Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionenpilNyhederpilEliteforskningscenter AgeCare forsker i kræft blandt ældre

Eliteforskningscenter AgeCare forsker i kræft blandt ældre

Overrækkelse_af_diplom_AgeCare18.12.2013_375x195.jpeg

Professer og forskningsleder Jørn Herrstedt, Onkologisk Afdeling R, modtager på vegne af det nye eliteforskningscenter AgeCare lykønskninger, diplom og blomster af direktør Henrik Villadsen (t.v.) og administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund.


AgeCare, Academy of Geriatric Cancer Research, blev onsdag officielt udpeget til at være det fjerde eliteforskningscenter på OUH. Det sker, efter at centret blev udvalgt blandt otte ansøgende forskergrupper i forsommeren og til slut evalueret blandt fire andre kandidater af et uafhængigt bedømmelsesudvalg i november.

I 2020 er to ud af tre danske kræftpatienter 65 år eller ældre. Endnu har Danmark ingen strategi på området, men det vil AgeCare gerne råde bod på. I alt har 71 forskere fra ind- og udland skrevet under på, at de i de kommende fem år vil bidrage til projektet ved at afdække hver deres bid af de syv udvalgte forskningsvinkler. OUH har ydet en startkapital på 14 mio.kr. over fem år.

Det medfører særlige udfordringer, at kræft er en sygdom, der oftest rammer ældre, fordi ældre kræftpatien­ter ofte samtidigt har andre sygdomme, der gør, at de kan have vanskeligt ved at tåle kræftbehand­lingerne. 

Behandlinger tilpasset yngre patienter bruges på ældre
– Når der nationalt og internationalt forskes i effekten af de forskellige kræftbehandlinger, er det typisk yngre forsøgspersoner, der indgår i forskningsprojekterne, fortæller professor, forskningsleder, dr.med. Jørn Herrstedt, Onkologisk Afdeling R. – Kun ca. en tredjedel af forskningspatienterne er over 65 år, og udelukkel­seskriterierne gør, at det oven i købet kun er de i øvrigt mest raske ældre patienter, der får lov til at deltage i sådanne forskningsprojekter.

– Vi ved alt for lidt om de ældre kræftpatienter. Hvordan reagerer deres krop og organer på behandlingen? Hvordan spiller behandlingen ind i forhold til evt. andre sygdomme? Hvilke særlige problemer har de ældre ud over selve behandlingsdelen? Hvordan hjælper vi dem bedst med at klare de ofte krævende behandlings­forløb? Det er blot nogle af de spørgsmål Eliteforskningscenter AgeCare skal besvare, forklarer Jørn Herrstedt.

– En af udfordringerne bliver at finde frem til de ældre, der vil have gavn af behandling – og skåne dem, der ikke vil have gavn af behandling. Derfor går et delprojekt ud på at lave en geriatrisk screening af en gruppe ældre før, under og efter gængs behandling, for at undersøge, om vores umiddelbare kliniske vurdering af egnethed er god nok.

AgeCare – det fjerde eliteforskningscenter på OUH
– For at blive udpeget til Eliteforskningscenter på OUH, skal man kunne samle de bedste forskningsmiljøer og de bedste forskere med de mest ambitiøse idéer, siger lægelig direktør Henrik Villadsen, OUH. – Man skal kunne etablere sig med et stærkt netværk både lokalt, nationalt og internationalt på tværs af forsk­ningsmiljøer, for at indfri målet om at komme til at spille en central rolle i den internationale elite.

– Vi taler her om klinisk forskning på højeste internationale niveau, og det kræver mere end almindeligt me­get at indfri disse krav, siger institutleder, professor Kim Brixen, Klinisk Institut ved Syddansk Universitet. – Alle kandidater kom fra stærke forskningsmiljøer og præsenterede meget ambitiøse og fremsynede forslag, men særligt den brede internationale forankring i AgeCare-projektet imponerede bedømmelsesudvalget.


Siden er sidst opdateret: 17-03-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring