Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Apps og systemer til personalet

OUH er i høj grad et 'digitalt hospital' og bruger ikke længere papirjournaler, fax osv., men mange af de digitale systemer kræver en computer. Det forhindrer fleksibilitet og mobilitet i mange af personalets opgaver, og derfor arbejder vi også på løsninger til brug på mobile enheder, så personalet kan løse opgaverne på rette tid og sted uafhængigt af en computer.
Nedenfor er en række eksempler på den slags løsninger, som er i drift på OUH.

 

RoOS App
Knoglebogen App
Lymfødem App
ORCA App

 

ROOS – RESSOURCE- OG OPGAVESTYRING
RoOS sikrer overblik og styring af opgaveflowet mellem de forskellige personer på en afdeling på tværs af mobile enheder og computere. I RoOS kan opgaver oprettes automatisk, fx når patienten ankommer, og opgaverne kommunikeres digitalt mellem afdelingens personale.
Fordele:

  • Afdelingen får færre telefonopkald mellem personalet og færre forstyrrelser forbundet med opgaveoverlevering.
  • Afdelingen bruger færre papirsedler med noter om patienterne, som kan risikere at blive væk eller være synlige for uvedkommende.
  • Alle i personalegruppen på afdelingen/afsnittet har overblik over opgaverne, så intet risikerer at blive glemt.
  • Den medarbejder med kompetencer og tid i sit program kan tage en opgave, fremfor at opgaven uddeles til den, der lige er i nærheden.
  • Den mundtlige overlevering, der tidligere var normen, bliver digital, og det mindsker risikoen for misforståelser og at noget bliver glemt.
  • RoOS kan kobles sammen med andre digitale services, fx digital ankomstregistrering (selvbetjent med det gule sundhedskort), digital håndtering af ansøgning om befordringsgodtgørelse samt oprettelse af standardnotater i journalen.

RoOS er udviklet af firmaet Nobly: https://www.nobly.dk/sundheds-it/roos-by-nobly/

KITTELKORT
Hidtil har det kliniske personale brugt den regionale database Infonet til vejledninger/instrukser. Men Infonet kan være ”tungt” at bruge, det virker kun fra en pc, og det indeholder ikke alt den enkelte kliniker har brug for i sit arbejde. Det betyder, at personalet ofte vil være nødt til at forlade patienten.
For at løse problemet printer afdelingerne ”kittelkort” i papirform til personalet, men de bliver hurtigt forældede, hvis der kommer nye retningslinjer. I praksis kan det betyde, at personalet behandler patienter ud fra forældede procedurer.
Kittelkort-app’en giver OUH’s klinikere nem adgang til nyeste og mest opdaterede vejledninger, guidelines og instrukser. Når den enkelte kliniker selv kan hente opdateret info, undgår man også forstyrrende opkald og spørgsmål mellem personalet.
App’en kan skaleres op til brug på alle sygehuse i Region Syddanmark, da den kan bruges på samtlige afdelinger af alle typer fagprofessionelle.
Den fælles akutmodtagelse (FAM) i Odense har været testafdeling for app’en, og det er i øjeblikket ved at blive afklaret om kittelkort-app’en skal rulles ud på hele OUH.

APP TIL PORTØRER
Portørerne på Odense Universitetshospital har en app til at fordele opgaver mellem sig, så antallet af forgæves ture minimeres. Appen giver overblik over tilgængelige opgaver og hvor portørerne er, så portørerne kan tage de opgaver, der er tættest på.

KNOGLEBOGEN
Med knoglebogen kan radiologerne nemt og hurtigt finde instruktioner, når de skal tage et røntgenbillede, hvor de er i tvivl om proceduren. Knoglebogen henter sin informationer i den regionale database for instrukser og vejledninger Infonet, som ikke er tilgængelig på mobile enheder. Derfor krævede det tidligere en computer (og mange tastaturklik i den store database) at finde en instruks, hvilket gjorde det uhensigtsmæssigt i den travle kliniske hverdag.
App’en henvender sig til radiologer og andet klinisk personale, som har brug for at bestille røntgenbilleder eller for vejledninger til at tage dem.

LYMFØDEM
Behandling af lymfødemer (væskeophobninger) kræver mange typer diagrammer og formularer, som skal opdateres hver gang terapeuterne på hospitalet mødes med patienten. Med app’en bliver de mange skemaer gjort digitale og nemme at tilføje patientjournalen, hvorved terapeuternes arbejde bliver hurtigere og nemmere. Desuden minimeres risikoen for fejl, ved at papirskemaer bliver væk.

ORCA
ORCA er en app til personalet i Allergicentret, når de laver allergitests. Med app’en registreres testen digitalt og opretter automatiske journalnotater på testen. Det letter personalets arbejde, fordi de kun skal registrere én gang i app’en – data overføres automatisk til patientjournalen, når det er blevet registreret i app’en.
 


Siden er sidst opdateret: 26-06-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring