Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Publikationer

1.  Jensenius H.  Statistisk undersøgelse af ulykkestilfælde behandlet på Odense Amts og Bys Sygehus.
     Bibliotek for Læger 1957.

2. Kølle-Jørgensen P. Child Accidents. A medico-social study of 4820 accidents.      
    Disputats. Munksgaard, København 1971.

3. Terney O. Accidentielle strangulationer i trafikken. Ugeskr.Læg. 1972,134:1221-23.
    (Svar Ugeskr.Læg. april 1976, 1099).

4. Pedersen PK.  Danske motorcykel- og knallertuheld med personskader. Belønnet med
    Århus Universitets Guldmedalje, 1972.

5. Nordentoft EL, Dalby T, Lagoni P, Petersen EA, Thaarup C.  Reporting of Traffic Casualties
   (English summary).   Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Lyngby 1972.

6. Petersen Adler E, Nielsen Runge K.  Læsioner og dødsårsager hos trafikskadede og trafikdræbte børn i
   alderen 0-14 år som passagerer i biler, analyseret og korreleret til uheldstype og bilinteriør, samt en
   bedømmelse af eksisterende og vedtagne forslag til forbedret sikkerhedsudstyr for børn i biler.
   Belønnet med Århus Universitets Guldmedalje 1973. (E. Adler Petersens andel baseret på Odense-materiale).

7. Nordentoft EL, Dalty T, Petersen EA. Traffic accidents in children. Ugeskr.Læg. 1973,135:141-48.

8. Pedersen PK. Moped Accidents. I: Epidemiological Aspects. II: Lesions, Duration of Treatment, 
   Social and Economical Aspects. Ugeskr.Læg. 1973:135;2761-70.

9. Nordentoft EL, Dalby T, Petersen EA. Traffic Accidents and Injury Evaluation Based upon a Co-ordinated
   Data Collecting System. IRCOBI Conference Proceedings, Amsterdam 1973, 43-48.

10. Dalby T, Petersen EA, Nordentoft EL. The Type, Location and Severity of Injuries in Car Occupants in
     Relation to Accident Situations and Car Damage. IRCOBI Conference Proceedings, Amsterdam 1973, 199-212.

11. Christensen S, Hem J. Alcohol and Traffic. Blood Alcohol Concentrations in Clientele of a Casualty Department.
     Ugeskr.Læg. 1974: 136:1969-1972.

12. Nordentoft EL. Child Traffic Accidents, IRCOBI Conferende Proceedings, Lyon 1974, 65-82.


13. Nordentoft EL, Damholt W, Tilma A. Inability to work after injuries. The reliability of primary prognostication.
     Acta Orthop.Scand. 45-976, 1974.

14. Nordentoft EL. Seleloven og Lægerne (redaktionelt). Ugeskr.Læg. 138:1;40,1975.

15. Nordentoft EL. Seleloven og Lægerne. Ugeskr.Læg. 138:1;41-43,1975.

16. Nordentoft EL. Epidemiologisk taktik ved bekæmpelse af trafikulykker. Trafikmedicinsk Kursusrapport, Volvo,
     Göteborg, 34-36, 1975.

17. Nordentoft EL. Epidemiological Study of Traffic Casualties. J. Traffic Med. Vol. 3:1;5-7,1975.

18. Nordentoft EL, Wallin JA, Nielsen HV. Traffic Speed and Casualties, Epidemio-logical Effects and
     Traffic Speed and Speed Limitations. Odense University Press 1975.

19. Petersen, E Adler. Non-fatal Lesions Acquired in Road Accidents. Traffic Speed and Casualties,
     Odense Univ Press, 24-37, 1975.

20. Nordentoft EL. Epidemiological Study of Traffic Casualties. Traffic Speed and Casualties,
     Odense Univ Press, 124-29, 1975.

21. Nordentoft EL. Co-ordinated Data Collection. Relevance and Validity of Medico-statistical Data.
     Traffic Speed and Casualties, Odense Univ Press, 134-142, 1975.

22. Nielsen A, Nielsen HV, Nordentoft EL. Experiences form Actual Traffic Speed Limitations in
     Odense University Hospital district. Traffic Speed and Casualties, Odense Univ Press, 158-173, 1975.

23. Damholt W, Nielsen HV, Nordentoft EL. Correlations between Accident Circum-stances and the
     Type and Grade of Injuries in Traffic Accidents. IRCOBI Con-ference Proceedings, Birmingham, 40-49, 1975.

24. Nordentoft EL. The Hospital's Role in Prevention and Treatment of Accidents. Papers of
     International Congress for Traffic Matters and Traffic Accidents, Ankara, 133-135, 1975.

25. Larsen OD. Trafikulykker som årsag til ansigtsfrakturer. Proceedings, Nordisk Plastikkirurgisk Forening, Uppsala, 1976.

26. Pless J, Hovgaard K. En analyse af baggrunden for trafiklæsioner i ansigtet. Proceedings,
     Nordisk Plastikkirurgisk Forening, Uppsala, 1976.

27. Juhl M. Bicycle Spoke Injuries. IRCOBI Conference Proceedings, Amsterdam, 24-32, 1976.

28. Nordentoft EL, Nielsen HV, Dyreborg E. The Epidemiology of Cyclist and Moped Rider's Casualties.
     IRCOBI Conference Proceedings, Amsterdam, 118-128, 1976.

29. Wallin J. Child Traffic Accidents. Epidemiological and Biomechanical Aspects. IRCOBI Conference Proceedings,
     Amsterdam, 216-224, 1976.

30. Wallin J. Børns trafikulykker - epidemiologi, biomekanik og uheldsfaktorer ved kollisioner mellem motorkøretøj og
     børn i alderen 0-14 år. Belønnet med Odense Universitets Guldmedalje, 1976.

31. Nordentoft EL. Danmark sætter international bundrekord i trafiksikkerhed for børn. Leder. Ugeskr Læg 139:1685, 1977.

32. Nordentoft EL, Eriksen E, Nielsen HV, Weeth R. Effect of Mandatory  Seatbelt Legislation in Denmark, with special
     regard to Minor and Moderate Injury. Proceedings of the Sixth International Conference of the
     International Association for Accident and Traffic Medicine, 72-79, 1977.

33. Lund KD, Nordentoft EL. Traffic inury to elderly persons. IRCOBI Conference Proceedings, Berlin, 120-127, 1977.

34. Nielsen HV, Weeth R, Eriksen E. Lesions in belted car riders from oblique and lateral impacts.
     IRCOBI Conference Proceedings, Berlin, 180-193, 1977.

35. Nordentoft EL. Dansk Lægevidenskabelig Forskning. Status og Perspektiver: Trafikmedicin.
     Ugeskr Læg 139:2069, 1977.

36. Nielsen HV, Nordentoft E, Weeth R. Epidemiologisk effekt af sikkerhedssele-lovgivningen i Danmark med særligt henblik
     på moderate og mindre skader. Sammenfatninger. Läkareselskaabets Riksstämna, Stockholm, 553, 1977.

37. Redegørelse for personskadeuheld med knallert i Odense-området. Redegørelse til Folketingets Retsudvalg,
     07.04.1978.

38. Nordentoft EL. Ulykkespræventionens placering i sundhedsprioriteringen.
     Ugeskr. Læg 1978,140;11:625-27.

39. Nielsen HV, Eriksen E, Nordentoft EL, Weeth R. Supplerende erfaringer med sikkerhedsselelovgivningen i
     Odenseområdet. Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Rapport 21: 66, 1978.

40. Nielsen HV, Eriksen E, Nordentoft EL, Weeth R. Virkningen af sikkerhedssele-lovgivningen i Danmark. Nyt fra
     Odense Universitet, 11:1, 1977. Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Rapport 21:59, 1978.

41. Kruse T, Weeth R. Børneulykker i Odense-området. Rapport til Børnekommissionens Udvalg Vedrørende Bolig-
     og Miljøforhodl m.v. April 1978.

42. Petersen E Kragh. Produktulykker. Rapport. Nordisk Ministerråds Embedsmandskomit‚ for
     Konsumentspørgsmål, 7, 1978.

43. Nordentoft EL, Kruse T, Nielsen HV, Weeth R. The effect of mandatory seat belt legislation on mortality and
     morbidity in Denmark. Proceedings of American Association for Automotive Medicine 22nd Conference and
     the International Association for Accident and Traffic Medicine VII Conference, Ann Arbor, USA, vol. II,
     181-191, 1978.

44. Kruse T, Nordentoft EL, Weeth R. The effect of mandatory crash helmet use of moped riders in Denmark.
     Proceedings of American Association for Automotive Medicine 22nd Conference and the International
     Association for Accident and Traffic Medicine VII Conference, Ann Arbor, USA, vol. II, 192-202, 1978.

45. Nielsen HV, Nordentoft EL, Weeth R.  Different behavioral patterns of seat belt users and non-users.
     IRCOBI Conference Proceedings, Lyon 1978, 1-12.

46. Nordentoft EL. Det farlige liv. Leder, Ugeskr Læg 140;50:3160-3161, 1978.

47. Petersen E Kragh, Sommer J, Kølle-Jørgensen P, Nordentoft EL, Kolind-Sørensen V.  Produktrelaterede 
     ulykker i hjem og fritid. Dansk delprojekt i et nordisk metodestudie. Ugeskr Læg 140;50:3163-3167, 1978.

48. Petersen E Kragh, Nielsen HV. Prognosticeret og reel uarbejdsdygtighed efter ambulant behandlede ulykkestilfælde.
     Ugeskr Læg 140;50:3167-3169, 1978.

49. Et fællesskabssystem til oplysning om ulykker involverende visse produkter. ENV/159/78 - DA. Endelig rapport
     udarbejdet af tjenesten under Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber.
     Dansk gruppemedlem: E. Kragh Petersen.

50. Kruse T, Myr‚n J, Schlichting J.  Hjemmeulykker med børn. En oversigt baseret på talmateriale fra
     Odenseområdet samt dansk litteratur fra de sidste 20 år. Rapport til Børnekommissionens udvalg vedrørende
     Bolig- og Miljøforhold m.v., november 1978.

51. Kruse T, Schlichting J. Børneulykker med husholdningskemikalier. Ugeskr Læg 141;45:3126-3130.

52. Wallin J.  Child traffic accidents - An investigation of accident factors. Scand J Soc Med 7;143-149, 1979.

53. Kruse T, Jørgensen K, Nielsen HV, Nordentoft EL.  AIS as a measure of injury related incapacitation time among
     selected age and sex groups. IVth International IRCOBI Conference on the Biomechanics of Trauma,
     Proceedings 1-12, 1979.

54. Jørgensen K, Kruse T, Somers RL, Weeth R.  Description of 3225 victims of road-traffic-accident trauma
     according to type of accident,severity of injury, and nature of lesion sustained. IVth International
     IRCOBI Conference on the Biomechanics of Trauma, Proceedings 13-23, 1979.

55. Jørgensen K.  Use of the Abbreviated Injury Scale in a shspital emergency room.
     Acta Orthop Scand 52;273-277, 1981.

56. Somers RL, Kruse T, Jørgensen K.  Vold i hjemmet.Tilfælde registreret ved Odense Sygehus.
     Ugeskr Læg 1981:143;143-147.

57. Nordentoft EL.  Risici ved sikkerhedsudstyr. Ugeskr Læg 1981;143:1423-1424.

58. Somers RL.  Abortion and accident proneness: A Danish validation study. J Biosoc Sci (1981) 13, 425-429.

59. Somers, Ronald L.  The probability of death score: An improvement of the injury severity score. 
     Proceedings 25th Conference, American Association for Automotive Medicine,
     Morton Grove, IL 60053, USA: 281-290, 1981.

60. ÅRSRAPPORT.  TRAFIK 1979.
     Personskader opstået ved trafikulykker, behandlet på skadestuen, Odense sygehus.

61. Report on the 90-day trial monitoring period: World Health Organization  Project on Medical Monitoring
     of Road Traffic Accidents. Submitted to European Regional Office,
     World Health Organization, Copenhagen,   februar 1981.

62. ÅRSRAPPORT.  TRAFIK 1980.
     Personskader opstået ved trafikulykker, behandlet på Skadestuen, Odense sygehus.

63. Merrild, Ulrik & Bak, Søren.  An excess of pedestrian injuries in icy conditions. A high-risk fracture
     group  -  elderly women.  Accident   Analysis and Prevention, Vol. 15., No. 1, 41-48, 1983.

64. Somers, Ronald L.  Introduction.  Road user protection. Special issue of the
     International Journal Accident Analysis and Prevention.     Vol. l3, No. 1, March 1981.

65. Nordentoft, EL, Kruse T, Jørgensen K.  Patterns of injury from road accidents, variations with class
     of road user and methodological problems.  World Health Organization, EURO Reports and Studies 40,
     ICP/ADR 010, København 1981.

66. Nielsen, HV, Nordentoft EL.  Predicting permament disability following road  traffic accident trauma. VI'th 
     International IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impacts. Proceedings, p. 20-29, 1981.

67. Kruse T. Ulykkesforskningen i Odense.  Ulykker. Forebyggelsesrådets konference om forebyggelse af ulykker.
     Forebyggelsesrådet, København 1981, p. 47-56.

68. Kruse T.: Hjemmeulykker i Odense. Ulykker - Forebygggelsesrådets konference om forebyggelse af ulykker.
     Forebyggelsesrådet, København 1981, p. 69-78.

69. Nordentoft EL.  Trafikulykker i Odense.  Ulykker.  Forebyggelsesrådets konference om ulykker. Forebygelsesrådet,
     København 1981, p. 57-68.

70. Somers, R.  Convalescence following physical trauma: Social determinants of  recovery time. 
     Community Health Studies Vol. VIII, No. 2, 1984.

71. Somers, R. The probability of death score:  An improvement of the injury severity score.
     Accident Analysis and Prevention, Vol. 15, No.4, 247-257, 1983.

72. Somers, R.  The probability of death score:  A measure of injury severity for  use in planning and 
     evaluating accident prevention. Accident Analysis and Prevention, Vol. 15, No. 4, 259-266, 1983.

73. Schaumburg, I.  Vold i parforhold.  Rapport fra seminar på Odense Universitet, februar 1982. 
     Odense Universitets Trykkeri.  U nr. 08-70-01.

74. Kruse, T.  Accident Trauma.  Classification and Indicators. WHO, ICP/ADR 052/7 IPR/ADR 218-21/7, maj 1982.

75. Statistisk Rapport.  Tilskadekomne personer behandlet på skadestuen, Odense sygehus 1980. 
     Ulykkes Analyse Gruppen.  Laboratoriet for Samfundsmedicinsk og Sundhedsøkonomisk Forskning. 
     Odense Universitets  Trykkeri U nr. 08-70-02.

76. Somers, RL., Benjamin, T.E.A.  Guest Editor's Introduction. Road user exposure and risk. 
     Special issue of the international Journal Accident Analysis and Prevention.  Vol. 14, No. 5, 1982.

77. Somers, RL.  New ways to use the 1980 Abbreviated Injury  Scale. Accident Analysis Group. 
     Laboratory for Public Health and Health Economics, Odense University Hospital, Denmark, 1982.

78. Somers, RL., Hansen, AE. The cost of rear-end automobile collisions in Denmark and the potential savings
     from a high, center-mounted auxiliary brake light.  Research Report.  Accident Analysis Group, 1982.

79. Frandsen PA, Kruse T.  Hip fractures in the County of Funen, Denmark. Implications of demographic aging and
     changes in incidence rates.  Acta    Orthop. Scand. 54, 681-86, 1983.

80. Kruse T, Schlichting J.  Børneulykker med husholdningskemikalier. Ændringer i ulykkesmønsteret. 
     Ugeskr. Læg. 145,29:2245-50.

81. Hansen KS.  Arbejdsulykker på jernstøberier. I.  Et historisk prospektivt studie.  Ugeskr. Læg. 145, 31:2395-99.

82. Hansen, KS. Arbejdsulykker på jernstøberier. II. Sygefraværs- og    anmeldelse.  Ugeskr. Læg. 145, 31: 2399-2401.

83. Forebyggelse af børns hjemmeulykker. Ulykkesundersøgelsen.  Første del-undersøgelse.  Ulykkes Analyse Gruppen,  
     Odense sygehus.  Sundhedsplejen, Odense kommune.  Marts 1983.

84. Somers RL, Hansen, AE. Omkostninger ved bagfra påkørsler af personbiler og mulige sparde omkostninger ved høj
     montering af en   ekstra stoplygte.  Ulykkes Analyse Gruppen, 1983.

85. Kruse, T, Krogh Aa, Mogensen H, Peuliche E, Wengler K.  Rapport om    cykelhjulslæsioner i Odense-området. 
     Ulykkes Analyse Gruppen. Laboratoriet   for Samfundsmedicinsk og sundhedsøkonomisk forskning,
     Odense Universitet,  1983.

86. Somers RL, Hansen AE. The cost of rear-end collisions in Denmark and the potential savings from a high,
     center-mounted auxiliary brake light. Accid. Anal. & Prev. Vol. 16, No.5/6, 423-432, 1984. 

87. Nordentoft EL.  Forebyggelse af cyklistulykker. Ugeskr. Læg. 1983, 145:2539-50.

88. STATISTISK RAPPORT.  Personskader opstået ved trafikulykker behandlet på skadestuen, Odense sygehus 1981.
     Ulykkes Analyse Gruppen, Laboratoriet for Samfundsmedicinsk og Sundhedsøkonomisk Forskning,
     Odense Universitet, 1983.

89. Jensen, Claus Hjorth.  Eneuheld med cykel.  Ugeskr. Læg. 1983, 145:2957-60.

90. Mogensen H, Krogh Aa, Kruse T, Peuliche E & Wengler K. Cykelhjulslæsioner i Odense-området. 
     Et kombineret registrerings-, observations- og   interviewstudie.  Ugeskr. Læg. 1984, 146:222-5.

91. Kruse T.  Accidents in the home in Denmark.  WHO Symposium on    Accidents in Europe,
     Newcastle-upon-Tyne 1983. ICP/ADR 030/9.

92. Rapport over kampagne mod cykelhjulslæsioner. Helle Mogensens rapport til   Fyns Amtskommunes
     Forebyggelsesråd.  Efterår 1983.

93. Hvor skal skadebehandlingen foregå ?  Et pilotprojekt. Stud. med. Erland Christoffersen, stud. med. Else Iversen,
     stud. med. Lisbet Lund-Olesen, stud. med. Jan Beck Mikkelsen. Ulykkes Analyse Gruppen. 
     Institut for Sundhedsøkonomi og Sygdomsforebyggelse, Odense Universitet, marts 1984.

94. Larsen CF, Hansen AJ, Brok Nielsen K-E.  Ulykker med vippeporte. Ugeskr. Læg. 1984, 146:2331-33.

95. Adamsen S, Larsen CF.  Ulykker med elektroniske skydedøre. Ugeskr. Læg. 1984, 146:2333-2334.       

96. Larsen CF.  Motorcykelulykker.  Odense Universitet, Institut for Sundhedsøkonomi og Sygdomsforebyggelse.
     Odense Sygehus,skadestuen og ortopædkirurgisk afd. Ø og Ulykkes Analyse Gruppen. August 1984.

97. Larsen CF.  Motorcykelulykker I.  En epidemiologisk beskrivelse. Ugeskr Læg. 1984, 146, 47:3687-3692.

98. Larsen CF.  Motorcykelulykker II.  Læsioner og behandling.  Ugeskr.Læg.   1984, 146, 47:3692-3695.

99. Somers, RL.  Convalecens following physical trauma.  Social determinants of subjective recovery.
     Community Health Studies.  Vol. III.,Number 2,1984.

100. Nordentoft EL, Larsen CF, Behrensdorff I.  A literature survey, a descriptive  study of the outcome of
      motorcycle rider's leg injuries supplemented by some  results from an accident study. 
      IRCOBI Proceedings, Delft, 1984.

101. STATISTISK RAPPORT. Personskader opstået ved trafikulykker behandlet på skadestuen Odense sygehus 1982. 
       Ulykkes Analyse Gruppen, Institut for Sundhedsøkonomi og Sygdomsforebyggelse, Odense Universitet, 1984.

102. Kruse T.  The role of road traffic accident epidemiology in selecting   targets for road safety education and
       training.  In "EDUCATION AND SAFETY". The Scottish Health Education Group 1984. (7 pp og tabeller).

103. Rapport vedrørende den danske deltagelse i EF's pilotprojekt om registrering af ulykker med visse
       produkter uden for erhvervsaktivitet og trafikområdet.  Industriministeriet 1984,
       (rapport udarbejdet af Thorsten Kruse).  (31 pp. samt  bilag).

104. Nørgaard J.  Lovforslaget om højere generelle hastigheder.  En kritisk vurdering.
       Ugeskr. Læg. 1985,147:439-43 (kommentar).

105. Stud. med. Erland Christoffersen, stud. med. Else Iversen, stud. med. Lisbet Lund-Olesen,
       stud. med. Jan Beck Mikkelsen: Hvor skal skadebehandlingen foregå ? 
       Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, oktober 1985, 711-716.

106. Hansen AJ, Kruse T. børneulykker med udvalgte legepladsredskaber. Ugeskr. Læg. 1985, 147:4230-4235.

107. Stud. med. Jan Beck Mikkelsen.  En undersøgelse af de driftsøkonomiske konsekvenser ved en overflytning
      af den akutte skadebehandling fra skadestuen til  almen praksis.  Afløsningsopgave i socialmedicin,
      Odense Universitet, december 1985.

108. Laulund T, Kruse T.  Ulykkeshyppighed hos mentalt retarderede.  Ugeskr. Læg. 1986, 148:2578-81.

109. Personskader opstået ved ulykker behandlet på skadestuen, Odense sygehus 1985. 
       Årarapport.  Ulykkes Analyse Gruppen, Odense sygehus, 1986.

110. Personskader opstået ved trafikulykker behandlet på skadestuen, Odense sygehus 1985. 
       Årsrapport. Ulykkes Analyse Gruppen, Odense sygehus, 1986.

111. Hansen AJ, Nielsen AM.  Traktorulykker registreret ved Odense sygehus i en 4-årig periode. 
       Odense Universitet,  Institut for Sundhedsøkonomi og Sygdomsforebyggelse, Ulykkes Analyse Gruppen,
       Sundhedsstyrelsen, København, afdeling for almen hygiejne.  Ugeskr.Læg. 1986,148:27-2780.
       
112. Nielsen AM, Hansen AJ.  Børnedødsfald ved ulykker med traktorer og traktortrukne redskaber. 
       Sundhedsstyrelsen, København, afdeling for almen hygiejne, sygdomsforebyggelse, Ulykkes Analyse Gruppen.
       Ugeskr. Læg. 1986, 148:2780-83.

113. Larsen CF, Hardt-Madsen M, Jørgensen HRI.  Værdien af retslægelig obduktion af trafikdræbte. 
       Ugeskr. Læg.  1986, 148:3241-43.   

114. Jørgensen HRI, Elberg JJ, Larsen CF.  Håndskader. To skadestuematerialer fra Odense og Åbenrå. 
       Ugeskr. Læg. 1987,149:1017-20.

115. Elberg JJ, Jørgensen HRI, Larsen CF.  Håndskader.  Epidemiologi, medicinske og  økonomiske konsekvenser. 
       Ugeskr. Læg. 1987, 149:1096-99.

116. Larsen CF, Hardt-Madsen M.  Fatal motorcycle accidents and alcohol. 
       Forensic Science International 33 (1987) 165-68.

117. Mikkelsen JB, Kruse T.  Driftsøkonomi og skadebehandling.  Institut for Sundhedsøkonomi og
       Sygdomsforebyggelse, Odense Universitet og Ulykkes Analyse Gruppen. Ugeskr. Læg. 1987,149:1273-78.

118. Forebyggelse af børns hjemmeulykker.  Risikoundersøgelsen. Anden del undersøgelse. 
       Sundhedsplejen, Odense kommune.  Institut for Sundhedsøkonomi og Sygdomsforebyggelse, Odense Universitet
       og Ulykkes Analyse Gruppen, Odense sygehus 1987.

119. Kruse T, Larsen CF, Jørgensen HRI, Terkelsen CJ, Sommer J. Registrering af ulykker med visse produkter.
       Dansk deltagelse i et pilotprojekt under De europæiske Fællesskaber.
       

120. Jørgensen HRI, Larsen CF  Ulykker med rundsav. (i  122)

121. Jørgensen HRI, Larsen CF. Ulykker med rotorplæneklipper. (i 122)

122. Jørgensen HRI, Larsen CF. Ulykker med vinkelsliber. Ugeskr.Læg. 1987, 149:2281-2488.

123. Personskader opstået ved ulykker behandlet på skadestuen, Odense Sygehus 1986.
       Ulykkes Analyse Gruppen 1987.

124. Personskader opstået ved trafikulykker behandlet på skadestuen, Odense Sygehus 1986.
       Ulykkes Analyse Gruppen 1987.

125. Cyklende børns trafikrisiko i byområder. Undersøgelse af: Vejenes sikkerhedsstandard i Odense.
       Odense Magistrats 2. og 4. afdeling, Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Sygehus og Institut for
       Sundhedsøkonomi og Sygdomsforebyggelse, Odense Universitet 1987.

126. Cyklende børns trafikrisiko i byområder. Undersøgelse Af: Svenske og danske forældres holdninger til børns
       risiko som cyklister. Odense Magistrats 2. og 4. afdeling, Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Sygehus og
       Institut for Sundhedsøkonomi og Sygdomsforebyggelse, Odense Universitet, 1987.

127. Cyklende børns trafikrisiko i byområder.  Undersøgelse af: Børns udefærden i Odense. 
       Odense Magistrats 2. og 4. afdeling, Ulykkes Analyse Gruppen, Odense sygehus og Institut for
       Sundhedsøkonomi og  Sygdomsforebyggelse, Odense Universitet, 1987.

128. Cyklende børns trafikrisiko i byområder.  Undersøgelse af: Odenseanske forældres holdninger til børns risiko
       som cyklister. Odense Magistrats 2. og 4. afdeling, Ulykkes Analyse Gruppen, Odense sygehus og Institut for
       Sundhedsøkonomi og Sygdomsforebyggelse, Odense Universitet, 1987.

129. Larsen CF, Hardt-Madsen M.  Fatal motorcycle accidents in the County of Funen (Denmark).
       Forensic Science International 38 (1988)  93-99.

130. Personskader opstået ved ulykker behandlet på skadestuen, Odense Sygehus 1987. 
       Ulykkes Analyse Gruppen, oktober 1988.

131. Personskader opstået ved trafikulykker, behandlet på skadestuen, Odense Sygehus, 1987.
       Ulykkes Analyse Gruppen, oktober 1988.

132. Ulykkesprofil for ældre.  Et rekvireret arbejde for BALTICA A/S. 
       Hans RI Jørgensen.  Ulykkes Analyse Gruppen, november 1988.

133. Ovesen OC, Hejnsten H.  Rulleskøjteulykker.  393 rulleskøjteulykker behandlet på skadestuen ved
       Odense Sygehus i perioden 01.01.1980 - 30.09.1988.  Ugeskr. Læg. 1989, 151:1973-75.

134. Frandsen F, Nielsen J Rokkedal, Gram L, Larsen CF, Jørgensen HRI, Haghfelt T. 
       Hjertestop uden for hospital.  Ugeskr. Læg. 1989,     151:1864-66.

135. Larsen CF, Hejnsten H, Lundkvist L.  Ydre årsager til skader. Ugeskr. Læg. 1989, 151, 2668-71.

136. Personskader opstået ved ulykker, behandlet på skadestuen, Odense Sygehus 1988. 
       Ulykkes Analyse Gruppen, oktober 1989.

137. Personskader opstået ved trafikulykker, behandlet på skadestuen, Odense Sygehus 1988. 
       Ulykkes Analyse Gruppen, oktober 1989.

138. Nordentoft EL, Larsen CF, Jørgensen HRI.  Færdselsuheldsstatistikkens dæk- ningsgrad. 
       Ugeskr. Læg. 1989, 151:2808-2811.

139. Kejlaa G.  Dødelige togulykker i overskæringer i Danmark. Ugeskr. Læg. 1990, 152:22-25.

140. Larsen CF, Jørgensen HRI, Nielsen JR, Skov O, Lybecker H, Hole P,Nielsen H, Hagtfelt T.
       Præhospital behandling. Ambulance-projektet Odense. En prospektiv undersøgelse. Ugeskr. Læg. 1990,152:1886-91.

141. Lybecker H, Larsen CF, Nielsen JR, Haghfelt T.  Ambulanceservice til patienter med akutte hjertelidelser
       i Danmark  -  en status. Ugeskr. Læg. 1990, 152:1892-95.

142. Lybecker H, Andersen C, Frandsen F, Nielsen JR, Larsen CF, Haghfelt  T.   
       Førstehjælp ved observeret hjertestop uden for hospital.  Ugeskr. Læg. 1990,  152:1895-97.

143. Nielsen JR, Lybecker H, Andersen C, Frandsen F, Larsen CF, Jørgensen HRI,  Nielsen H, Hole P, Haghfelt T. 
       Hjertestop uden for hospital. Prospektiv undersøgelse af forskellige typer af udvidet præhospital behandling i
       Odense.  Ugeskr. Læg. 1990, 152:1898-1901.

144. Nielsen JR, Gram L, Larsen CF, Lybecker H, Andersen C, Frandsen F, Jørgensen HRI, Haghfelt T. 
       Intensivering af præhospital hjertestopbehandling  øger antallet af overlevende med god cerebral funktion. 
       Ugeskr. Læg. 1990, 152:1901-04.

145. Skov O, de Haas N.  Hoppepudeskader.  Ugeskr. Læg. 1990, 152:2291.

146. Hejnsten H, Ovesen OC.  Skateboardulykker.  Ugeskr. Læg. 1990, 152: 2299-2302.

147. Nielsen CT, Larsen CF, Nordentoft EL.  Præventiv effekt af cykelhjelme.  Ugeskr.Læg. 1990, 152:2834-37.

148. Personskader opstået ved ulykker, behandlet på skadestuen, Odense Sygehus 1989.
       Ulykkes Analyse Gruppen, november 1990.

149. Personskader opstået ved trafikulykker, behandlet på skadestuen, Odense Sygehus 1989.
       Ulykkes Analyse Gruppen, november 1990.

150. Nielsen CT, Hansen AJ, Kruse T, MOgensen A, Provstgaard E. Risikofaktorer for småbørns hjemmeulykker. 
       Ugeskr. Læg. 1990,  152:3447-49.

151. Hardt-Madsen M, Larsen CF, Schmidt D. Lægelig medvirken ved detentionsanbringelser.
       Ugeskr.Læg.1990,152:396-400.

152. Nordentoft EL, Jørgensen HRI, Larsen CF.  Systematic reduction of road traffic fatalities and injuries in
       Denmark based on a cost effectiveness model. International Conference on Traffic Safety,
       27-30 Januar 1991,  New Delhi, Indien.  Proceedings p. 265-270.

153. Nordentoft EL. Ulykkesregistrering, ulykkesanalyse og ulykkesforebyggelse. 
       Lægevidenskab ved Odense Universitet, Odense Universitetsforlag, 1991, 318-331.

154. Mortensen NHM, Jørgensen HRI.  Ulykker med motorkædesave.  Ugeskr. Læg. 1991, 153:1861-64.

155. Larsen LB.  Eneuheld på cykel.  Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Sygehus, 1991.  Rapport (ISBN 87-983831-0-8).

156. Præhospital behandling i Danmark - status og fremtidsperspektiver.
       KAS Herlev, 8. november 1991.  Abstracts.  Redigeret af C. Falck Larsen.

157. Ulykker 1990.  Personskader registreret på skadestuen, Odense Sygehus.  Redaktør: C. Falck Larsen. 
       Ulykkes Analyse Gruppen,  december 1991.

158. Nordentoft EL.  Forebyggelse af ulykker. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1992, 1083-93.
       
159. Trier H, Larsen CF.  Ambulanceudrykninger i København, Odense og Ringkøbing amt.  Resultater fra
       Sundhedsministeriets og Amtsrådsforeningens stikprøveundersøgelse 1990. I. Epidemiologiske data. 
       Ugeskr. Læg. 1992;154:471-77.

160. Larsen CF, Trier H. Ambulanceudrykninger i København, Odense og   Rinkøbing amt. Resultater fra
       Sundhedsministeriets og Amtsrådsforeningens stikprøveundersøgelse 1990.  II. Ambulancemandskabets
       behandling, lægestøtte og diagnosemønster.  Ugeskr. Læg. 1992;154:478-91.

161. Frandsen F, Nielsen JR, Gram L, Larsen CF, Jørgsnen HRI, Hole P, Haghfelt T. 
       Evaluation of intensified prehospital treatment in out-of-  hospital cardiac arest: 
       Survival and cerebral prognosis. The Odense Ambulance Study.  Cardiology 1991; 79:256-64.

162. Nielsen CT.  Cykelhjelmskampagnen Odense Kommune 1989-1990. Rapport. Ulykkes Analyse Gruppen, august 1992.

163. Larsen LB, Nordentoft EL, Larsen CF.  The bicyclists' accidents with a counterpart:
       The development from 1980-90 in Odense, Denmark.  IRCOBI, Proceedings 1992, 37-49.

164. Ulykker 1991.  Personskader registreret på skadestuen, Odense sygehus. Ulykkes Analyse Gruppen, Sept.1992.

165. Lundkvist L, Jensen PE, Kruse T, Nørgaard J, Andersen GK, Larsen M, Muldtofte B.  Fysiske årsager til
       ældres fald i eget hjem.   Ugeskr. Læg. 1992, 154:2959-63.

166. Nordentoft EL, Søgaard J.  Skadebehandling i Danmark.  Ugeskr. Læg.  1992, 154:3033 (Leder).

167. Larsen LB.  Bicycle accidents  -  A review of previous studies.  J Traffic Medicine (1992) Vol. 20, No. 4, 161-66.

168. Nordentoft EL.  Evaluation of medical data of accidents.    J Traf Med, Suppl, Vol. 21, No. 1, 1993.

169. Larsen MS, Jørgensen HRI. Mortality of multitrauma patients in road traffic accidents. 
       A 5 year survey 1986-90.  (Submitted for publication    (INJURY) April, 1993.

170. Nielsen CT.  Cykelhjelmsprojektet.  Svendborg kommune 1990-1991.   Ulykkes Analyse Gruppen, marts 1993.

171. Larsen CF, Mikkelsen JB.  Computing Injury Severity Score (ISS) from Abbreviated Injury Scale (AIS) 1985
       and 1990 Revisions. Submitted for publication Academic Emergency Medicine), July 1993.

172. Larsen LB.  Ulykkesprofil for 15-85 årige.  1989-1991. Ulykkes Analyse Gruppen, 1993.  Rekvireret af DANICA.
       
173. Ulykker 1992.  Personskader registreret på skadestuen, Odense Sygehus. Ulykkes Analyse Gruppen, oktober 1993. 

174. Trier H, Larsen CF.  den præhospitale service i Danmark.  Nord Med 1993;108:84-7.

175. Larsen LB, Larsen CF, R”ck ND.  Cykelulykker 1980-92.  Viser den officielle færdselsuheldsstatistik
      den reelle udvikling     Ugeskr. Læg. 1994, 15:2233-36.

176. Larsen LB.  The epidemiology of bicyclist's collision accidents.  J Traffic Med  (1994) Vol 22, No 1.

177. Skov O.  The incidence of hospital-treated occupational hand injuries.     
       Journal of Hand Surgery (British and European Volume, 1994) 19B: 118-19.

178. Mikkelsen JB, Larsen CF.  Præhospital behandling ved større udendørs musikfestival. 
       Nord Med Vol. 109, 3/1994.

179. Johannsen HG, Mikkelsen JB, Larsen CF.  Poisoning with household chemicals in children. 
       Acta Pædiatrica 83:000-0. 1994.

180. Hansen TB, R”ck ND, Poulstrup A, Sabroe S, Steensberg J, Netterstrøm B. 
       Ulykker og ulykkesdødsfald i Danmark - en sammenligning med Norden og EU.  Nord Med Vol. 109, 10/1994.

181. Mikkelsen JB, Larsen LB, Johannsen HG.  Vandlandsskader.  Nord. Med. Vol. 109, 10/1994.

182. Johannsen HG, Mikkelsen JB.  Forgiftningsulykker med husholdningskemikalier.  Ugeskr. Læg. 1994, 156:5853-57.

183. Larsen CF, Lauritsen JM.  Akutte håndledstraumers epidemiologi.   Ugeskr. Læg. 1994, 156:2889-92.

184. Hansen TB, Rebling H, Larsen CF.  Skadestuestrukturen i Danmark 1985-1992. Ugeskr. Læg. 1994, 156:4965-68.

185. Ulykker 1993.  Personskader registreret på skadestuen, Odense Sygehus. Ulykkes Analyse Gruppen, 1994.

186. Larsen LB, Larsen CF, Kain H, de Haas N.  Hyppigheden af selvrapporteret alkoholpåvirkning hos
       tilskadekomne cyklister.  Ugeskr. Læg. 1995, 157:8

187. Larsen LB, Poulsen TK, Johannsen HG. The age-dependent incidence of injuries due to road traffic accidents
       in Odense, Denmark from 1980 to 1992.  Scand J Soc Med, Vol. 23, No.3,150-155.
       
188. Larsen LB.  Risk factors for bicyclist's collision accidents with stationary obstacles in the road traffic. 
       J Traffic Med (1995)  Vol 23, No 1.

189. Larsen LB.  The Abbreviated Injury Scale as a measurement of bicyclists minor injuries. 
       J Traffic Med (1995) Vol 23, No 1.

190. Larsen MS, Jørgensen HRI.  Mortaliteten hos multitraumatiserede trafiktilskadekomne.
       Ugeskr Læger 1995;157:6716-19.

191. Færgemann, C.  Residual impairment 6 months following lower extremity fracture. Diplomafhandling,
       Odense Universitet, 1995.

192. ULYKKER 1994.  Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital.
       Ulykkes Analyse Gruppen, september 1995.

193. ULYKKER 1995.  Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital.
       Ulykkes Analyse Gruppen, juni 1996.

194. Lings S, Larsen CF.  Arbejdsulykker i trafikken.  Ugeskr.Læger 1997;159:426-30.

195. Johannsen HG, Mikkelsen JB, Fricke A.  Skøjteskader.  En undersøgelse af skademønstret i en
       dansk kommunal skøjtehal. Nord Med 1997;112:61-2.

196. Skov O. Arbejdsbetingede håndskader. Forekomst og sygefravær. Ph.D. afhandling, Odense Universitet, 1997.

197. ULYKKER 1996. Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital. 
       Ulykkes Analyse Gruppen, november 1997.

198. Ipsen T, Jørgsholm PB.  Fyrværkeriskader i Danmark. Ugeskr Læg 1997;159:  7492-94.

199. Skov O, Jeune B, Lauritsen JM, Barfred T. Branchespecifik forekomst af arbejdsbetingede håndskader.
       Ugeskr Læg 1998;160:3398-3402.

200. Færgemann C, Frandsen P, R”ck ND. Residual impairment after lower extremity fracture.
       J Trauma 1998;45,123-126.

201. Holm, R. Håndskader opstået ved brug af hydrauliske brændekløvermaskiner . Ugeskr Læg 1998;160:7255-7258.

202. Ulykker 1998. Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital. 
       Ulykkes Analyse Gruppen, 1999, eget forlag. 1.

203. Færgemann C, Frandsen P, R”ck ND. Expected long-term outcome after tibial shaft fracture.
       J Trauma 1999;46:683-6.

204. Skov O,  Jeune B, Lauritsen J M, Barfred T. Time off work after occupational hand injuries.
       J Hand Surg 1999;24B:187-9.

205. Skov O, Jeune B, Lauritsen JM, Barfred T. Arbejdsbetingede håndskader. En populationsbaseret beskrivelse af
       forekomst og henvendelse til skadestue.   Ugeskr Læger 1999;161:3285-8.

206. Skov O, Mazanti FK, Röck ND. Er antallet af tilskadekomster som følge af forsætlig vold stigende 
       Ugeskr Læger 1999;161:1407-9.

207. Larsen LB, Holm R. Længerevarende nakkesmerter efter færdselsuheld i bil. Den køns- og aldersspecifikke risiko
       beregnet efter skadestuedata.   Ugeskr Læger 2000;162:178-81.

208. Faergemann C, Larsen LB. Non-occupational ladder and scaffold fall injuries.
       Accident Analysis and Prevention 32(2000)745-750.

209. Andersen PS, Larsen MS. Rulleskøjteulykker. En register- og spørgeskemaundersøgelse.
       Ugeskr Læger 2000;162:3325-28.

210. Ulykker 1999.  Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital.
       Ulykkes Analyse Gruppen, 2000, eget forlag.

211. Lings S. Increased driving accident frequency in Danish patients with epilepsy.
       Neurology 57, August 2001, 435-39.

212. Holm C, Larsen MS, Houshian S, Torfing T. UL-scanning af abdomen hos hårdt kvæstede patienter.
       Ugeskr Læger 2001;163:5967-70.

213. Barsi T, Færgemann C, Larsen LB. Tilskadekomst blandt buspassagerer i Odense Kommune 1996-1999.
       Ugeskr Læger 2001;163:5975-8.

214. Færgemann C, Larsen LB. The mechanism and severity of non-occupational ladder fall injuries.
       J of Safety research (32) 2001:333-343.

215. Ulykker 2000. Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital. Incl. nøgletal
       for henvendelser til skadestuerne i Middelfart og Svendborg.Ulykkes Analyse Gruppen, 2001, eget forlag. 

216. Röck ND, Frimodt-Møller B, Larsen CF. Ulykkesregistrering i sygehusregi.
        (Leder) Ugeskr Læger 2002;164:5099.

217. Lauritsen JM, Röck ND, Mikkelsen JB et al. Registrering af trafikskader på skadestuerne til vejvæsenets
       sortpletbekæmpelse. Ugeskr Læger;2002;164:5101-04.

218. Lauritsen JM, Kidholm K, Skov O et al. Økonomisk dækningsgrad og gennemsnitlige omkostninger ved
       hospitalsbehandlet tilskadekomst.  Ugeskr Læger 2002;164:5107-12.

219. Larsen LB. Betydningen af brug af cykelhjelm for hovedskader hos tilskadekomne 0-15 årige cyklister.
       Ugeskr Læger 2002;164:5115-19.

220. Larsen MH, Nielsen HT, Larsen SE. Skader ved brug af løbehjul. Ugeskr Læger 2002;164:5119-22.

221. Færgemann C, Larsen LB. Alvorlige personskader ved færdselsuheld med indregistrerede motorkøretøjer
       blandt indbyggere i Odense kommune 1990-99. Ugeskr Læger 2002;164:5126-30.
         
222. Larsen MS, Houshian S, Mikkelsen JB. Evaluering af multitraumatiserede patienter modtaget på traumecenter.
       Ugeskr Læger 2002;164:5130-34.

223. Ulykker 2002. Tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital. Ulykkes Analyse Gruppen,
       2003.  Incl. nøgletal for henvendelser til skadestuerne i Middelfart og Svendborg. Eget forlag.

224. Ulykker 2003. Tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital. Ulykkes Analyse Gruppen
       2004.  Incl. nøgletal for henvendelser til skadestuerne i Middelfart og Svendborg. Eget forlag.

225. What is the lifetime risk of contact with an A&E Department or an
       Institute of Forensic Medicine following violent victimisation?
       Færgemann C, Lauritsen JM, Brink O, Støvring H
       Accepteret til publikation i Injury

226. Trends in deliberate interpersonal violence in the Odense Municipality,
       Denmark 1991-2002. The Odense study on deliberate interpersonal violence.
       Færgemann C, Lauritsen JM, Brink O, Skov O
       Accepteret til publikation i Journal of Clinical Forensic Medicine.


Siden er sidst opdateret: 16-11-2020 af Ulykkes Analyse Gruppen.Tilgængelighedserklæring