Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Patientinformationer


Link A - Kirurgisk Afdeling A
Link Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Link Afdeling for Klinisk Patologi
Vævsundersøgelser til bestemmelse af sygelig proces, såsom betændelse eller svulster.
Link Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
Undersøgelse af patienter, som er mistænkt for at have arbejdsmedicinske- eller arbejdspsykologiske lidelser.
Link B - Hjertemedicinsk Afdeling
Hjertesygdomme hos voksne, f.eks. hjertekrampe, blodprop ved hjertet, hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser (herunder pacemakerbehandling).
Link C - Reumatologisk Afdeling
Diagnostik, behandling, pleje og kontrol af patienter med gigt- og bindevævssygdomme.
Link D - Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
Patientinformationer fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D
Link Demensklinikken
Udredning og opstart af behandling af personer med mistanke om demens eller demens i let til moderat grad.
Link E - Øjenafdelingen
Link F - Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Odense
Link F - Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Svendborg
Modtager patienter med øre-, næse-, halskirurgiske sygdomme.
Link FAM - Fælles Akutmodtagelse, Odense
Link Fertilitetsklinik
Undersøgelse og behandling af ufrivillig barnløshed på kvinder under 40 år.
Link G - Geriatrisk Afdeling, Odense
Behandling af ældre patienter med flere samtidige sygdomme.
Link G - Geriatrisk Afdeling, Svendborg
Behandling af ældre patienter med flere samtidige sygdomme.
Link H.C. Andersen Børne- og Ungehospital
Diagnostik og behandling af alle sygdomme hos nyfødte, børn og unge.
Link Høreklinikken
Udredning af høretab hos børn og voksne. Behandling af totalt døve og tilpasning af høreapparater.
Link I - Hudafdeling og Allergicentret
Behandling af hudsygdomme og komplicerede allergiske lidelser.
Link J - Lungemedicinsk Afdeling
Udredning og behandling af alle kategorier af lungemedicinske sygdomme.
Link K - Kæbekirurgisk Afdeling
Link Klinisk Biokemisk Afdeling
Laboratorie- og blodbankvirksomheden ved tre sygehusenheder.
Link Klinisk Genetisk Afdeling
Genetisk rådgivning og analyser på væv med henblik på diagnosticering af arvelige lidelser.
Link Klinisk Immunologisk Afdeling
Link Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Patientoplysninger Hygiejneorganisationen
Link L - Urinvejskirurgisk Afdeling
Link M - Endokrinologisk Afdeling
Behandling af patienter med endokrinologiske lidelser.
Link M - Medicinsk Afdeling /FAM
Link Mammografiscreening
Link Medicinsk Afdeling Ærø
Lokalsygehus for Ærø.
Link N - Neurologisk Afdeling
Undersøgelse, behandling og pleje af patienter med sygdomme i nervesystemet og musklerne såsom apopleksi, epilepsi, Parkinsons sygdom, dissemineret sklerose, nervebetændelser, hovedpine, demens samt en række andre lidelser.
Link Nuklearmedicinsk Afdeling
Link O - Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense og Svendborg
Behandling af lidelser i bevægeapparatet (arme, ben og ryg), opstået ved skader, sygdom eller som følge af medfødte lidelser.
Link Palliativt Team Fyn
Lindrende behandling af patienter med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig.
Link Patienthotellet
Patienthotellet er et alternativ til hospitalsindlæggelse for selvhjulpne patienter, der har behov for undersøgelse, behandling eller genoptræning.
Link Q - Infektionsmedicinsk Afdeling
Diagnostik og behandling af akutte og kroniske infektionssygdomme.
Link R - Onkologisk Afdeling
Onkologisk Afdeling R's patientoplysninger
Link Radiologisk Afdeling, Odense
Link Radiologisk Afdeling, Svendborg
Her kan du finde patientinformationer til de radiologiske undersøgelser og behandlingsformer vi udfører. Læs om hvordan undersøgelsen foregår, evt. forberedelser og specielle forhold m.m.
Link Rehabiliteringsafdelingen, Odense
Genoptræning samt fysio- og ergoterapi
Link Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg
Link S - Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme
Undersøgelse og behandling af spiserør, mavesæk, tynd- og tyktarm, lever, bugspytkirtel og bughule
Link T - Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling
Link U - Neurokirurgisk Afdeling
Behandling af Neurokirurgiske sygdomme og beskadigede nerver
Link V - Anæstesiologisk Intensiv Afdeling, Odense
Behandling af smerter, medicin og bedøvelse
Link V - Anæstesiologisk Afdeling, Svendborg
Link X - Hæmatologisk Afdeling
Behandling og undersøgelser af blodsygdomme
Link Y - Nyremedicinsk Afdeling
Transplantationer og behandling af diverse nyresygdomme
Link Z - Plastikkirurgisk Afdeling
Undersøgelse, behandling og operation af medfødte/erhvervede misdannelser og skader

Siden er sidst opdateret: 18-07-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring