Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

AgeCare Eliteforskningscenter

I 2020 vil to ud af tre danske kræftpatienter være 65 år eller ældre. Det stiller store krav til behandlingssystemet, og den udfordring er det nye AgeCare Eliteforskningscenter klar til at løfte i samarbejde med en stor kreds af lokale, nationale og internationale eksperter.
 

Eliteforskningscetner_AgeCare

Professor og AgeCare-forskningsleder, dr.med. Jørn Herrstedt, som til den efterfølgende dialog med bedømmelsesudvalget fik assistance af overlæge, Ph.d. Jesper Grau Eriksen (tv) og professor, dr.med. Henrik Ditzel, alle fra Onkologisk Afdeling R på OUH.
 


 

Kræft er oftest en sygdom der rammer ældre. I dag er 43% af alle danske kræftpatienter 70 år eller derover. Ældre med kræft byder på særlige udfordringer, fordi ældre kræftpatienter oftest har andre sygdomme (comorbiditeter), der gør at de kan have vanskeligt ved at tåle kræftbehandlingerne.  I Danmark findes der endnu ingen national strategi for den problematik, men internationalt er det et forskningsområde i vækst.

Forskerholdet bag det nye Eliteforskningscenter AgeCare med professor, dr.med. Jørn Herrstedt i spidsen har - med udsigten til at kunne lave et Eliteforskningscenter - fået samlet et overvældende antal vigtige forskerkapaciteter omkring sig i et kæmpe, multinationalt og tværfagligt forskningsprojekt.

I alt 71 forskere fra ind- og udland har skrevet under på, at de i de kommende 5 år vil bidrage til projektet ved at afdække hver deres bid af de syv udvalgte forskningsvinkler.
 

Forskning på unge - behandling af gamle
Når der nationalt og internationalt forskes i effekten af de forskellige kræftbehandlinger, er det typisk yngre forsøgspersoner der indgår i forskningsprojekterne. Kun ca. 1/3 af forskningspatienterne er over 65 år, selvom 2/3 af kræftpatienterne er. Udelukkelseskriterierne gør, at det oven i købet kun er de i øvrigt mest raske patienter, der får lov til at deltage i sådanne forskningsprojekter.

- Man kan kort sagt sige, at vi undersøger behandlingerne på de yngre patienter, men giver dem til de ældre, siger professor Jørn Herrstedt, Onkologisk Afdeling R og leder af det nye Eliteforskningscenter AgeCare (Academy of Geriatric Cancer Research).

- Vi ved alt for lidt om de ældre kræftpatienter. Hvordan reagerer deres krop og organer på behandlingerne? Hvordan spiller behandlingen ind i forhold til de andre sygdomme, som ældre ofte har samtidigt? Hvilke særlige problemer har de ældre ud over selve behandlingsdelen? Hvordan hjælper vi dem bedst med at klare de ofte krævende behandlingsforløb? Det er blot nogle af de spørgsmål AgeCare skal besvare.


OUH AgeCare Eliteforskningscenter 2013

Gammel og ”fit for fight” - eller svagelig
I dag skeler vi for meget til dåbsattesten i stedet for at vurdere den biologiske alder, når der tages beslutning om, hvilke af de ældre kræftpatienter der kan behandles, fortsætter Jørn Herrstedt.

- Det er én af udfordringerne at finde frem til de ældre, der vil have gavn af behandling – og skåne de ældre, som ikke vil have gavn af behandling. Derfor går et delprojekt ud på at lave en geriatrisk screening af en gruppe ældre før, under og efter gængs behandling, for at undersøge om vores umiddelbare kliniske vurdering af egnethed stemmer overens med de fund geriatere og særligt uddannede sygeplejersker kan finde ved en grundig, undersøgelse af bl.a. helbred, funktion, færdigheder og mental ballast.
 

Supportive Care
Gennem mange år har Jørn Herrstedt været engageret i den internationale organisation ”Multinational Association of Supportive Care in Cancer” (MASCC) – et par år som præsident, og nu som bestyrelsesmedlem. Det er da også gennem dette arbejde, at han har kunnet tiltrække nogle af de internationale topforskere til det nye Eliteforskningscenter.

- Supportive Care handler om alt det kræftpatienter har brug for ved siden af selve behandlingen af kræftsygdommen. I bredeste forstand handler det om forebyggelse og behandling af komplikationer fra kræftsygdommen og af bivirkninger til kræftbehandlingerne. To af de syv forskningspakker i AgeCare undersøger dette. De øvrige forskningspakker omhandler epidemiologi, kræftbiologi, kirurgi, strålebehandling og medicinsk kræftbehandling.

- Nogle ældre vil være oplagte kandidater til operation og anden behandling. Andre vil klart være for dårlige. I midtergruppen vil der være en del, som sandsynligvis kan klare behandlingen, men hvor vi hurtigt skal have styr på patientens øvrige sygdomme (nyre-, hjerte-, lungelidelser, diabetes m.v) for at behandlingen kan lade sig gøre. Den gruppe vil vi se nærmere på, som en del af forskningsprojektet.


Muligheder - og forpligtelser
Eliteforskningscenter AgeCare har forpligtet sig på at ansætte 16 Ph.d.-studerende, 11 Post doc.- forskere og levere 85 internationale publikationer inden for de kommende 5 år.

- Jeg er ydmyg over for opgaven, for vi har været i hård konkurrence, siger Jørn Herrstedt. Jeg tror ikke, at vi ville have fået sådan et kæmpe forskningsprogram op at stå uden det skub, som udsigten til at blive et Eliteforskningscenter har givet.


Se den engelske præsentation af AgeCare-forskningspakken.

/Lene Galsgaard


Siden er sidst opdateret: 01-10-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring