Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Børneulykker

Ulykkes Analyse Gruppen udgiver løbende talmateriale om børneulykker under statistikker og særlige opgørelser:


Børneulykker i perioden 2002-2015

Ulykker er et alvorligt sundhedsproblem for børn og unge i Danmark. Det er den hyppigste årsag til børns kontakt med hospitalsvæsenet (1), og for at skabe mulighed for forebyggelse af ulykker blandt børn, er det derfor væsentligt at identificere samt beskrive forekomst og mønstre.

Projektets resultater bygger på skadestuedata fra Odense og Svendborg skadestue i perioden 2002-2009 og i perioden 2010-3kvar2015. Desuden indgår skadestuedata fra Middelfart skadestue i perioden 2002-2009. Projektet beskriver forekomst og mønstre i skadestuehenvendelser blandt børn i aldersgruppen 0-17 år, opdelt i aldersgrupper (0-4 år; 5-9 år; 10-14 år; 15-17 år).

Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunerne i projektet for perioden 2002-2009 er blevet lagt sammen, således de følger den kommunale struktur fra den kommunale strukturreform med virkning fra 1. januar 2007.

Materiale og figurer fra denne side må anvendes med tydelig kildeanvisning: Ulykkes Analyse Gruppenuaglogo Ortopædkirurgisk afdeling, OUH.

 

Tabel 1: Antal tilskadekomne i kommunerne i perioden 2002-2009 

Kommune

Hjemme- og fritidsulykker

Trafikulykker

Vold

Selvskade

Assens

9.458

777

225

130

Faaborg-Midtfyn

11.737

843

267

147

Kerteminde

4.994

446

132

59

Langeland

2.424

160

74

27

Middelfart

8.370

598

134

67

Nordfyns

6.670

576

198

85

Nyborg

3.322

289

68

43

Odense

50.118

3.792

1535

504

Svendborg

20.056

1.156

400

179

Ærø

93

8

5

109

 

 

Tabel 2: Antal tilskadekomne i kommunerne i perioden 2010-3kvar2015

Kommune

Hjemme- og fritidsulykker

Trafikulykker

Vold

Selvskade

Assens

5.817

313

64

16

Faaborg-Midtfyn

9.010

395

110

39

Kerteminde

4.005

275

54

12

Langeland

1.635

59

23

6

Nordfyns

4.278

269

53

22

Nyborg

4.891

265

59

18

Odense

34.832

2.023

508

84

Svendborg

13.342

498

116

30

 

 

Der er for hver kommune udarbejdet et katalog, hvor skaderne bl.a. rangordnes efter kontaktårsag, køn, skadesmekanisme, aktivitet, ulykkessted, transportmiddel og brug af sikkerhedsudstyr ved trafikulykker.

Projektet belyser kontaktårsagerne hjemme- og fritidsulykker, trafikulykker, vold samt selvskadehandlinger. Hjemme- og fritidsulykker er alle ulykker der ikke er sket under lønnet arbejde eller i trafikken. Trafikulykker defineres ud fra Vejdirektoratets officielle definition, der omfatter uheld på offentlig vej m.v. med minimum ét køretøj involveret.

Projektet ekskluderer skader sket i arbejdstiden og ulykker med døden til følge.


Forbehold og præciseringer

Der er nogle forbehold når tabeller og figurer fra projektet bruges. Ved tabeller med få observationer, undgå at beregne procentforskydninger og fortolkning af udvikling, da dette kan være tilfældigt.

Det er derudover vigtigt at bemærke, at der skete en lukning af Middelfart skadestue pr. 1. januar 2009, hvilket betyder der ikke nødvendigvis er sket færre ulykker i Middelfart Kommune i denne periode, men at patienterne ikke er registreret i hhv. Middelfart, Svendborg eller Odense skadestue. Middelfart Kommune indgår derfor alene i den første periode til 2009.

Et andet aspekt er forskellen mellem tilskadekomne og ulykker. En ulykke kan medføre en eller flere tilskadekomne, hvoraf nogle kontakter sygehuset og andre ikke gør. Hvis der kun er en tilskadekommen, er der overensstemmelse mellem en ulykke og en tilskadekommen, mens der kan være flere tilskadekomne per ulykke.

Derudover skal det nævnes, der har været forskellige kodningssystemer gennem årene, men data er tilpasset således disse kan sammenlignes på tværs.

Kontaktårsagen selvskadehandling blev af Sundhedsstyrelsen pr. 1. januar 2008 præciseret til at omfatte selvskade, hvor der er oplysning om suicidal hensigt. Uanset denne ændring skal der tages forbehold for opgørelse af selvskadehandlinger. Idet vi mener, at oplysninger om selvskade forudsætter en vis fortrolighed, som kan være svær at opnå i en skadestue.

Brugere af materialet er meget velkomne til at kontakte Odense Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afdeling, Ulykkes Analyse Gruppen på mail: uag@rsyd.dk eller tlf.: 65 41 22 83

Kildeangivelse

Materiale og figurer fra denne side må anvendes med tydelig kildeanvisning: Ulykkes Analyse Gruppen uaglogo Ortopædkirurgisk afdeling OUH.

Reference

(1)  Laursen, Bjarne & Nielsen Lene T. & Christensen, Pia H. & Møller, Hanne & Frimodt-Møller, Birthe (2006). Børneulykker i Danmark: en registerbaseret analyse. København K: Statens Institut for Folkesundhed. (Kan downloades fra http://Niph.dk)

 

Pjece om børneulykker

Pjecen "Skal du i gang med forbyggelse af børneulykker" er lavet i samarbejde mellem Ulykkes Analyse Gruppen,Odense Universitetshospital og Børneulykkesfonden. Pjecen er et "inspirations- og opslagsværk" til brug i både institutioner og private hjem. Pjecen indeholder nøgleoplysninger, der er vigtige for de som ønsker at arbejde med forebyggelse af børneulykker. Især er der lagt vægt på en samlet oversigt over adresser og webadresser.

Send mail til buf@borneulykkesfonden.dk med oplysninger om institutionens eller privatpersonens navn samt leveringsadresse for at få pjecen tilsendt. Der kan højst bestilles en pjece pr. husstand, medmindre der beskrives et formål hvortil flere pjecer behøves. 
 


Siden er sidst opdateret: 16-11-2020 af Ulykkes Analyse Gruppen.Tilgængelighedserklæring