Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilPressepilAktuelt og pressemeddelelserpilPressemeddelelser udsendt fra OUHpilArkivpilOUH fremskynder ny intern beredskabsorganisation efter strømsvigt

OUH fremskynder ny intern beredskabsorganisation efter strømsvigt

Den 3. april 2016 blev cirka halvdelen af Odense Universitetshospital ramt af en yderst sjælden fejl på et kritisk sted i forsyningsnettet, hvilket medførte strømafbrydelser på dele af hospitalet.
På baggrund af de mange erfaringer fra dagen har OUHs direktion indført en ny beredskabsorganisation for interne hændelser, så sygehuset bedre kan koordinere på tværs, hvis noget lignende sker igen.
Det kan ikke udelukkes, at strømafbrydelsen kan have haft kliniske konsekvenser for fem patientforløb, der nu er overgivet til vurdering hos Patienterstatningen.

 

Søndag den 3. april blev Odense Universitetshospital ramt af en kritisk fejl på højspændingsnettet, som medførte, at 25-40 procent af hospitalet var uden strøm fra andet end nødbatterier og lokale generatorer i et par timer. På baggrund af erfaringerne fra afbrydelsen satte OUHs direktion en ny beredskabsorganisation i kraft den 4. maj 2016, så hospitalet fremover er bedre i stand til at håndtere lignende forsyningssvigt.  

– Vi kan ikke forudse alle de hændelser, der kan indtræffe i en så kompleks organisation som et stort hospital, men vi kan forbedre vores organisation til at håndtere følgevirkningerne, og derfor har vi sat ekstra skub i arbejdet med udvikling af vores beredskabsorganisation. Strømafbrydelsen var en af den slags forsyningssvigt, der sker uhyre sjældent, og vores kliniske personale sikrede, at patienterne fik den fornødne behandling og pleje og håndterede situationen helt i overensstemmelse med de lokale retningslinjer for forsyningssvigt. Men på tværs af sygehuset har vi brug for at kunne kordinere bedre, og det har vi selvfølgelig handlet på, siger direktør Jens Peter Steensen, som er ansvarlig for akutområde og beredskab på Odense Universitetshospital.

Jens Peter Steensen forklarer, at sygehuset har identificeret fem patientforløb, hvor forsinkelserne i behandlingen i forbindelse med den manglende strøm potentielt kan have haft kliniske konsekvenser.

– De fem patienter er informeret af det kliniske personale, og vi har desuden meldt de fem patientforløb til Patienterstatningen, så vi kan få en uvildig vurdering af, om strømsvigtet har haft betydning for deres behandling, men deres sag er endnu ikke afklaret. Vi ser selvfølgelig med stor alvor på forsyningssvigt, der potentielt kan stille patienterne dårligere, og det er blandt andet også derfor vi nu fremskynder arbejdet med at kigge vores beredskabsplan og instrukser ekstra godt efter i sømmene, siger han.

OUH har allerede omfattende planer for, hvordan personalet skal agere, hvis sygehuset skal tage imod mange patienter med kort varsel, men hvis driften bliver forstyrret internt på sygehuset af for eksempel en større strømafbrydelse, har planerne ikke været helt så udbygget.

Når dele af hospitalet den 3. april 2016 kunne være uden strøm i en længere periode på trods af at nødstrømsanlægget fungerede korrekt, var det fordi den kritiske fejl lå mellem nødstrømsanlægget, der er koblet på højspændingsnettet og OUHs interne el-net.
Jens Peter Steensen understreger, at selvom kun fem patientforløb er meldt til Patienterstatningen, så har en række andre patienter og pårørende den 3. april 2016 oplevet et OUH, der kørte i langsommere tempo end normalt.
– Selvom det ikke har haft direkte betydning for deres endelige behandling, har en række patienter oplevet at strømsvigtet gav længere behandlingstider, ventetid på prøvesvar eller at ambulancen blev omdirigeret til et andet sygehus. Jeg er generelt meget imponeret over den indsats personalet på hospitalet gjorde, men den gene, som strømafbrydelsen alligevel har givet patienterne, er vi selvfølgelig meget kede af, og det er også derfor vi gør så meget ud af, at lære af fejlen, siger han.

– Samlet set viser vores afdækning, at lægerne og plejepersonalet generelt var rigtig gode til både at følge deres lokale planer og tænke kreativt. Der, hvor vi kan blive bedre er, når der skal skabes et samlet sygehusoverblik, og det håber vi, at den nye beredskabsplan og -organisation kan være med til, siger Jens Peter Steensen.
 

Yderligere oplysninger:

  • Direktør Jens Peter Steensen, Odense Universitetshospital, Tlf.: 2144 6359
  • Pressevagt på OUH, Tlf: 4038 4218

Læs desuden mere i OUHs redegørelse for strømsvigtet den 3. april


Siden er sidst opdateret: 13-05-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring