Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Indlæggelse i rødt team

Alle indlæggelser i H56, rødt team sker akut, og de fleste sker direkte fra fødegangen på OUH. Resten af indlæggelserne er overflytninger fra fødesteder eller børneafdelinger på andre hospitaler i Region Syddanmark.

H56, rødt team tager sig specielt af behandlingen af

 • respiratorbehandling af præmature og nyfødte
 • børn med meget lav fødselsvægt
 • meget for tidligt fødte(præmature) børn
 • kølebehandling af børn, der har haft iltmangel under fødslen
 • børn født med misdannelser og kirurgiske sygdomme
 • børn født med hjertemisdannelser

Når jeres barn ankommer til afdelingen, vil lægen og sygeplejersken

 • lægge barnet i en kuvøse, hvor han/ hun kan holde varmen og blive observeret
 • undersøge barnet og planlægge den videre behandling
 • veje, måle længde, hoved- og maveomfang
 • hjælpe barnet med vejrtrækningen (hvis der er behov) enten med en respirator, hvis barnet ikke selv kan trække vejret eller med CPAP (continous positive airway pressure), hvor barnet selv trækker vejret
 • koble overvågning på barnet, så vi kan holde øje med barnets hjerteslag, blodtryk, temperatur og iltindhold i blodet

Efter fødslen vil far om muligt, følge med barnet og mor vil komme så hurtigt som muligt. Pga fødselsforløbet kan det være, at mor har behov for yderligere behandling eller må overflyttes til opvågningsafsnittet, inden hun kan være sammen med sit barn.

Evt. søskende er velkomne, hvis de har haft skoldkopper.

 

CPAP barn hud mod hud


Hud mod hud

 • Vi anbefaler, at jeres barn så hurtigt som muligt, når barnets tilstand er til det, bliver lagt hud mod hud hos mor eller far. Dette vil sige, at barnet lægges på mors eller fars bryst
 • Herefter vil barnet blive lagt hud mod hud så ofte og så længe som muligt
 • Det er bedst for barnet at ligge hud mod hud, indtil det selv vågner og bliver uroligt.
 • Det absolut bedste sted for et nyfødt barn er at være hos mor eller far. Vi anbefaler derfor, at barnet lægges hud mod hud så ofte som muligt. Det er godt for barnets udvikling, barnet holdes varmt og det bliver oftest mere roligt og sover dybere. Kontakten udløser desuden antistress hormoner hos både barn og forældre.

Pusling af barnet

 • Barnet vil i starten blive puslet hver 4. time – senere hver 3.
 • Ved puslingen vil barnet blive soigneret efter behov, få skiftet ble, målt temperatur og evt. målt andre værdier.
 • Under puslingen har I god mulighed for at holde om jeres barn.
 • Barnet vil blive lejret behageligt efter endt pusling og I vil kunne holde om jeres barn.
 • Mellem puslingerne bør barnet forstyrres mindst muligt, da det har brug for ro og hvile.
 • I vil som forældre være med i den daglige pleje af jeres barn under vejledning af personalet
 • Når den akutte fase er overstået og barnet bliver mere stabilt, vil I som forældre gradvist overtage det meste af barnets pleje.

 

Svøb efter bad

 

Hvordan får barnet mad?

 • Barnet kan oftest ikke selv spise sin mad og vil derfor få en lille slange (sonde) lagt gennem næsen (eller munden) og ned i mavesækken. Her gives mælk, som mor har malket ud, ammemælk eller modermælkserstatning
 • Hvis barnet ikke kan have al maden i sin mave, får han/ hun anlagt et drop, som er et lille rør ind i en blodåre, hvori vi kan give væske og medicin
 • Vi anbefaler amning også af det meget lille barn, så snart barnets alder og tilstand tillader det. Vi hjælper  naturligvis gerne med at lægge barnet til.
 • Det kan tage lang tid for barnet at lære at die hos mor
 • Når barnet kan klare det, vil han/ hun blive lagt til ved mors bryst for at snuse og slikke, mens der gives mad i sonden
 • Stille og roligt vil barnet die mere og mere selv, og der gives mindre mælk i sonde
 • Hvis jeres barn ikke skal ammes, hjælper vi med opstart af flaskeernæring.

 

Flaskegivning


Udmalkning

 • Hvis du som mor ønsker at amme eller ønsker at give barnet den udmalkede modermælk, bør der startes udmalkning med brystpumpe indenfor 6 timer efter fødslen
 • For at få mælk er det nødvendigt at stimulere mælkeproduktionen ved udmalkning
 • Personalet vil vejlede dig og du får udleveret en pjece om udmalkning
 • Den udmalkede mælk opbevares i et specielt mælkekøleskab og overskydende mælk fryses ned. Her kan det holde sig i 6 måneder.

Blodprøver, undersøgelser mm

 • Umiddelbart efter ankomst til afdelingen tages der blodprøver på barnet.
 • Herefter vil blodprøver blive taget efter lægens ordination
 • Der foretages rutinemæssinge undersøgelser som ultralyd af hjernen og øjenundersøgelse (hos de for tidligt fødte).
 • Øvrige undersøgelser kan f.eks. være røntgen af lunger eller mave samt ultralydsscanning af hjertet (EKKO)

Gulsot

 • Gulsot er almindeligt forekommende hos nyfødte og skyldes en ophobning af det gule farvestof, bilirubin
 • Da leveren hos for tidlig fødte er umoden, kan bilirubinet ikke udskilles og giver derfor huden et gult skær
 • Behandlingen af gulsot er fototerapi (lys), som foregår ved at der sættes en lampe med lys over kuvøsen eller ved at barnet lægges på en madras med lys i (bilibed)
 • Barnet skal ligge i lys i 2 døgn, afbrudt af pusling og måltider. Nogle børn kommer i llys flere gange.

 

Barn med gulsot i bilibed

 

Hygiejne

 • For at beskytte jeres barn mod infektioner er der nogle enkle regler, som I skal følge
 • Tag altid smykker og ure af
 • Vask hænderne grundigt med sæbe, tør dem og smør dem derpå ind i håndsprit (se vejledning ved alle håndvaske)

Forberedelse til overflytning til grønt team eller andet neonatalafsnit

 • Når jeres barn ikke længere har behov for den intensive pleje og behandling, vil han/ hun som oftest få plads i det grønne team i H56 eller blive overflyttet til anden neonatalafdeling i regionen, hvis I er hjemmehørende dér.
 • I vil få tilbudt samtale og et besøg på det nye afsnit (såfremt dette er muligt)
 • Vi planlægger så vidt det er muligt, at overflytningen foregår på det tidspunkt, hvor I som forældre kan være med.


Sundhedsplejersken

 • Sundhedsplejersken får automatisk besked om barnets fødsel efter ca 1 uge.
 • Ved lange forløb kan sundhedsplejersken besøge jer under indlæggelsen
 • Ved udskrivelsen kan I selv kontakte sundhedsplejersken for at aftale besøg derhjemme.
 • Sundhedsplejersken kan evt. deltage i udskrivningssamtalen.
 • Vi giver ikke informationer til sundhedsplejersken uden forældrenes skriftlige tilladelse.

 

Præmature tvillinger i varmevugge


Andre tilbud

 • I har mulighed for at få jeres barn døbt eller navngivet under indlæggelsen.
 • Socialrådgiver kommer på afdelingen en gang om ugen.
 • Psykolog (henvisning kræves)
 • Ergoterapeut til barnet ( henvisning kræves)
 • Fysioterapeut til barnet ( henvisning kræves)
 • Barselsgymnastik – se opslag

 

 


Siden er sidst opdateret: 23-11-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring