Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Patienter kan brevstemme på OUH

Valglokale for indlagte patienter 2013.JPG

Søndag den 25. maj er der valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol.

Indlagte patienter på OUH har mulighed for at brevstemme på hospitalet. Tilbuddet gælder også for patienter, der sandsynligvis er udskrevet på valgdagen, samt for indlagte raske ledsagere.

Brevstem i forhallen i Odense
Der er indrettet et brev-afstemningssted i forhallen på OUH i Odense til de patienter, der har mulighed for at stå ud af sengen. Afstemningsstedet åbnede 5. maj og holder åbent alle hverdage kl. 10-12 frem til fredag den 23. maj, hvor der er sidste frist for at brevstemme.

Alle patienter, der ønsker at brevstemme i forhallen, skal medbringe en seddel fra afdelingssygeplejersken på deres afdeling med navn, adresse og cpr.nr. Sedlen skal bruges som dokumentation for, at man er indlagt på OUH.

Stem i sengen 22. maj
De patienter, der ikke kan komme ud af sengen for at stemme i forhallen i Odense frem til 23. maj, eller som er indlagt i Svendborg, Ringe eller Ærøskøbing, har mulighed for at afgive deres stemme i sengen torsdag den 22. maj. Det er særligt udpeget personale fra sygehuset, der kommer rundt på afdelingerne og modtager brevstemmerne fra de sengeliggende patienter.

Hvis man ønsker at benytte dette tilbud, skal man give besked på sin afdeling. Også her skal man have en seddel fra afdelingssygeplejersken, hvor der står navn, adresse og cpr.nr. på den stemmeberettigede.

Ekstra runde 23. maj
Fredag den 23. maj kl. 9-12 har afdelingerne desuden mulighed for at sende bud efter valg-personalet til at modtage brevstemmer fra de sengeliggende patienter, der ikke havde mulighed for at stemme den 22. maj eller at komme ned i forhallen i Odense.

Personalet på hospitalet skal sørge for, at alle indlagte patienter i perioden fra mandag den 5. maj og frem til fredag den 23. maj kl. 12, der er stemmeberettigede til valget, bliver orienterede om muligheden for at brevstemme på hospitalet.

Efter 23. maj kl. 12
Fredag den 23. maj kl. 12 er som sagt sidste frist for at brevstemme til valget den 25. maj. Alle patienter har naturligvis ret til at tage til eget afstemningslokale på selve valgdagen, hvis lægen skønner, at de er i stand til det. Afdelingerne kan hjælpe med at tilrettelægge befordringen, men patienterne skal selv betale alle udgifter.

Vær opmærksom på:

  • Kun indlagte patienter samt indlagte raske ledsagere kan brevstemme på hospitalet
  • Der skal ikke bruges valgkort, når man brevstemmer

Har du spørgsmål i forbindelse med brevafstemningen på OUH skal du henvende dig til afdelingssygeplejersken på din afdeling.
 

Af kommunikationskonsulent Ane Bjerg Rasmussen

 

 


Siden er sidst opdateret: 06-11-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring