Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Sygeplejerskens arbejde på OUH

Omdrejningspunktet for alle sygeplejersker er at varetage patienternes behov for pleje og omsorg, både under indlæggelsen og ved ambulante besøg.

En sygeplejerske arbejder med mennesker i alle aldre – fra fødsel til død. Sygeplejersken plejer typisk flere patienter ad gangen og har mange bolde i luften. Det er sjældent at to dage forløber ens - og ofte udvikler dagen sig anderledes end planlagt. Dette kræver stort overblik og evne til at træffe beslutninger.

Mange indlagte patienter er meget syge og sygeplejersken skal kunne handle her og nu, for at redde liv og forebygge komplikationer. Dette sker på baggrund af observationer og vurdering af patientens tilstand i et tæt samarbejde med lægerne.
Sygeplejersken observerer eksempelvis symptomer på smerter eller dårlig vejrtrækning og foretager målinger af patienternes blodtryk, iltindhold i blodet etc. Resultaterne registreres og dokumenteres ofte elektronisk. Teknologi indgår i stort omfang i hverdagen på et moderne hospital.
At gøre patienterne klar til undersøgelse og operation og at sørge for patienterne får deres medicin og får skiftet deres forbindinger, er en del af arbejdsdagen for en sygeplejerske. Mange patienter vil også have behov for hjælp til at spise og drikke, blive vasket og komme på toilettet.

Patienterne er ofte i en sårbar situation, hvor deres sundhed er truet. Sygeplejersken skal kunne håndtere patienterne og de pårørendes forskellige måder at reagere på og være i stand til at skabe kontakt til alle - uanset hvilken social baggrund, kultur eller religion de har. At være god til at kommunikere er helt centralt og afgørende for patienters oplevelse af indlæggelsen og for deres sikkerhed.

Sygeplejersken arbejder tæt sammen med andre faggrupper omkring patienten hele døgnet. Sygeplejersken har et stort ansvar i hele patientforløbet, som kan være meget komplekst.
Når patienten skal udskrives fra hospitalet samarbejder sygeplejersken med kommunen om, at patienten får den nødvendige hjælp efter udskrivelsen.

I ambulatorierne er patienterne ofte kun i kort tid. Sygeplejersken skal vide, hvad der er vigtigt at få spurgt om og få gjort - inden patienten er ude af døren igen. Kontakt mellem sygeplejerske og patient, hvor konsultationen foregår via nettet er et nyt og spændende felt i rivende udvikling.
 
Mange sygeplejeopgaver består i at informere, motivere og vejlede den enkelte patient i forhold til dennes situation, sygdom og sundhed. En del afdelinger har patientskoler, hvor patienter og pårørende uddannes til at klare hverdagen med en kronisk sygdom.

Sygeplejersken skal hele tiden forholde sig kritisk til både egne og andres handlinger og derved medvirke til, at beslutninger og handlinger udvikles til gavn for den enkelte patient.


Siden er sidst opdateret: 21-03-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring