Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

CIMA forskningsområder

1. Arteriesygdom hos nyrepatienter
Et stort problem hos patienter med nyresygdomme er den høje forekomst af arteriesygdom, som er den dominerende sygdoms- og dødsårsag hos disse patienter. Fokus for dette forskningsområde er dels at forstå de basale cellulære mekanismer, som fører til arteriesygdom hos nyrepatienterne, dels at finde bedre metoder til præcis diagnosticering af nyrepatienters arteriestatus.

Forskningsområdet ledes af professor, overlæge Martin Tepel, Nyremedicinsk Afdeling Y, 65 50 37 55, mtepel@health.sdu.dk

2. Udposninger på aorta (hovedpulsåren)
Ruptur (bristning) af udposninger på aorta er den 10. hyppigste dødsårsag hos mænd. Dette forskningsprojekt vil undersøge nye behandlingsmetoder i dyreeksperimenter og samtidigt udvikle nye måder at opspore denne sygdom på, som ofte er uerkendt, indtil den pludselig giver meget alvorlige og ofte uoprettelige symptomer. OUH er på sporet af et unikt stof i urinen, som stammer fra nedbrydningen af aorta, så man sandsynligvis i fremtiden kan opdage sygdommen blot ved en urinprøve.

Forskningsområdet ledes af professor, overlæge Jes Sanddal Lindholt, Hjerte, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, 24 64 12 14, 22 44 00 00, lindholt@rsyd.dk

3. Arterieforandringer ved diabetes
Beskadigelser i arterierne er baggrunden for den hyppige forekomst af kardiovaskulære sygdomme hos patienter med diabetes. Fokus for dette projekt er på forståelsen af, hvordan arterieforandringerne opstår i relation til insulins direkte virkninger på arterieceller.

Forskningsområdet ledes af professor, overlæge Lars Melholt Rasmussen, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, 65 41 45 06, 24 42 21 60, 21 15 81 16, lars.melholt.rasmussen@rsyd.dk

4. Arterieforandringer ved forhøjet blodtryk
Udvikling af forhøjet blodtryk og heraf følgende komplikationer er tæt relateret til ændringer i arterierne. Projektets fokus er på at vurdere disse arterieforandringer, både strukturelt og biokemisk, hos patienter med forhøjet blodtryk. Intentionen er at udvikle nye metoder til at forudsige kardiovaskulære symptomer blandt patienter med forhøjet blodtryk, så skræddersyet behandling til den enkelte patient bedre kan designes.

Forskningsområdet ledes af professor, overlæge Michael Hecht Olsen, Endokrinologisk Afdeling M, 61 30 49 04, michael.hecht.olsen@rsyd.dk

5. Åreforkalkning (tidlig opsporing og behandling)
Mange tilsyneladende raske mænd og kvinder får blodpropper i hjerte og hjerne. Vores nuværende metoder til at identificere og behandle disse personer er desværre ringe. Vi vil nu gennemføre en screeningsundersøgelse af tilsyneladende raske midaldrende danskere for at finde forstadier til blodpropper i form af mikro-forkalkninger i hjertets kranspulsårer. Parallelt hermed ønsker vi at finde de gener, der øger risiko for at få åreforkalkning. Endelig ønsker vi at belyse, om forebyggende medicinsk behandling er effektiv til personer med mikro-forkalkninger.

Forskningsområdet ledes af lektor, overlæge Axel Diederichsen, Hjertemedicinsk Afdeling B, 40 19 12 27, axel.diederichsen@rsyd.dk

6. Åreforkalkning (invasiv behandling)
Ballonudvidelse og indlæggelse af et metalgitter i hjertets arterier er vigtige behandlinger hos patienter med symptomer på arterieforsnævringer i hjertet. Udvikling af disse invasive behandlinger og forståelse for, hvordan de virker hos patienter med forskellig risikoprofil, er forskningsfokus for dette område.

Forskningsområdet ledes af lektor, overlæge Lisette Okkels Jensen, Hjertemedicinsk Afdeling B, 20 14 79 50, lisette.okkels.jensen@rsyd.dk


Siden er sidst opdateret: 28-11-2013 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring