Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilPressepilEFC-pressemateriale

EFC-pressemateriale

Nyskabende eliteforskningscentre på OUH

OUH investerer 28 mio. kr. i tre nye eliteforskningscentre. Det er hospitalets største forskningssatsning og en nyskabelse inden for det danske sygehusvæsen.

Hjertekarsygdomme, allergi og endokrinologi (hormonproducerende organers udvikling, funktioner og sygdomme) er de udvalgte forskningsområder, som vil blive fulgt af flere centre i de kommende år.

Netværksdannelse på tværs
Eliteforskningsprogrammet på OUH er en helt ny måde at organisere forskning på i Danmark. Centrene etableres ved stærke netværk på tværs af forskningsmiljøer. Det er en ny, tværgående konstruktion, som bryder den klassiske søjletankegang i sygehusverdenen.

Etableringen af programmet er en del af OUH’s forskningsstrategi for perioden 2012-2017, og ambitionen er, at OUH skal spille en central rolle i den internationale top inden for de områder, hospitalet fokuserer på med de nye centre.

Sundhedsvidenskab global disciplin
Henrik Villadsen, direktør og formand for Forskningsrådet på OUH forklarer:
– Internationalt samarbejde spiller en stor rolle i vores nye forskningsstrategi, og højt specialiserede funktioner på OUH er afhængige af en international profil. Sundhedsvidenskab er en global disciplin, og vi skal til udlandet og lære de nyeste teknikker. Samtidigt ønsker vi også at tiltrække international arbejdskraft til OUH.

– Vi vil udveksle personale med resten af verden, og eliteforskningscentre er en del af den strategi, understreger Henrik Villadsen. Han fortsætter:

– Vi vil bidrage på højeste niveau til internationale forskningsmiljøer, men internationalt samarbejde stiller også direkte krav til eliteforskningscentrene på OUH, fordi centrene får tilknyttet et internationalt rådgivningspanel – en slags rådgivende bestyrelse for det enkelte center

De enkelte centre indgår performancekontrakter med OUH’s direktion, som skal definere centrenes mål – fx antallet af videnskabelige publikationer, antal ph.d.-forløb og formidling af centrets resultater.

I denne omgang udnævnes tre eliteforskningscentre. To af dem finansieres særskilt – det er allergi og hjertekarsygdomme – det tredje center – endokrinologi – er så stærkt et forskningsmiljø, at det er selvfinansierende. Men målet er, at de alle i løbet af fem-10 år skal være selvfinansierende.

At netop endokrinologi, allergi og pulsåresygdomme er de tre udvalgte områder, som OUH satser stærkt på med de nye eliteforskningscentre, er resultatet af en udvælgelsesproces, som har involveret et panel af internationale bedømmere. OUH’s forskningsråd indbød i januar 2012 interesserede til at deltage, og efter en intern vurdering blev en række kandidater forelagt et panelet, der indstillede de tre kandidater til eliteforskningscentre.

Mere information
Direktør og formand for OUH’s Forskningsråd Henrik Villadsen, 28 95 27 28

Læs om de tre eliteforskningscentre
CIMA, Centre for Research in Medical Endokrinology – under ledelse af forskningsleder, professor og overlæge Lars Melholt Rasmussenom

ORCA – Odense Research Centre for Anaphylaxis under ledelse af professor og ledende overlæge Carsten Bindslev-Jensen

EFE – Centre for Research in Medical Endocrinology under ledelse af forskningsleder, professor og overlæge  Henning Bech-Nielsen

 

Direktør Henrik Villadsen

– Hvad kendetegner et eliteforskningscenter? spørger direktør Henrik Villadsen og svarer: – Det gør høj kvalitet, høje ambitioner, original og banebrydende forskning, der understøtter højt specialiseret behandling på OUH. Kort sagt – man skal være den skarpeste kniv i skuffen for at blive eliteforskningscenter på OUH.

 

Direktion

Lederne af de tre eliteforskningscentre med diplomerne som synlige beviser på udnævnelserne – fra venstre er det leder af CIMA, professor og overlæge på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi Lars Melholt Rasmussen; lederen af ORCA, professor og ledende overlæge på Hudafdelingen I og Allergicentret Carsten Bindslev-Jensen og lederen af EFE, professor og overlæge på Endokrinologisk Afdeling M Henning Beck-Nielsen.

 


Siden er sidst opdateret: 24-01-2013 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring