Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Praktiske informationer

 

 

Besøgstid
I sengeafsnittene X1 og X2 er der ikke faste besøgstider. Dog kan besøg i tidsrummet kl 13 – 14 kun finde sted efter aftale med afdelingens personale.

 

Blomster
Det er ikke tilladt at have friske blomster i afdelingen grundet risikoen for infektion.

 

Breve
Adressen under indlæggelsen er:

Hæmatologisk afdeling X1, Indgang 85, st.tv. eller
Hæmatologisk afdeling X2, Indgang 85, st.th.
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Post kan afsendes ved enten at aflevere det til personalet eller benytte postkassen, der befinder sig ved forhallen.

 

Cafeteria
Cafeteriaet er beliggende i højhuset forhal.
Åbningstider: se opslag ved cafeteriaet,  
 

Henvisning
Er du som patient nyhenvist til hæmatologisk afdeling X og vil vide, om vi har modtaget din henvisning, da kan du kontakte: 65 41 39 37

 

Hjemmehjælp
Hvis du har behov for hjemmehjælp eller hjemmesygeplejerske efter udskrivelsen, giver personalet din kommune besked.

Hjælpemidler
Hvis personalet skønner, at du midlertidigt har behov for hjælpemidler, udlånes disse fra hjælpemiddelcentralen. Afdelingen vil være behjælpelig med anskaffelsen. Du får samtidig besked om afleveringssted og afleveringstidspunkt.

 

Indlæggelse
Ved indlæggelsen skal du medbringe:

Indkaldelsesbrevet, hvis du har fået et sådant tilsendt
Det gule sygesikringsbevis
Toiletsager, morgenkåbe, hjemmesko evt. skiftetøj. Vi opfordrer til at du bruger dit eget tøj. Vi har desværre ikke mulighed for at vaske.
Medicin, som du tager på indlæggelsestidspunktet
Evt. hjælpemidler (f.eks. briller, høreapparat, stok)
Læsestof, håndarbejde eller lignende.

 

Indkaldelse til ambulatoriet
Ved dit første besøg i Hæmatologisk ambulatoriet bedes du medbringe indkaldelsesbrevet samt  "Spørgeskemaet til nye patienter" i udfyldt stand.

 

Internet
Via Region Syddanmarks ”Gaestenet” er der gratis internetadgang på sengeafsnit X1 og X2.  

Mad og drikke
Du får fuld forplejning under indlæggelsen. Har du specielle behov eller ønsker til kosten, så sig det til personalet, der kan bestille ønskekost i hospitalskøkkenet.

 Medicin
Patienter, der tager medicin, der ikke er relateret til behandlingen på hospitalet opfordres til at medbringe medicinen ved indlæggelsen.

Minimarked
I minimarkedet kan der købes kioskvarer, frisk brød og et udvalg af købmandsvarer. Minimarkedet ligger på tværgangen overfor elevatorerne i højhuset.

Mødetid
Mødetid og mødested fremgår af indkaldelsesbrevet. Hvis du er forhindret i at møde, beder vi dig ringe til afdelingen hurtigst muligt og aftale en anden tid. Telefonnummer fremgår af indlæggelsesbrevet.

Parkering
Er du patient og indkaldt til undersøgelse, behandling eller kontrol giver parkerer du gratis. Læs mere om reglerne for parkering reglerne for parkering hér eller gå ind på hjemmesiden www.ouh.dk/parkering

Patienthotellet
Patienthotellet er for selvhjulpne patienter. Patienter kan bo på Patienthotellet, når den behandlende afdeling har henvist dertil. Pårørende kan leje et værelse på hotellet. Det kræver ligeledes en henvisning fra afdelingen, og at den pårørende selv betaler for opholdet. Der er ikke altid plads til pårørende på hotellet.

Mere information om patienthotellet kan fås på telefon 6541 1371.

 Patientkontoret
Patientvejlederen kan vejlede og give gode råd om patienters rettigheder. Patientvejlederen kan kontaktes på:

Patientkontoret, Regionshuset
Damhaven 12, 7100 Vejle

Tlf: 7663 1490

E-mail: patientkontoret@regionsyddanmark.dk

 

Patientvejleder i afdelingen
Hvis du har spørgsmål til din nuværende sygdom og behandling i afdelingen kan
patientvejlederen kontaktes  mandag -fredag kl. 8.30 - 14.00 på telefon 6541 1172

Patientforløbsvejlederens opgaver er, at vejlede dig/jer hele vejen igennem sygdomsforløbet. Det betyder, at patientforløbsvejlederen er klar til at svare på og hjælpe med de spørgsmål, der dukker op i behandlingsforløbet. Måske er der brug for en generel snak omkring forløbet, også her er patientforløbsvejlederen behjælpelig

 

Pengeautomat
Pengeautomat findes i højhusets forhal overfor Cafeteriaet.

 

Personale under uddannelse
På afdelingen uddanner vi blandt lægestuderende, sygeplejestuderende, social-og sundhedsassistentelever  samt sekretærelever. Nogle er tidligt i uddannelsesforløbet og skal have tingene forklaret grundigt – andre har en længere uddannelse bag sig og arbejder selvstændigt.

 

Præst
Hospitalets præst udfører kirkelige handlinger og står til rådighed med samtaler om livets små og store spørgsmål.. Personalet hjælper gerne med at lave en aftale med hospitalspræsten. Præsten har tavshedspligt og kommer i afdelingen flere gange ugentligt.

 

Rygning
Odense Universitetshospital er røgfrit område i. Forhør dig evt. hos personalet om mulighederne for hjælp til rygeafvænning.

 

Tavshedspligt
Al personale på hospitalet har tavshedspligt.

 

Telefon
Det er tilladt at ringe i mobiltelefon de fleste steder på hospitalet, således overalt i hæmatologisk afdeling. Hvis mobiltelefonen efterlades på stuen, skal den være lydløs, så den ikke generer unødigt. Afdelingen har en telefon, som pårørende kan ringe til, men som ikke kan anvendes til opkald ud af huset. Telefonnumret kan rekvireres af afdelingens personale.  

Tolk
Ved behov kan der skaffes almindelig tolkebistand eller tegnsprogs- og døvetolk. Der kan skaffes tolkning på næsten alle sprog.

 

Transport til og fra hospitalet
Som udgangspunkt betaler du selv for transporten til og fra hospitalet , når du bliver indlagt eller udskrevet samt ved ambulante besøg.Du har ret til at få dækket transportudgifter i tilfælde af, at  lægen vurderer, at du af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler . I øvrigt henvises der til de gældende regler om transport til og fra sygehuset, som du kan finde på forsiden på www.ouh.dk.

TV og radio
Der er radio ved alle senge, og TV i opholdsstuen samt på alle sengestuer.

 

Tøj
Du må gerne bruge dit eget tøj under indlæggelsen. Det er dog ikke muligt for hospitalet at vaske privat tøj under indlæggelsen. Har du brugt hospitalets tøj, skal det afleveres ved udskrivelsen. Tøj, der evt. ikke er blevet afleveret, skal returneres til hospitalet. Frankeret kuvert kan rekvireres fra afdelingen.

 

Udskrivelse
Inden udskrivelsen informeres du om resultaterne af de undersøgelser og den behandling, du har fået samt evt. videre behandling. Du får også at vide, om du skal tage specielle hensyn til dit helbred, hvilken medicin du skal tage, hvornår du kan genoptage evt. arbejde, hvor og hvordan efterbehandling og kontrol skal foregå.

Din egen læge får hurtigst muligt besked om din sygdom og behandling.

 

Værdigenstande
Afdelingen og hospitalet påtager sig ikke ansvar for medbragte ejendele og værdigenstande.Vi fraråder derfor at medbringe større pengebeløb, bankbøger, konto- og kreditkort, smykker og lignende.

Der ydes ikke erstatning, hvis du mister dine ejendele under indlæggelsen.

 


Siden er sidst opdateret: 12-01-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring