Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Om afdelingen

På Neurologisk Afdeling varetager vi undersøgelse, behandling og pleje af patienter med sygdomme i nervesystemet og musklerne.

Vi behandler patienter med blodprop i hjernen, hjerneblødning , epilepsi, Parkinsons sygdom, dissemineret sklerose, nervebetændelser, hovedpine, demens og en række andre neurologiske lidelser.

Behandlingen er oftest medicinsk, men der indgår også neurorehabilitering i samarbejde med bla. fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Afdelingens afsnit

Neurologisk Afdeling er opdelt i 7 afsnit. Vi har 3 sengeafsnit, 3 ambulatorier samt et Klinisk Neurofysiologisk afsnit.

Vore afsnit er fordelt på to adresser, idet et af vore sengeafsnit, Neurorehabiliteringsafsnit NR, ligger på adressen Baagøes Alle 15 i Svendborg. De øvrige afsnit ligger på J.B. Winsløws Vej 4 i Odense.

Sengeafsnit
De to sengeafsnit N1 og N2 varetager behandling og pleje af patienter med skader eller lidelser i hjerne, nervesystem og muskler. Neurorehabiliteringsafsnit NR varetager rehabilitering af voksne patienter med erhvervet hjerneskade

Størstedelen af indlæggelserne på afdelingens sengeafsnit sker akut.

Ambulatorier
Patienter med ikke akutte lidelser bliver i de fleste tilfælde undersøgt ambulant i afdelingens forundersøgelsesambulatorium og efterfølgende behandlet i et af afdelingens tre ambulatorier N3, N4 og N5.

Klinisk Neurofysiologisk afsnit
Klinisk Neurofysiologisk afsnit foretager neurofysiologiske undersøgelser af hjerne, rygmarv og nerver/muskler samt af hjernens blodforsyning.

Se mere om de enkelte afsnit her:  Afsnit og funktionsområder 

Højt specialiseret behandling

Vi er en højt specialiseret afdeling med hoved- og regionsfunktion i flere neurologiske specialer. Vi har derfor en særlig forpligtigelse til at tage os af de mere sjældne, komplicerede eller vanskelige tilfælde fra neurologiske afdelinger i hele Region Syddanmark. 

Nøgletal

Neurologisk Afdeling havde i 2017
3416 indlæggelser på sengeafsnittene
26.327 konsultationer på ambulatorierne
og foretog 4899 neurofysiologiske undersøgelser.

Forskning

Som universitetsafdeling bidrager Neurologisk Afdeling med forskning på internationalt niveau indenfor sit specialområde. Det betyder at personalet har et højt fagligt niveau og tilbyder en behandling baseret på den nyeste internationale viden på området.

Velkommen til afdelingen

Vi lægger stor vægt på, at dit møde med afdelingen bliver så positivt som overhovedet muligt, og vi arbejder løbende på at sikre at vore ydelser har en høj faglig og patientoplevet kvalitet. 

Vores kerneopgave er, at give patienter med neurologiske symptomer den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med patient og pårørende.

Det er afdelingens bærende værdi, at din behandling sker i et gensidigt respektfuldt samarbejde, hvor du og dine pårørende inddrages i dit forløb. Derfor lægger vi vægt på at både du og dine pårørende føler jer velinformerede om undersøgelser og behandling. 

 

Venlig hilsen

Afdelingsledelsen
Neurologisk afdeling N

 

 

Personalefoto
Marianne Gehring

Ledende overlæge
Michael Oettinger

 

Oversygeplejerske
Marianne Gehring

 

 


Siden er sidst opdateret: 16-10-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring