Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Tilfredse patienter på OUH

Personale og patient på Nuklearmedicinsk Afdeling

LUP 2017, den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden, viser, at 84 procent af patienterne overordnet er tilfredse med OUH.
 
- Alt i alt er resultatet af patienttilfredshedsundersøgelsen ganske udmærket på OUH. Vi ligger flot i forhold til de fødende og akutte patienter. Faktisk er de så tilfredse, at vi på flere parametre placerer os bedre end landsgennemsnittet. Den udvikling skal vi holde fast i b.la ved at fortsætte det strategiske og konkrete arbejde med vores patienttilgang og patientinddragelse. Her leverer vores personale en rigtig flot indsats, som gør en reel forskel for vores patienter, fortæller administrerende direktør Niels Nørgaard Pedersen.
 
De akutte patienter er især tilfredse med, at de får mulighed for at deltage i beslutninger om deres behandling og med at personalet spørger ind til deres egne erfaringer med deres sygdom.
 
Også de fødende er tilfredse med den behandling, de oplever på OUH, både i forhold til før-fødselsforløbet og selve fødslen, hvor vi ligger over landsgennemsnittet i tilfredshed. Men også i forhold til tiden efter fødslen, hvor 82 procent mener, at længden af perioden fra de har født, til de tager hjem er passende.
 
- I forhold til vores egen udvikling ser vi også en positiv udvikling på næsten alle parametre i forhold til de ambulante patienter. Dén udvikling skal vi sørge for fortsætter. Når det er sagt, må vi dog også sige, at de planlagte patinter er mindre tilfredse, og det skal vi nu have arbejdet med, forklarer Niels Nørgaard Pedersen.
 
LUP 2017 – hvad nu?
Idéen med LUP-undersøgelsen er, at skabe et overblik over patienternes oplevelser og udpege, hvilke indsatsområder der er behov for at arbejde videre med for at forbedre patienternes oplevelse. 
 
De enkelte afdelinger arbejder med undersøgelses resultater og sætter fokus på netop de indsatsområder, der er meningsgivende i forhold til deres resultat. På hospitalsniveau arbejdes der strategisk med gode patientforløb ved at sætte fokus på patient- og pårørende involvering, høj faglighed og gode samarbejder.
 
Vil du vide mere Se LUP 2017 for ambulante patienter, planlagte indlagte patienter, akut indlagte patienter og for fødende.
 
Du kan også læse Region Syddanmarks pressemeddelelse om det regionale resultat.
 
13.960 patienter har i alt besvaret LUP 2017 for somatikken og 626 kvinder har svaret på undersøgelsen for fødende.


Siden er sidst opdateret: 14-03-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring