Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionenpilNyhederpilNyt budget på plads i Region Syddanmark

Nyt budget på plads i Region Syddanmark

Regionsrådet i Region Syddanmark har netop vedtaget et nyt budgetforlig, som lægger op til besparelser på 200 millioner på sundhedsområdet og administration.  Budgetforliget understreger vigtigheden af, at vi på OUH her i efteråret kommer i mål med vores egen økonomiplan, siger Niels Nørgaard Pedersen.

Niels Nørgaard Pedersen høj stort format ksl

Et nyt regionsbudget kan potentielt betyde besparelser på 200 millioner på sundhedsområdet og administrationen. Selvom alt endnu ikke er afklaret, så forventer OUH’s adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, at vi på OUH primært skal se det nye budget som en påmindelse om, at hospitalet skal i mål med den allerede igangsatte råderumsplan.
– For bare at få vores eget budget til at slå til, er vi som bekendt allerede i gang med at effektivisere og justere den måde, vi driver sygehus på for at se, om vi kan gøre det billigere og bedre. Den proces kræver i denne tid i sig selv en stor indsats af rigtig mange medarbejdere og ledere, og det ændrer regionens budgetforlig for 2016 ikke på, siger administrerende direktør Niels Nørgaard Petersen. 

Forventer ikke flere generelle besparelser
I budgettet lægger regionsrådet ikke op til generelt at grønthøste sig til de mange penge – det vil sige bede alle områder om at bidrage med en fast procentsats. I stedet vil man se på regionen kan gøre det billigere ved f.eks. at samle funktioner og afdelinger på færre matrikler, fortsat begrænse væksten i dyr medicin og revurdere en række opgaver  og tilbud.  Forligspartierne forventer således, at man kan effektivisere en række processer og strukturer i regionen.
– Jeg er glad for at Regionsrådet med budgetforliget signalerer, at man ikke vil pålægge sygehusene en generel besparelse oveni det, vi i forvejen kæmper med. Som det store hospital vi er, undgår vi selvfølgelig ikke at blive påvirket af de regionale besparelser, men det vil i givet fald blive på specifikke områder, hvor opgaver enten så også vil kunne fjernes, flytte eller løses billigere i en anden struktur. Generelt er vi på OUH godt rustet til en kommende regional budgetproces, siger administrerende direktør Niels Nørgaard Pedersen.

Råderumssporet er det vigtigste
Det er de forsat stigende udgifter til ny dyr medicin, genopretning af sidste års underfinansierede økonomiaftale samt faldende finansieringsandel som betyder, at regionen har behov for ekstra cirka 500 mio. kr. for, at indtægter og udgifter hænger sammen i 2016.
Eftersommerens aftale mellem regeringen og Danske Regioner gav kun ekstra 225 mio. kr. i realvækst til Region Syddanmark, og derfor er 39 ud af 41 politikere i regionsrådet blevet enige om at indarbejde 200 millioner i nettobesparelse i budgettet for somatikken og administration og samtidig skære 1 procent i budgettet til regional udvikling.
Hvor der præcis skal spares, vil der først blive peget på, når indholdet af finansloven for 2016 er kendt, og regionens embedsmænd er blevet bedt om at udarbejde et sparekatalog. Niels Nørgaard Pedersen forventer at sygehusets direktion i de kommende måneder vil blive involveret i udarbejdelsen af sparekataloget.
– Som i vores egen råderumsplan vil vi som direktion også her arbejde for at sikre OUH som et effektivt, smidigt og fagligt profileret universitetshospital og som et specialsygehus i Svendborg, der pejler mod Nyt OUH. Det arbejde rækker langt videre end et enkelt års budget, og det fundament er det helt centralt, at vi får sikkert på plads. Om og i hvilken udstrækning funktionerne i Nyborg vil blive berørt er endnu for tidligt at sige noget om, siger han.

Læs mere om det nye budget på Region Syddanmarks hjemmeside


Siden er sidst opdateret: 25-09-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring