Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Forskerstøtte i staben på OUH

På OUH hjælper forskellige stabsfunktioner med at understøtte forskning:

ForskerService i Økonomi og Planlægning hjælper bl.a. med :

 • Rådgivning om og bistand til budgettering af forskningsprojekter forud for ansøgning
 • Vejledning om den økonomiske administration af projekterne
 • Administration af forskningsmidler på forskningskonti
 • Bogføring og økonomiopfølgning
 • Udarbejdelse af regnskaber på de enkelte forskningskonti jf. de retningslinjer, som bevillingsgiver har opstillet for selve bevillingen.

Husk at kontakte ForskerService,  inden du indsender en ansøgning til en ekstern fond, hvis budgettet er over 50.000 kr.

 

Forskningsteamet i Økonomi og Planlægning udfører bl.a.:

 • Sekretariatsbetjening af OUH's Forskningsråd
 • Administration af OUH's forskningspuljer
 • Udarbejdelse og implementering af forskningsstrategien
 • Produktion af nyhedsbreve og anden forskningsformidling

 

HR-afdelingen

 • Yder konsulentbistand i forbindelse med alle former for forskningsansættelser, herunder løn- og ansættelsesvilkår for ph.d.-studerende, forskningsassistenter mv.
 • Yder vejledning på aftaler i form af udbetaling af honorar, konsulentydelser og betaling for undervisningsopgaver mv.
 • Deltager i ansættelsesprocedure for professoransættelser, forlængelser mv.
 • Forestår lønforhandling og udarbejder lønaftaler i forbindelse med professoransættelser
 • Udarbejder ansættelseskontrakter

 

MTV-teamet i Klinisk Udvikling kan efter behov involveres i bl.a.:

 • Udarbejdelse af MTV-rapporter og mini-MTV
 • Business cases
 • Projekter
 • Systematisk litteratursøgning
   


 Siden er sidst opdateret: 03-08-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring