Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Nøgletal for OUH

OUH Odense Universitetshospital   Svendborg Sygehus behandler patienter fra Fyn for en række almindelige sygdomme.

På universitetshospitalet i Odense behandles også patienter fra resten af Danmark og i nogle tilfælde fra udlandet  for komplicerede lidelser som f.eks.: hjerte-karsygdomme, kræft og replantationer af fingre, hænder m.v.

Andre områder, hvor OUH er førende, er fx allergi, vanskelige sår, diabetes, pædiatri, behandling af lidelser i spiserøret, infektionssygdomme samt gigt- og bindevævssygdomme.

Læger fra flere højtspecialiserede afdelinger arbejder ofte sammen om at behandle én patient, og tanken om at samle flere behandlinger under ét for at forstærke et behandlingstilbud har ført til flere centerdannelser, som har vakt opmærksomhed, nationalt og internationalt.
 


 

Behandlingskapacitet  
Antal normerede senge: 1.046
Antal behandlinger: Ca. 1.100.000 ambulante besøg,
heraf 100.000 akut ambulante
 

Ca. 106.000 udskrevne patienter med i alt ca. 356.000 sengedage.

Regionsfunktioner

Højt specialiserede funktioner

Landsfunktioner

294 ud af 314

412 ud af 652

16

 

Forskning

 
Odense og Svendborg (2018) 108 professorer
  79 adjungerede professorer
  109 forskningslektorer, adjunkter og post.doc.
 

284 ph.d.-studerende

   
Uddannelse

Omkring 3000 studerende på 23 forskellige uddannelser

 

Kliniske afdelinger

 

Patienttilfredshed (LUP Light Plus 2019)

 

 

42 kliniske afdelinger

 

79% af de akut indlagte patienter er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse.

84% af de planlagt indlagte patienter er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse.

87% af de  ambulante patienter er i høj grad eller i meget høj grad er tilfredse med besøgets forløb.

Økonomi  
Budget i 2020: 7,3 mia. kr.
   
Antal fuldtidsansatte maj 2020

8.843

Odense 7.813

Svendborg

Nyborg og Ærø

903

118

 

Antal ansatte (personer) maj 2020

 

Odense                                       

Svendborg

Nyborg og Ærø

 

 

 

 


10.297

9.026

1.135

136

De største personalegrupper (antal personer):


Sygeplejersker (3550)                                        

Læger og tandlæger (1687) 


Service- og rengøringsassistenter (1446)

Lægesekretærer (1054)

Bioanalytikere (660)

Øvrigt plejepersonale (636)

Ansatte i stabs- og serviceafdelinger (407)

Terapeuter (221)

Elever, løntilskud og fleks/skånejobs (246)

Jordemødre (187)

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

   

 

 

 

 

 
   

 

 
   
   
   
   

 


Siden er sidst opdateret: 07-03-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring