Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

SDCO postdoc-midler

SDCOs forskningspulje 2018 udmøntes nu i opslag af bl.a. to post.doc.-stipendier inden for diabetesrelaterede forskningsfelter

SDCO tilbyder for første gang et antal 2-årige post.doc-stipendier indenfor det diabetesrelaterede forskningsfelt. Stipendierne skal udvikle og fastholde kompetente forskere i starten af deres selvstændige forskerkarriere.

 

Synergi mellem videnskabelige grupper og fagligheder

SDCO prioriterer forskningsprojekter, som bidrager til synergi mellem videnskabelige grupper med forskellige tilgange. SDCO prioriterer også projekter, der bringer forskellige fagligheder i spil.

Hertil er der krav om, at forskningsprojektet ligger i tråd med drejebogen for SDCO. Du kan finde drejebogen her.

 

SDCO vil især udføre klinisk diabetesforskning, men forskningen vil også have et stærkt translationelt fokus, så resultater implementeres hurtigt i behandlingen af personer med diabetes i hele Region Syddanmark, og så resultater fra klinikken tilsvarende danner grundlag for videreudviklingen af nye forskningsområder.

Klinisk forskning omfatter den patientnære forskning i diabetesrelaterede emner både for børn og voksne og for alle diabetestyper. Forskningens emner spænder fra forskning i forebyggelse af diabetes over prædiabetes og tidlig diabetes til sendiabetiske komplikationer og på tværs af sektorer, faggrupper og institutioner. Det kan fx være forskning i bedre forståelse af sygdomsudvikling, forebyggelse og tidlig diagnosticering eller i nye evidensbaserede metoder til at behandle og forebygge diabetes og diabetesrelaterede komplikationer.  

 

Forskningsindsatsen på SDCO fokuserer på den kliniske diabetesforskning, som skal følge en række målsætninger:

 • Den kliniske forskning skal være patientcentreret og på sigt skabe værdi for patienterne, deres pårørende og personer i risiko for at udvikle i diabetes.
 • Alle personer med diabetes skal tilbydes mulighed for at blive involveret i den kliniske diabetesforskning. Resultater fra den kliniske forskning skal videreudvikles med et fokus, så de kan implementeres i praksis i klinikken.
 • Den kliniske forskning skal inddrage alle relevante samarbejdspartnere for at sikre et stærkt, visionært og sammenhængende forskningsmiljø.
 • Forskningen på SDCO og samarbejdet med Steno Partners herom opbygges med strategiske forskningsområder med afsæt i Region Syddanmarks styrkeområder.
 • En tidssvarende og velfungerende infrastruktur skal understøtte den kliniske forskning.

 

De strategiske forskningsområder i SDCO er:

 • Patofysiologisk forskning, især inden for type 2. diabetes
 • Forskning i kardiovaskulære komplikationer
 • Forskning i klinisk intervention
 • Forskning i diabetesomsorg
 • Forskning i graviditet og diabetes

 

Fra årsskiftet 2018 og indtil den nye bygning forventes at kunne tages i brug i 2022 vil SDCO være i drift i lokaler på Odense Universitetshospital.

Det er derfor vigtigt, at ansøger til post.doc stipendiat har sikret, at der eksisterer en gruppe, der kan huse og drifte projektet.

 

Som hospitalsansat med en sundhedsfaglig baggrund og ph.d.-grad kan postdoc-kandidaten søge midler til post.doc-forskning på SDCO. Budgetrammen for postdoc-stipendiet er 1,28 mio. til lønudgifter. Disse kan, hvis projektet taler herfor, fordeles over flere år afhængigt af frikøbsandelen fra den kliniske ansættelse til forskning.  

 

Præansøgningen skal indeholde:

-          Projektbeskrivelse

 • Oplysninger om projektets baggrund, formål, hvilke nye erkendelse man forventer at opnå, hypoteser og originalitet, metodisk specificering, redegørelse af datamateriale, projektplan, etiske forhold, resultatformidling, patientinddragelse i projektet, projektets langsigtede effekt og praktisk gennemførlighed)

                Punkter markeret med rødt beskrives i den fulde ansøgning.

 • Hvor, i forhold til de strategiske forskningsområder i SDCO, projektet hører til.      

-          Budget og tidsplan

-          CV inklusiv publikationsliste

-          Husnings- og driftstilsagn fra afdelingen.

 

Bemærk: Postdoc-kandidaten skal være afsender af ansøgningen, der bør skrives på engelsk, da en evt. senere ansøgning skal vurderes af et internationalt bedømmelsespanel.

 

For at få fremskyndet processen mest muligt i forhold især bedømmelsesprocessen heraf, må I meget gerne sende præansøgningen til Kirsten Ohm Kyvik på Kkyvik@health.sdu.dk samt Centerdirektør Jan Erik Henriksen, JEH@rsyd.dk.

 

Præansøgningerne vil blive vurderet af et panel bestående af

-          Institutleder, Kirsten Ohm Kyvik

-          Direktør, Kim Brixen, OUH

-          Centerdirektør, Jan Erik Henriksen, SDCO

-          Forskningsleder, Jan Frystyk, afdeling M, OUH

 

Præansøgningen skal være indsendt senest 1. marts 2018 til Kirsten Ohm Kyvik. Der gives feed back medio marts måned 2018.

 

Går du videre fra præansøgningsfasen bedes du skrive en fuld ansøgning, der følger regionens skabelon.


Indholdet til ansøgning findes til højre.

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 27-11-2019 af Odense Universitetshospital.
Mere information

Word dokument Ansøgningsskema 2018

Tilgængelighedserklæring