Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Afdelingens patientoplysninger

Vi modtager patienter til indlæggelse, små operationer og undersøgelser, der kan foregå ambulant.


Vi synes, det er vigtigt:

  • At du oplever en god modtagelse.
  • At du ved hvem der er din kontaktlæge og-sygeplejerske, som er ansvarlig for planlægningen og udførelsen af dit behandlings- og plejeforløb samt udskrivning.
  • At der så vidt det er muligt tages hensyn til dine individuelle ønsker vedrørende dit behandlings- og plejeforløb.
  • At du bliver inddraget i og informeret om behandlings- og plejeforløb.
  • At du får den information du har brug for, så du er tryg ved at blive udskrevet.

 

 Ved indlæggelse medbringes:

Toiletartikler:
• Sæbe, hårshampo, tandbørste, tandpasta, kam, barbermaskine.
• Morgensko, morgenkåbe og skiftetøj.
• Briller, høreapparat eller andre hjælpemidler, som du har behov for.

Samt, hvis det er aktuelt:
Medicin, det du tager daglig.
• Diætliste.
• Meddelelsesbog fra hjemmeplejen.


• Læsestof, håndarbejde eller tilsvarende.
 

Du bør ikke medbringe:

• Smykker og andre værdigenstande.
• Større kontante beløb.
• Bankbøger, værdipapirer og lignende.

Sygehuset kan desværre ikke påtage sig ansvaret for værdigenstande og personlige ejendele, som patienterne har med.

  
 

Plan for indlæggelsen:
For at udnytte tiden bedst, vil lægen og sygeplejersken allerede fra den første dag, du bliver indlagt begynde at lægge en plan, hvilke undersøgelser og behandlinger, du skal gennemgå under indlæggelsen, samt hvilken pleje, du har brug for. Du skal have indflydelse på din egen behandling og pleje og du inddrages derfor i planlægningen. Har du genoptræningsbehov, inddrages fysioterapien i din behandling.

Undersøgelse på andre sygehuse:
Skal du have foretaget undersøgelser på andre sygehuse, f.eks. Svendborg eller Odense, vil du blive kørt af Falck. Afhængig af hvordan du har det, ledsages du af en fra afsnittet. Du har også mulighed for at blive ledsaget af dine pårørende.

Stuegang:
Der afholdes stuegang efter behov. Hvor ofte du får stuegang, aftaler lægen og sygeplejersken med dig fra gang til gang. det afhænger bl.a. af, hvordan du har det og hvor langt du er i den plan, der er lagt for dine undersøgelser og behandlinger. Du vil derfor opleve, at du har stuegang på andre tider end dine medpatienter. Tidspunktet for stuegang kan ændres, og du kan på alle tider af døgnet blive tilset af en læge eller få en samtale, hvis du har brug for det.

Skriftlig information om sundhed og sygdom:
Sygehuset har en række pjecer, som fortæller om forskellige sygdomme og deres behandling, og der findes pjecer, der handler om forebyggelse og sund levevis. Du kan finde pjecerne i dagligstuerne og i venteværelset. Søger du skriftlig information om et bestemt emne, står afdelingssygeplejersken på sengeafsnittet til rådighed. Har sygehuset ikke det, du søger, kan det skaffes.

Aktiviteter og adspredelse under indlæggelsen:
På afsnittet er der opholdsstue, hvor De kan benytte Dem af tv, radio, litteratur og aviser. Her kan De mødes med deres gæster og tale med afsnittets andre patienter. På sygestuerne er der radio/tv ved hver seng. Ønsker De selv at medbringe tv eller radio, kan de drøfte det praktiske med personalet. Afdelingen kan ikke påtage sig erstatningsansvar for medbragte apparater.

Udskrivelsen bliver planlagt i god tid og i samråd med Dem. Inden udskrivelsen vil De under samtale med lægen, sygeplejersken og evt. fysioterapeuten få information om Deres sygdom, og hvad De bør gøre i den nærmeste tid efter udskrivelsen. Er De i behandling med medicin, som De ikke har hjemme, får De en recept samt medicin med til det første døgn.

Udskrivningsbrev til egen læge:
Deres egen læge modtager et udskrivningsbrev fra sygehuset indenfor 3 dage, men De kan til enhver tid kontakte Deres egen læge, hvis De får problemer.

Hjemmesygepleje og hjemmehjælp:
Har De brug for sygepleje eller hjemmehjælp efter udskrivelsen, bliver det planlagt i samråd mellem Dem og sygeplejersken. De nødvendige aftaler med kommunens hjemmepleje er truffet, inden De udskrives.

Udskrivningsbrev til hjemmeplejen:
Ved udskrivelsen får De et brev med til hjemmeplejen med oplysninger om Deres behov for sygepleje og praktisk bistand. Sygeplejersken vil gennemgå brevets indhold med Dem, inden De forlader sygehuset.

Hjælpemidler:
Har De brug for hjælpemidler i en kortere periode, kan De låne dem fra sygehusets fysioterapi. Er der et permanent behov, sørger kommunen for at skaffe hjælpemidlet.

Befordring til hjemmet:
Hvis De kan, skal De selv sørge for at komme fra sygehuset efter udskrivelsen. Personalet på afsnittet er behjælpelig med at aftale det praktiske. Hvorvidt De kan befordres på sygehusets regning, afhænger af en række forhold. Der findes således særlige regler om fribefordring mellem sygehus og hjem. De kan få nærmere oplysninger af personalet i afsnittet.


Siden er sidst opdateret: 27-01-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring