Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilPressepilOptagelser og interviews på OUH

Optagelser og interviews på OUH

Patienter og pårørende på OUH befinder sig potentielt i en meget sårbar situation, mens de er i hospitalets varetægt. De kan være svækkede af sygdom, være bekymrede for dem selv eller den nærmeste familie og i det hele taget ikke være i stand til at overskue konsekvenserne af at optræde i medierne eller blive kontaktet af journalister.

Derfor har OUH både en lovgivningsmæssig og en moralsk forpligtelse til at tage særlige hensyn, som sikrer, at patienter og pårørende ikke føler sig udleveret eller krænket i forbindelse med besøg fra medierne.
OUH har dog samtidig en samfundsmæssig forpligtelse til at give patienter, pårørende og personale mulighed for at deltage i den offentlige debat, og vil – under hensyn til ovenstående – gøre sit bedste for at leve op til dette.

For at sikre den rigtige afvejelse mellem beskyttelse og åbenhed, har OUHs direktion besluttet, at der ikke må foretages tv-optagelser, tages billeder eller foretage interviews på OUH uden foregående kontakt til direktionssekretariatets kommunikationsafdeling (se ouh.dk/presse). Direktionssekretariatets kommunikationsafdeling er med til at sikre, at alle tilladelser og patienttilsagn er i orden.[1]

Eneste undtagelse  er, hvis man har en forudgående aftale med en enkelt medarbejder – for eksempel en fagperson - om  interview, og der ikke optræder patienter eller personale i baggrunden på billederne (både genkendeligt og ikke-genkendeligt) og der samtidig ikke inddrages patienter og/eller pårørende på OUH på anden vis i optagelserne.

Generelt gælder følgende regler desuden:

1.       Ingen patienter eller pårørende må filmes, fotograferes eller interviewes uden først at have givet informeret samtykke og have udfyldt hospitalets samtykkeerklæring. Det skriftlige informerede samtykke indhentes af sundhedspersonalet eller andre ansatte på OUH, og skal også indhentes hos alle patienter, der fotograferes eller filmes i baggrunden af et billede.

2.       Patienter og pårørende skal ligeledes via samme erklæring give skrifteligt tilsagn til, at personalet i forbindelse med optagelserne må udtale sig om ellers tavshedsbelagte oplysninger vedrørende patientens diagnose, sygdomsforløb m.m., hvis dette er en del af optagelserne eller interviewet. 

3.       Familie, pårørende eller værger kan aldrig give samtykke på en myndig eller umyndiggjort patients vegne, og det er ikke tilladt at påbegynde optagelser af eksempelvis bevidstløse eller midlertidig inhabile, selvom der efterfølgende forventes at kunne indhentes skriftligt samtykke

4.       Enhver sundhedsperson, der optræder i billedet, skal inden optagelser og fotografering give tilsagn – enten skriftligt eller til kamera. Benyttes sidstnævnte mulighed skal sundhedspersonen sige ja til deltagelse samt uddybe, hvad vedkommende har sagt ja til at deltage i.
 

5.       Enhver sundhedsperson, der deltager i patientbehandling kan derudover på ethvert tidspunkt forlange optagelser indstillet, herunder bestemme, at journalister og fotografer on-location forlader behandlingsstedet, hvis det skønnes, at hensynet til patienten eller behandlingssituationen tilsiger dette.

6.       Såfremt der under eller efter optagelserne uventet opstår alvorlig sygdom, komplikationer eller dødsfald forbeholder OUH sig ret til at bede om udsættelse af offentliggørelsen af optagelserne, indtil den nye udvikling er diskuteret igennem med patienten og/eller pårørende.

7.       At fotografier og tv-optagelser ikke må bruges i andre sammenhænge f.eks. i form af arkivbilleder, dækbilleder og/eller korte klip i andre sammenhænge end den oprindelige uden eksplicit samtykke til dette fra det afbillede personale og patienter.

8.       Ved større  produktioner – for eksempel optagelser til dokumentarudsendelser – hvor journalister får udviddet adgang til at følge patienterne i forbindelse med for eksempel operationer eller særligt sårbare forløb, skal der følges særlige retningslinjer. Disse er er beskrevet i en særlig standardkontrakt for "aftale om større medieproduktioner".[1] For muligheden for at opstille sådanne regler for foregående tilladelse i henhold til straffelovens § 264 og §264a, se blandt andet pjecen ”fotografering og privatlivets fred” fra Journalistforbundet,der definerer hospitaler som ”ikke frit tilgængelige”, samt "mediejura " af Oluf Jørgensen, der anlægger samme definition.


Siden er sidst opdateret: 26-10-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring