Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilStabsafdelingerpilDirektionssekretariatetpilOm afdelingenpilNyhederpilNovo Nordisk Fonden bevilger 156 mio. kr. til Danish Diabetes Academy

Novo Nordisk Fonden bevilger 156 mio. kr. til Danish Diabetes Academy

Danish Diabetes Academy logo

Bevillingen til Danish Diabetes Academy er givet med det formål at uddanne næste generation af diabetesforskere samt at understøtte netværk og forskningssamarbejder. Målet er at sikre diabetesforsk-ning på det allerhøjeste internationale niveau i Danmark.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 156 mio. kr. over en femårig periode til Danish Diabetes Academy ved Odense Universitetshospital.

Diabetes er en kronisk sygdom, der i Danmark såvel som i resten af verden er i konstant vækst. Det skønnes, at op mod 425 mio. mennesker på ver-densplan har diabetes.

Danish Diabetes Academy er et landsdækkende initiativ for diabetesforskning og forskeruddannelse, der samler både yngre forskere og seniorfor-skere fra universiteter, hospitaler og virksomheder i Danmark. Akademiets overordnede mål er at styrke kvaliteten af forskeruddannelse inden for diabetes. Et særligt mål at er at give unge forskertalenter optimale muligheder for at dygtiggøre sig og forfølge en karriere inden for feltet.

Som følge af den nye bevilling fra Novo Nordisk Fonden vil Danish Diabe-tes Academy igangsætte en række aktiviteter. Akademiet vil således arran-gere en lang række uddannelsesaktiviteter, bl.a. ph.d.- og postdockurser, med et særligt fokus på talent- og karriereudvikling af yngre diabetesforskere. Akademiet vil endvidere udbyde op til 45 ph.d.-stipendier og op til 40 postdocstipendier samt et antal internationale gæsteprofessorater. Akademiet vil desuden afholde en række ’outreach’-arrangementer, f.eks. konferencer med det formål at styrke netværk og etablering af samarbejder mellem forskere nationalt og internationalt.

Akademiet ledes strategisk af en bredt sammensat bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af et sekretariat, der fysisk er forankret ved Odense Universitetshospital.

Professor Allan Flyvbjerg fra Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden er udpeget som bestyrelsesformand og leder af akademiet. ”Det er ambitionen, at vi gennem Danish Diabetes Academy uddanner fremtidens diabetesforskere til at have en tværsektorielt og tværfaglig tilgang i deres arbejde. Det overordnede formål er at sætte forskerne i stand til at udvikle nye behandlingsformer, der kan forhindre de individuelle og samfundsmæssige følger af sygdommen diabetes,” siger Allan Flyvbjerg.

Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør, Odense Universitetshospital, siger: ”Vi er utrolig glade for bevillingen og for at Odense Universitetshospital fortsat får mulighed for at huse sekretariatet i Danish Diabetes Academy. Akademiet har i de sidste fem år manifesteret sig som et central spiller inden for undervisning af yngre talentfulde diabetesforskere og som en national netværksplatform for hele diabetesmiljøet i Danmark. At Novo Nordisk Fonden fortsat støtter akademiet vil gavne træning og uddannelse af yngre danske diabetesforskere og dermed få afgørende betydning for at dansk diabetes forskning kan fastholde dets høje videnskabelige niveau.”

Kernen i Danish Diabetes Academy er sekretariatet ved Odense Universitetshospital, der er vært for akademiet, men de tilknyttede forskere er ansat ved bl.a. universiteter og hospitaler landet over. Sekretariatet skal skabe en platform for samarbejde og udvikle nye aktiviteter i akademiet.

”Med bevillingen til Danish Diabetes Academy ønsker Novo Nordisk Fonden at styrke forskningens vækstlag og yderligere løfte kvaliteten af diabetesforskningen. Visionen er, at dette samarbejde på tværs af universiteter, hospitaler og virksomheder vil skabe en synergieffekt, der styrker forskningen i Danmark og internationalt,” siger Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden.

Om Danish Diabetes Academy
Danish Diabetes Academy blev etableret ved Odense Universitetshospital i 2012 med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 201 mio. kr. og er åbent for alle diabetesforskere, der ønsker at benytte akademiets tilbud.

Akademiet arbejder for at fremme samarbejder mellem forskningsmiljøer og sikre hurtig vidensdeling og adgang til nye forskningsresultater, -ideer og teknologier. I sidste ende er akademiets mål at bidrage til, at der frembringes ny viden om diabetes og nye måder at forebygge og behandle sygdommen på.

Læs mere på www.danishdiabetesacademy.dk/

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfærd. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 15 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.http://www.novonordiskfonden.dk


Yderligere information
Allan Flyvbjerg, bestyrelsesformand og leder af Danish Diabetes Academy, tlf.: 5177 9548, allan.flyvbjerg@regionh.dk

Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør, Odense Universitetsho-spital, tlf.: 2028 2071, Niels.Noergaard.Pedersen@rsyd.dk

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk

 


Siden er sidst opdateret: 12-01-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring