Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Rekvisitionssedler og rekvisition

Man kan rekvirere analyser på to måder:

Browser: Ovenstående kan åbnes med Internet Explorer. Hvis man bruger Edge, Chrome og Firefox er man nød til at åbne pdf-filerne via en PDF Reader.
 

Elektronisk rekvisition:

Foregår via klinisk biokemis bestillingsmodul i Cosmic – BCC – inden for Region Syddanmark.

Der kan kun rekvireres elektronisk via BCC når prøvematerialet et blod.

Afdelingens analyserepertoire fremgår i BCC under ”Prøveark” – ”Genetisk afd. - KGA, Odense”.

På prøvearket vinges ønskede analyser af og der vælges Retur.

På selve rekvisitionssiden promptes man til at udfylde feltet ”Indikation, klinik og proband”. Man har 75 karakter til rådighed. Der ønskes så gode kliniske oplysninger som muligt af hensyn til analyseplanlægning og fortolkning af resultaterne. Det er tilstrækkeligt at skrive i et af promptfelterne. Såfremt der er tale om en familiær mutation, kan man med fordel angive intern reference eller DNAgruppe nummer, som er angivet på analysesvaret på probanden.

Selve glastypen skal ikke angives. Det er default i BCC og fremgår af prøvetagningsblanketten, PTBen, der printes ved prøvetagning.

Hvis BCC er ude af drift anvendes i stedet postnatal papir rekvisition.

 

Papir rekvisition:

Anvendes af alle rekvirenter udenfor Region Syddanmark.

Anvendes ved alle andre prøvematerialer end blod.

Der kan anvendes enten postnatal eller prænatal rekvisitionsseddel.

 

Postnatal rekvisitionsseddel - vejledning til udfyldelse på papir

Rekvisitionssedlen kan udfyldes elektronisk og udskrives.

Om muligt udskrives rekvisitionssedlen 2-sidet (1 ark).

(tekst i kursiv angiver feltets navn på rekvisitionssedlen).Forsiden

Patientdata: påfør persondata på patient og pårørende.
Pårørende data: data kan være vigtige i relation til genetisk analyse.

Husk venligst at krydse af om forældrene er biologisk beslægtet, når relevant.

Prøvemateriale: kryds af i det aktuelle prøvemateriale og angiv oprindelse ved de nævnte muligheder.

Indikation for undersøgelse og kliniske oplysninger:

Feltet bedes udfyldt så fyldestgørende som muligt. Ud over indikation for analysen bør følgende oplysninger indgå, hvis det skønnes relevant for den aktuelle problemstilling:

 

  • kliniske oplysninger
  • oplysninger om familiemedlemmer og skitse af stamtræ
  • kendt genetisk afvigelse i familien, herunder beskrivelse af afvigelsen og hos hvem denne er fundet (kan dog også angive under pårørende data)
  • endvidere afkrydses nederst i feltet (fremhævet med rødt), om der ønskes analyse for en i familien i forvejen kendt mutation, eller screening af hele genet

Rekvirerende instans: oplysninger om rekvirent (gerne stempel og gerne lægenavn). Lægeunderskrift bør anføres.

Regning til (hvis forskellig fra rekvirent): Angiv hvortil regningen skal sendes, hvis det ikke er til den rekvirerende afdeling (ikke nødvendig ved OUH rekvirenter).

EAN-nr.: Angiv EAN-nummer til betalende instans. Det er ikke nødvendigt ved rekvirenter fra OUH eller ved rekvirenter der ofte rekvirerer analyser på afdelingen.

Bemærkninger til laboratoriet: felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling, skal ikke udfyldes af rekvirent.

Bemærkninger til sekretariatet: felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling, skal ikke udfyldes af rekvirent.

Forbeholdt laboratoriet (øverste højre hjørne): felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling, skal ikke udfyldes af rekvirent.


Bagsiden

CPR.nr:
Udfylde CPR-nummer igen (ikke nødvendigt, hvis der er anvendt 2-sidet udskrift).

Forbeholdt laboratoriet:
felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling, skal ikke udfyldes af rekvirent.

Analyseliste:
Der afkrydses hvilken sygdom, gen, genpanel eller analyse, der ønskes.

Findes analysen ikke umiddelbart i listen, krydses af i "Anden analyse" og der skrives hvilken sygdom/gen der ønskes undersøgt for.

Tallene i [ ] ud for det enkelte afkrydsningsfelt angiver glastype, mængde og andre praktiske oplysninger. Betydningen af de enkelte [tal] er angivet nederst i det gule felt Glas og mængde.

Glas og mængde:
Beskrivelse af ønskede glastype, mængde og andre praktiske oplysninger. 
Tallene i [ ] findes ud for det enkelte afkrydsningsfelt under analyser.

Prøvetagning:
Husk at notere dato, tidspunkt for prøvetagning og initialer på prøvetager.

 

Prænatal rekvisitionsseddel - vejledning til udfyldelse

Rekvisitionssedlen kan udfyldes elektronisk og udskrives.

tekst i kursiv angiver feltets navn på rekvisitionssedlen.

Patientdata: påfør persondata på patient og barnefar.

Prøvemateriale: angiv prøvedato og tidspunkt, gestationsalder, prøvemateriale og mængde.

Analysevalg: angiv hvilke(n) analyse(r), der ønskes udført.

Indikation for undersøgelse og kliniske oplysninger: Angiv indikationen for undersøgelsen og kliniske oplysninger. Det er vigtigt for tolkningen af eventuelle genetiske resultater, at feltet er udfyldt så fyldestgørende som muligt. Husk at angive oplysninger om andre familiemedlemmer, hvis det vurderes relevant for den pågældende graviditet.

Rekvirerende instans: oplysninger om rekvirent (gerne stempel og gerne lægenavn). Lægeunderskrift bør anføres.

Regning til (hvis forskellig fra rekvirent): Angiv hvortil regningen skal sendes, hvis det ikke er til den rekvirerende afdeling (ikke nødvendig ved OUH rekvirenter).

EAN-nr.: Angiv EAN-nummer til betalende instans. Det er ikke nødvendigt ved rekvirenter fra OUH eller ved rekvirenter der ofte rekvirerer analyser på afdelingen.

Bemærkninger til laboratoriet: felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling, skal ikke udfyldes af rekvirent.

Bemærkninger til sekretariatet: felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling, skal ikke udfyldes af rekvirent.

Forbeholdt laboratoriet (øverste højre hjørne): felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling, skal ikke udfyldes af rekvirent.

 


Siden er sidst opdateret: 16-06-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring