Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Tidligere Statistikker og opgørelser

Ulykkes Analyse Gruppen kan kontaktes på tlf: 6541 2283 eller mail: uag@rsyd.dk

Tema

Titel

Dækker

Periode

Opdateret

Oversigter

Antal akut henvendelser på Fælles Akut Modtagelse 2010-2017(FAM)

Odense 2010-2017 December 2018
  Antal akut henvendelser på skadestuen/FAM 1980-2009 og antal trafikulykker 1980-2017 Odense 2010-2017 Januar 2019
         
Trafikulykker

Politiregistreringens dækningsgrad af tilskadekomne efter trafikulykke

Odense

2002 - 2014

Oktober 2015

  Tilskadekomne på Fynske motorvej 2010-2016 Fyn 2010-2016 Augustl 2017
  Trafikskadeudviklingen - alvorlighed - sengedage - transportmiddel Fyn 2002-3.kvt .2015 Okt. 2015
  Trafikskadeudviklingen - uheldstype, uheldssituation,alvorlighed og aldersgrupper Fyn 2010-3.kvt.2015 Marts 2017
  Motorcykel ulykker - aldersgrupper, uheldssituation, modpart og alvorlighed Fyn 2010-2016 April 2017
 

Cyklistulykker, udviklingen over en årrække

Cyklistulykker og cykelhjelm - behandlet på skadestuen i Odense

Fyn

Odense

2002(2008) - 2017

2008-2019

Februar 2019

Februar 2020

 

Cyklisters hjelmbrug
 Cyklisters hovedskader og hjelmbrug

Fyn

 

2008 - 2017 Februar 2019
Februar 2019
 

Tilskadekomne 14-17årige efter trafikuheld på knallert

Fyn 2012-2014 Februar 2015
  Børns trafikulykker i alderen 0-17år Fyn 2008-2017 Marts 2019
  El-løbehjul pressemeddelelse 16-09-2019 Odense juli - sept. 2019 September 2019
         
Børneulykker Trampolin - antal tilskadekomne ved hop/fald på trampolin Odense 2005-13. nov.2015 Marts 2016
  Legepladsulykker Odense

2008-2017

Marts 2019
  Skateboard - Waveboard - Streetboard. Odense 2008- 3.kvt. 2015

Februar 2016

 

Alvorlighed af skader blandt børn i alderen 0-17år fordelt på trafik-hjem/fritid - arbejde

Alvorlighed af skader blandt børn i alderen 0-17år fordelt på afslutningsmåde

Fyn 2008-3.kvt. 2015

November 2015

 

Januar 2017

 

Børn 0-19åriges idrætsskader opdelt efter idrætsgren

Odense 2008-2014 Maj 2015
 

Skoleulykker på hverdage

Odense 2008-2017 Maj 2018
  Ulykker i daginstitutioner, børn i alderen 0-17år Odense 2008-2017 Maj 2018
         
Faldulykker

Faldulykker - på fortov - om vinteren - med bopæl i Odense Kommune

Odense

2009-3.kvt. 2015

Januar 2016

  Antal kontakter efter fald blandt 65+årige fordelt på bopælskommune Fyn 2007-3.kvt. 2015 Oktober 2015
  Alvorlighed af skader efter fald blandt 65+årige fordelt på bopælskommune Fyn 2007-3.kvt. 2014 December 2014
  Alvorlighed af skader efter faldulykker fordelt på skadested Odense 2014- 2. kvt. 2019 Januar 2020
Hjemme/fritidsulykker

Idrætsskader opdelt efter idrætsgren

Odense

2010-3.kvt. 2015 Januar 2016
 

Ski og snowboard skader 2008-13.nov.2015

Ski og snowboard skader 2015-2019

Odense

Odense

2008-13.nov2015

2015-2019

Januar 2019

Februar 2020

  Hundebid - antal tilskadekomne efter hundebid Odense 2002-13.nov2015

Februar 2017

 

Vinduer, glasdør eller glasrude som skadevoldende produkt

Odesne 2008-3.kvartal 2015 Januar 2016
  Rideulykker Odense 2001-2010 April 2011
  Rideulykker med kranietraumer Odense 2001-2010 November 2011
  Udendørsulykker ved håndtering af brænde/træfældning i fritid

Odense

2008-3.kvartal 2015

Marts 2016

  Haveulykker - sommer/vinter månederne Odense 2008-2018 Majl 2019
  "Gør det selv arbejde" Ulykker i forbindelse med arbejde i hjemmet Odense 2008-2018 Maj 2019
  Grill ulykker - tilskadekomne hvor en grill har været involveret i ulykken Odense 2008-3.kvartal 2015 April 2016
  Røgforgiftning - tilskadekomne efter brand/røgudvikling/kulilte Odense 2008-2016 November 2017
  Mountainbike og BMX - ulykker på mountainbiike eller BMX cykler Fyn

2008-2014
+1.halvår 2015

Juli 2015
 

Akutte besøg på FAM i december og januar 2010-2018

Odense 2010/2011-2017/2018 December 2018
  Akutte besøg på FAM i nytårsdøgnene 31.december og 1. januar Odense 2010/2011-2017/2018 December 2018
         
Vold Voldsskader - modpart Odense 2014-1/2 år 2019 Oktober 2019
         

 


Siden er sidst opdateret: 24-11-2020 af Ulykkes Analyse Gruppen.Tilgængelighedserklæring