Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Indvandrermedicinsk Klinik på OUH

IMK

Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) har eksisteret i snart 7 år og modtager patienter med indvandrer/flygtninge baggrund, som på grund af multisygdom ofte kombineret med sociale og familiære problemer har behov for en tværfaglig tilgang til problemerne.

Patientforløbene varetages som et samarbejde imellem læge, sygeplejerske og socialrådgiver. De fleste patienter henvises fra egen læge, som ofte har et indgående kendskab til patienten og dennes familie, når forløbet i IMK afsluttes, er det igen egen læge, som tager over. Det har derfor længe været et ønske at styrke samarbejdet imellem IMK og de praktiserende læger omkring disse patienter.

Med henblik på at optimere samarbejdet med almen praksis og udbrede kendskabet til IMK har Region Syd afsat midler til at udbygge praksiskonsulentordningen, så der tilknyttes praksiskonsulenter specifikt til IMK. I efteråret 2014 blev den første IMK praksiskonsulent ansat, Poul Erik Mistegård Jørgensen er praktiserende læge i Odense og har dermed en bred kontaktflade til almen praksis i området. Det indledende arbejde har fokuseret på at definere, hvilke opgaver vi finder vigtige i samarbejdet, og hvordan de skal prioriteres, vi forventer at fremtidige fokusområder vil være:

  1. Hvordan skal undervisningstilbud til alment praktiserende læger se ud og tilrettelægges?
  2. Implementering af den nye helbredsundersøgelse af nytilkomne flygtning
  3. Optimering af samarbejdet imellem almen praksis og IMK, herunder afklaring af ansvarsområder
  4. Optimering af kommunikationen imellem almen praksis og IMK
  5. Hvordan får IMK og praksiskonsulenterne størst udbytte af hinanden?    

Indvandrermedicinsk Klinik har i januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt de læger, som har henvist patienter til klinikken. En kort konklusion var:
Indvandrermedicinsk Klinik har gjort arbejdet for de praktiserende læger nemmere og hjulpet lægen til at få et bedre overblik over patienten og dennes historie og problematikker. IMK arbejder helhedsorienteret, tværfagligt, inddrager det sociale, koordinerer flere forløb, arbejder med det hele menneske og giver klinikken et pusterum samt en bedre forståelse af deres patienter. Det blev bemærket, at lang ventetid var et problem.

IMK har det sidste år arbejdet målrettet på at nedbringe ventetiden, og det er lykkedes, der er aktuelt er en ventetid på ca. 4 måneder. 

Kontaktoplysninger 

Charlotte Rehling
Overlæge
Indvandrermedicinsk Klinik, OUH
www.ouh.dk/indvandrerklinik
tlf.  0045 65 41 32 51
charlotte.rehling@rsyd.dk

 


Siden er sidst opdateret: 11-04-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring