Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Afsnit og funktionsområder

Kontakt til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og hygiejneorganisationen

Laboratoriets Åbningstid
Vagthavende læge
Adresse
Telefon
Afdelingens e-mail
Afdelingsledelse
Læger (Ansvarsområder)
Hygiejnesygeplejersker
Bioanalytikere
Sekretærer


Laboratoriets Åbningstid

Døgnåbent.
Laboratoriets tlf: 65 41 47 98 .

Vagthavende læge:
 Afdelingens vagthavende læge kontaktes på tlf. 21 20 23 08  eller via OUH's kaldebord tlf. 65 41 18 85 (internt 11885).
Mellem kl. 16.00 - 08.00 er vagthavende læge i rådighedsvagt fra egen bolig.

Adresse:
Odense Universitetshospital, J.B. Winsløws Vej 21, 2, 5000 Odense C
Hygiejnesygeplejerskerne har kontor i en barak nedenfor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, J.B. Winsløws Vej 21. Barakken har OUH indgangsnummer 243

Telefon

  • laboratorium: 65 41 47 98
  • sekretariat: 65 41 39 92
  • Infektionshygiejnisk Enhed: 65 41 39 92
     

Afdelingens e-mail: ode.kma@rsyd.dk (ikke sikker).

Sådan sender du sikker mail til os

 

 

Kontakt Telefonnummer
Afdelingsledelse  

Ledende overlæge Anette Holm
Infektionshygiejne

 

40 29 35 39

Ledende bioanalytiker Pia Steinicke 65 41 47 84

Læger
 

Overlæge Thøger Gorm Jensen
Bakteriologi, serologi, IT

65 41 47 81

Overlæge Hanne Holt
Tarmpatogene bakterier, uddannelsesansvarlig

 

65 41 47 86

Overlæge Flemming Schønning Rosenvinge

Antibiotika, klinisk mykologi

 

65 41 57 48

Overlæge Ulrik Stenz Justesen

Resistensbestemmelse

 

65 41 57 49

Overlæge Gitte Nyvang Hartmeyer

Parasitologi, prøvemodtagelse

 

65 41 47 83

Overlæge, professor Niels Nørskov-Lauritsen

 

65 41 47 95
Ledende molekylærbiolog, dyrlæge Marianne Skov
Serologi, molekylærbiologi, Kvalitets- og patientsikkerhedsansvarlig, arbejdsmiljøkoordinator, Forskningsledelse
65 41 39 24
   
Hygiejnesygeplejersker  

Hygiejnesygeplejerske Lise Andersen

 

51 64 08 41

Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen

 

23 46 65 76

Hygiejnesygeplejerske Hanne Højvang

 

29 40 75 38

Hygiejnesygeplejerske Hanne Lundgaard

 

21 15 35 39

Hygiejnesygeplejerske Mitte Imhoff Lyse

 

51 48 72 84

Hygiejnesygeplejerske Trine Ladegaard

24 52 03 05
   
Bioanalytikere  

Ledende bioanalytiker Pia Steinicke

 

65 41 47 84

Afd.bioanalytiker, Jeannette Mikkelsen

Sikkerhedsleder, bakteriologi, tarmpatogene bakterier og parasitter
 

65 41 39 96

Afd. bioanalytiker, Marlene Olsen
Molekylærbiologi, prøvemodtagelse

 

65 41 22 49

Afd. bioanalytiker Pia G. Smærup
 Serologi, bakteriologi,

 

65 41 22 48

Afd. bioanalytiker  Hanne Larsen

Prøvemodtagelse

 

65 41 29 41

Bioanalytikerunderviser Louise H. Pedersen

 

65 41 47 93
Bioanalytikerunderviser Sanne Malig 65 41 47 93
   
Sekretærer  

Ledende sekretær Merete Pedersen

 

65 41 18 24
Forskningssekretær Vibeke Jensen 65 41 47 90

 Gå til top


Siden er sidst opdateret: 08-06-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring