Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilStabsafdelingerpilDirektionssekretariatetpilOm afdelingenpilNyhederpilAkutindlagte ældre medicinske patienter skal have tidligere eksperthjælp

Akutindlagte ældre medicinske patienter skal have tidligere eksperthjælp

Med projektet ”Geriatri i døren” vil Svendborg Sygehus forbedre plejetilbuddet for ældre medicinske patienter og samtidig sikre, at patienten kommer hurtigere hjem i trygge rammer. 

Over 95 procent af de ældre medicinske patienter indlægges i dag på Svendborg Sygehus via akutmodtagelsen. Anledningen er som regel, at de er faldet, er konfuse, dehydrerede, har lavt funktionsniveau, infektion eller smerter.

I akutmodtagelsen behandles de så for deres brud eller smerter, men for at sikre, at der bliver samlet grundigt op på, hvad der udløste indlæggelsen i første omgang vil sådanne ældre patienter over 65 år fremover blive mødt af et specialiseret team, som skal afdække alle patientens problemstillinger.

Udredningen af ældre medicinske patienter er kompleks
”Akutmodtagelsen er eksperter i at håndtere den akutte problemstilling nu og her, men ofte fejler ældre medicinske patienter mere end én ting, så udredningen er kompleks. Fremover rykker vi derfor, en sygeplejerske fra geriatrien, en fysioterapeut og en ergoterapeut ned i akutmodtagelsen, så de sammen med en akutsygeplejerske og den medicinske læge kan sikre en omfattende udredning fra start. Det skal sikre, at patienten hurtigere kommer i den rette behandling og hjem i deres trygge og kendte omgivelser,” forklarer Mathilde Schmidt-Petersen, oversygeplejerske på Geriatrisk Afdeling G på Svendborg Sygehus.

På sigt er det intentionen, at der også skal være en geriatrisk speciallæge med i teamet.

”Det vil medføre en speciallægevurdering tidligt i patientens indlæggelsesforløb, og lægen vil blandt andet kunne vurdere, hvorvidt patientens problemstilling kan klares ambulant eller kræver indlæggelse. Skal patienten indlægges, kan vi fra starten af indlæggelsesforløbet lægges en geriatrisk udredningsplan, så vi kan komme i gang med den relevante behandling”, forklarer Søren Jakobsen, ledende overlæge på Geriatrisk Afdeling G på Svendborg Sygehus. Her i begyndelsen tilkaldes lægen dog telefonisk.

Det nye team er omdrejningspunktet i projektet Geriatri i døren, som netop er gået i luften på Svendborg Sygehus. Projektet er finansieret af midler, der som led i finanslovsaftalen 2015 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten blev afsat til at skabe øget kapacitet på landets medicinske og geriatriske afdelinger.

Et døgn mindre på sygehuset
Ambitionen for ”Geriatri i døren” er blandt andet at øge den sygeplejemæssige kvalitet ved indlæggelser og udskrivelser af ældre medicinske patienter, at mindske ældre patienters risici for at udvikle delir og at forkorte den ældre medicinske patients indlæggelse med et døgn fra omkring otte dage til syv dage.
Indsatsen er målrettet medicinske patienter over 65 år, som 1) har flere sygdomme på samme tid, 2) får meget medicin eller 3) har akut forværring i en kronisk sygdom og/eller har en akut nyopstået sygdom med fysisk, psykisk og/eller sociale færdighedstab.

Udover den fremskudte grundige udredning tager teamet også tidligt kontakt til patientens kommune for at lægge en plan for, hvad patienten har behov for efter udskrivelsen.
 


Siden er sidst opdateret: 06-09-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring