-Solis), der erstatter dropstativet og tyngdekraften. Pumpen kan indstilles til at give lægemidlet med foruddefinerede intervaller/på foruddefinerede tidspunkter. Infusionsvæsken bæres i en bæltetaske – eller rygsæk, hvis der er behov for større volumen.
Patienterne møder op på hospitalet ca. hver anden dag til klinisk kontrol og for at få en ny dosis kemoterapi koblet til pumpen.
Patienterne udtrykker stor glæde over at kunne være hjemme i vante omgivelser og deltage i familielivet, mens de modtager behandling. 

 

VIDEOKONSULTATION
Konsultation via video bruges i stigende grad på tværs af hospitalet. Videokonsultationer er bl.a. en fordel for patienter, der bor meget langt fra hospitalet. De kan enten gennemføre konsultationen hjemmefra eller fra et mindre sygehus i regionen, hvor fagpersonale kan deltage i videokonsultationen med specialisten.

Videokonsultation til palliative patienter
Videokonsultation er et nyt tiltag i opfølgningen på palliative patienter (patienter med livstruende sygdomme) og anvendes i første omgang i stedet for den nuværende praksis med telefonsamtaler. Video gør, at patient og behandler kan se hinanden under samtalen, hvilket øger trygheden. Det er tillige muligt at have et familiemedlem, der ikke bor sammen med patienten, med til samtalen, hvis de har en tablet med internetadgang. Når kommunikationen er suppleret med billede, kan man se de små tegn på, at patienten måske ikke er enig, eller ikke har forstået det sagte. Omvendt føler patienterne også, at de bliver bedre forstået, når de kan se behandleren.
Video giver desuden bedre mulighed for at vurdere patientens almentilstand og vurdere fysiske lidelser og symptomer som fx et sår. På sigt kan videokonsultation i nogle tilfælde også bruges i stedet for fysisk besøg i hjemmet, hvilket vil betyde, at behandleren får tid til øvrige opgaver eller kan tilbyde flere samtaler til patienterne, når der ikke skal bruges tid på transport.
Videokonsultationen skaber værdi for både patienterne og deres pårørende. De oplever, at samarbejdet er blevet forbedret, da kommunikationen er mere direkte, og der kan handles straks på aftaler.
Læs artikel fra dr.dk om videokonsultation til palliative patienter: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/ib-er-uhelbredeligt-syg-nu-kommer-sygeplejersken-video

Videokonsultation på Hæmatologisk afd. X
Afdelingen tilbyder videokonsultationer til patienter bosat på Ærø, som derved sparer mange timer i transporttid.
Læs mere og se en video om tilbuddet her: http://www.ouh.dk/wm508863
 

 

TELEMEDICIN TIL FODSÅR
En af de hyppige og alvorlige komplikationer til diabetes (sukkersyge) er fodsår. Fodsårene er svære og tidskrævende at få til at hele – og i værste fald kan fodsår føre til amputation.
Patienterne, der får telemedicinsk monitorering af behandlingen, får besøg i hjemmet af en specialuddannet sårsygeplejerske, som tager billeder af såret med en mobiltelefon og sender billedet til en elektronisk sårjournal, hvor specialister på sygehuset kan se billederne og vejlede i fortsat behandling og pleje. Patienten sparer således tid på transport til sygehuset, men får stadig samme trygge behandling og faglige niveau.

Telemedicin til fodsår
Sårsygeplejersken besøger patienten i hjemmet og tager et billede af såret, som lægen efterfølgende kan se i den elektroniske sårjournal og ud fra billedet vejlede sygeplejersken i den rette behandling.

 

Digitaliseringsstyrelsen har lavet denne korte video om løsningen. [https://www.youtube.com/watch?list=PL-laysA3nuJcUpzhNo5bL-DH7lODM9V7Y&v=vOgEFeJTEUQ
Telemedicin til diabetiske fodsår er et samarbejde mellem alle hospitalsenhederne i Region Syddanmark og 20 af regionens kommuner.

Behandling med 3D-kamera
I dag er den telemedicinske monitorering udvidet med et 3D-kamera for at optimere billederne og få flere detaljer med. Det er vigtigt at kende de præcise mål for et sår i forhold til behandlingen, og 3D-billederne giver et bedre grundlag for at vurdere, hvordan såret skal behandles og vil hele.
Fordele ved telemedicin og 3D-kamera:

  • Patienterne sparer tid og ressourcer på transport til og fra hospitalet.
  • 3D-fotograferingen giver mere præcise oplysninger end almindelige billeder, hvilket kan betyde, at behandlingstiden afkortes.
  • Den højere grad af detaljer kan bidrage til at reducere komplikationer og forhindre indlæggelser.
  • Kameraet vil også kunne bruges på sygehuse, i hjemmeplejen, på sociale institutioner osv.


 


Siden er sidst opdateret: 01-07-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring