Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Rapporter

Herunder finder du links til rapporter udgivet af Indvandrermedicinsk Klinik, OUH samt rapporter omhandlende Indvandrermedicinsk Klinik eller emner, som klinikken beskæftiger sig med.


2019

Rapport vedr. sårbarhedsprojektet i Region Syddanmark 2019

 

Undersøgelse af misforståede symptomer, alvorlige fejlopfattelser og utilsigtede hændelser involverende etniske minoritetspatienter med sprogbarrierer. Hyppige udfordringer for patientsikkerheden ved sprogbarrierer.

 

2015

 Almenpraksis evaluering af samarbejdet med Indvandrermedicinsk klinik Odense fra januar 2015.

 

Artikel i ugeskriftet.dk: En sammenligning af undervisningsprogrammer i kommunikation med migranter og etnisk ikke-hjemlige patienter placerer to OUH programmer på hhv. tredje- og fjerdeplads i EU.

 

2014

Rapport fra Indvandrermedicinsk klinik offentliggjort d. 27. januar om hjemsendelse af psykisk syge flygtninge til Irak. Rapporten sår tvivl om det lægeligt forsvarlige i hjemsendelser til Irak pga. den meget mangelfulde psykiatri i landet, samt de alarmerende rapporter om medicinmangel og svindel med medicinforfalskninger.

 

Indvandrermedicinsk klinik udsendte d. 8. januar 2014 en ny rapport om, hvorfor PTSD patienter ofte har svært ved at lære sprog. Denne videnskabelige rapport beskriver for første gang, hvorfor flygtninge med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) ofte har svært ved at lære dansk på det niveau, der skal til for at opnå dansk statsborgerskab.

Ny rapport analyserer opgaverne i Indvandrermedicinsk Klinik på Infektionmedicinsk Afdeling, OUH, og ser på omkostninger og besparelser bundet med klinikkens arbejde. Nedenstående er en såkaldt MTV rapport (Medicinsk Teknologi Vurdering), der er en analysemetode, som skal hjælpe politikere og embedsmænd til at vurdere om nye behandlingsmetoder kan betale sig.

 

2008-2013

Beskrivelse og evaluering af det Etniske Patientkoordinatorteam ved Odense Universitetshospital. December 2011 til maj 2012.

 

Rapport til Sundhedsudvalget i Regionsyddanmark fra Sundhedsudvalgets administrative arbejdsgruppe mhp. udbredelse af Indvandrermedicinsk kliniks erfaringer og viden.

 

Rapport om et projekt vedrørende sikker og effektiv medicinbrug blandt etniske minoriteter, hvor målet var at bedre helbredsstatus og arbejdsevne gennem en individuelt tilpasset. Rådgivningsydelse med fokus på sikker og effektiv implementering af lægemiddelbehandlinger. (Projekt udført af Pharmakon med faglig bistand fra bla. Indvandrermedicinsk Klinik).

 

Rapport fra Indvandrermedicinsk klinik om forløbskoordinationen af flygtninge og indvandrere med komplicerede helbredsproblemer.

 

Rapport fra Indvandrermedicinsk klinik om tolkelovens præmisser og sundhedsmæssige konsekvenser

 

Rapport fra seminar om kompliance/adherence og patientuddannelse

 

Tolkerapporten omhandlende tolkning - fra de professionelle tolkes synspunkt. Erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik, Odense, Oktober 2010

 

Rapport fra Indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital dokumenterer forskelsbehandling af flygtninge/indvandrere på sygehuse og i kommunerne. Hvis du har problemer med at åbne nedenstående link, findes rapporterne også her.

 

Denne publikation tager afsæt i fem regionale seminarer, som Sundhedsstyrelsen holdt i 2009 i samarbejde med de fem regioner med henblik på at styrke kommuners og regioners indsats rettet mod etniske minoriteter.


Siden er sidst opdateret: 01-04-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring