Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilPressepilAktuelt og pressemeddelelserpilPressemeddelelser udsendt fra OUHpilArkivpilNyt partnerskab skal sikre inddragelse af patienter

Nyt partnerskab skal sikre inddragelse af patienter

kræftens bekæmpelse

Patienten skal inddrages i sin egen behandling. Sådan lyder det nye mantra i sundhedsvæsenet, men hvordan gør man det? Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner, kræftlægerne og hospitaler i alle regioner etablerer nu et partnerskab, hvor patienterne i en række projekter systematisk skal spørges om deres helbred, og hvor svarene skal bruges til at skabe gode patientforløb.

Flere hospitaler og Kræftens Bekæmpelse har allerede arbejdet i mindre skala med systematiske spørgeskemaer til patienterne om deres helbred. Patienten udfylder et spørgeskema inden samtalen med lægen, og svarene omsættes – ved hjælp af et computerprogram – til en præsentation, hvor lægen let kan aflæse, hvilke problemer patienten har, og hvor det derfor er vigtigt at sætte ind.

På den måde tager samtalen udgangspunkt i patientens faktiske problemer – og ikke i de spørgsmål, som lægen måske er vant til at stille, forklarer Henriette Lipczak, chef for Kvalitet og Patientsikkerhed i Kræftens Bekæmpelse og formand for partnerskabets styregruppe.

-Vi tror på, at spørgeskemaer om helbredsoplysninger er et godt redskab til at inddrage patienten i sin egen behandling, fordi det dermed er patienten, der sætter dagsordenen. Med det nye partnerskab vil vi skaffe mere viden om, hvordan vi bruger patienternes udsagn til at højne kvaliteten og patientsikkerheden, siger Henriette Lipczak.

Hjemme hos patienten
Patienten kan også følges derhjemme, for eksempel efter at kræftbehandlingen er slut: Et spørgeskema dukker op pr. email eller i postkassen hjemme hos patienten, og når patienten har svaret, får sygeplejersken på hospitalet besked.

-På den måde kan sygeplejersken aflæse, hvem der har brug for hjælp og sørge for, at de får det. Metoden passer godt ind i de nye individuelle opfølgningsforløb efter kræft, som skal afløse tidligere tiders standardkontroller. Det handler om at skræddersy forløbet med udgangspunkt i patientens vigtigste problemer, i stedet for at alle bare får den samme ’vare’, siger Henriette Lipczak.

Et spadestik dybere
Ét hospital i hver region indgår i partnerskabet, og de skal hver gennemføre et eller to projekter med spørgeskemaer til patienterne.

På Odense Universitetshospital vil man for eksempel bruge spørgeskemaer som redskab til at vurdere behovet for rehabilitering af mænd, som er blevet behandlet for prostatakræft. Formålet er at udpege de mænd, der har behov for rehabilitering, finde ud af hvordan de kan hjælpes, og i sidste ende om de rent faktisk er blevet hjulpet, fortæller professor Ann-Dorthe Zwisler, overlæge ved Videncenter for Rehabilitering og Palliation ved OUH.

-Vi læger er jo rigtig gode til at se på en blodprøve, men vi er knap så gode til at forstå, hvad patienterne egentlig siger. Med det nye projekt vil vi gerne komme et spadestik dybere ned, siger Ann-Dorthe Zwisler.

For alle patienter
Partnerskabet tager udgangspunkt i kræftbehandling, men systemet med spørgeskemaer er ikke kun et redskab for kræftpatienter, forklarer Henriette Lipczak.

-Vi håber med partnerskabet at få lavet en platform for arbejdet med den her metode også inden for andre sygdomme end kræft, siger hun.

Projektet starter i januar 2016 og løber over tre år. Partnerskabet støttes med syv millioner kroner fra Knæk Cancer-indsamlingen i 2015, og de øvrige parter bidrager tilsammen med et tilsvarende beløb.


Box: PROM
Det nye partnerskab er et program for opbygning af viden og implementering af PROM i kræftbehandlingen. PROM er en forkortelse for ’Patient Reported Outcome Measures’, der grundlæggende drejer sig om, at patienten skal udfylde spørgeskemaer inden konsultationer hos lægen.

Partnerskabet omfatter følgende parter:
• Danske Regioner
• Kræftens Bekæmpelse
• Sammenslutningen af De Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (kræftlæger)
• Fem hospitaler med kræftbehandling – et i hver region: Rigshospitalet, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Hospitalsenheden Vest og Aalborg Universitetshospital

Danske Patienter og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram er associerede partnere.


Siden er sidst opdateret: 13-01-2016 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring