Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

To OUH-tiltag nomineret til regional frivillighedspris

Patient- og pårørenderepræsentanter fra OUHs forskningsråd, phd.-stipendieudvalg og prægraduatudvalg.

Region Syddanmarks frivillighedspris uddeles den 25. april, og regionshuset har netop offentliggjort, at to af de fem nominerede indsatser er knyttet til OUH. Det drejer sig om følgende:

Udrykningsgruppen under NeuroIntensivt Afsnit (NIA) på OUH
10-12 specialuddannede sygeplejesker, som alle arbejder på NeuroIntensiv Afdeling på OUH, danner i deres fritid et beredskab, som er parat til at rykke ud til regionens intensivafdelinger både aften, nat og på helligdage. Sygeplejerskerne er specialiserede i at tage den svære samtale med de pårørende til en donor, der er erklæret hjernedød, og hvor organdonation er en mulighed. Gruppen er organiseret i et samarbejde mellem Region Syddanmark og Dansk Center for Organdonation og rykkede ud 30 gange i 2017.

Patient- og pårørenderepræsentanter i OUH’s forskningsråd, ph.d.-stipendieudvalg og prægraduatudvalg
Repræsentanterne har været med i forskningsrådet og udvalgene siden efteråret 2016.  Patienterne og de pårørende giver deres besyv med, når der skal bevilliges midler fra OUHs forskningspulje til nye forskningsprojekter. De er opmærksomme på, at det er patientnær forskning, der bevilliges midler til, og at der er tænkt involvering af patienter ind i forskningen.

Fakta om Frivillighedsprisen
Det er tredje gang, at regionen uddeler Frivillighedsprisen, som består af en hovedpris og to øvrige priser. Prisen uddeles for at hylde de mange frivillige, der hver dag yder en kæmpe indsats på regionens sygehuse og sociale institutioner, på det præhospitale område som frivillige akuthjælpere, på hospices og mange andre steder i sundhedsvæsenet.

Med hovedprisen følger 50.000 kroner, mens der følger 10.000 kroner med hver af de to øvrige priser. Pengene går til den afdeling eller institution, som vinderen er tilknyttet, og skal bruges til at videreudvikle samarbejdet med de frivillige eller skabe endnu bedre rammer for den frivillige indsats på stedet.

Læs mere om prisen og de øvrige nominerede i Region Syddanmarks pressemeddelelse.


Siden er sidst opdateret: 22-03-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring