Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Vold

PhdafhandlingINDHOLD:

KONTAKTPERSONER

IGANGVÆRENDE PROJEKTER

PUBLIKATIONER

LINKS


KONTAKTPERSONER
Læge, ph.d. Christian Færgemann
Ulykkes Analyse Gruppen
6541 2283
christian.faergemann@rsyd.dk

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER OM VOLD

Skader forårsaget af forsætlig vold i Odense Kommune 1991-2002.

Christian Færgemann1, Jens Lauritsen1, Ole Skov1, Ole Brink2 og Preben Bo Mortensen3

Institutioner

Gennemføres i samarbejde mellem Ulykkes Analyse Gruppen1), Ortopædkirurgisk afdeling på Århus Universitetshospital2) og Center for Registerforskning ved Århus Universitet3). Desuden bidrag fra Odense Politi og Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet.

Formål

Formålet med projektet er at beskrive voldens epidemiologiske udvikling i Odense kommune 1991-2002, at afprøve Nordisk Medicinal Statistisk Komités (NOMESCO) modul til registrering af voldsskader, samt at beskrive voldsofres sociale og sundhedsmæssige karakteristika.

Metode

1. delprojekt
Deskriptiv epidemiologisk studie af 14.316 patienter fra Odense Kommune behandling på Odense Universitetshospital eller obduceret på Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet 1991-2002 efter tilskadekomst ved vold.

2. delprojekt
Anvendelse af NOMESCO’s til registrering af voldsofre behandlet på Odense Universitetshospital gennem en et årig periode. Data sammenlignes med data fra Odense Politi omhandlende de samme voldsofre.

3. delprojekt
Registersamkøring af data fra Odense Universitetshospital og Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet omhandlende voldsofre med sociale og sundhedsmæssige registre hos Danmark Statistik og Institut for Psykiatriske Grundforskning ved Århus Universitet. Der samkøres med Integreret database for arbejdsmarkedsforskning, Forebyggelsesregistret, Kriminalstatistikregistret og Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister.

Tidsplan

Projektet er godkendt som ph.d.-projekt ved Syddansk Universitet. Projektet er afsluttet ved offentligt forsvar den 15. december 2006.


Vold med brug af våben i Odense kommune 1991 - 2008

Christian Færgemann1

Institutioner

Gennemføres ved Ulykkes Analyse Gruppen1). Desuden bidrag fra Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge udviklingen i vold med brug af våben i Odense Kommune 1991-2007 set i forhold til alder, køn og brug af forskellige typer af våben, samt at beskrive de epidemiologiske karakteristika for vold med brug af våben.

 

Metode

Deskriptiv epidemiologisk studie af alle patienter fra Odense Kommune behandlet på Odense Universitetshospital eller obduceret på Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet i perioden 1991-2006 efter tilskadekomst i forbindelse med vold med brug af våben. Fra skadestueregistreringen, sygehusjournaler og journaler fra Retsmedicinsk Institut indhentes oplysninger om alder og køn samt dato, dag, måned og sted for voldshandlingen. Desuden indhentes oplysninger om skader opstået ved voldshandlingen.


Tidsplan

Projektet gennemføres i løbet af foråret 2009

Offentliggørelse

Resultaterne offentliggøres ved en artikel i et videnskabeligt tidsskrift.

 

Beskrivelse af stedfæstelse for vold i Odense Kommune

Katarina Hörnqvist Rasmussen1, Christian Færgemann2, Jens Lauritsen2.

Institutioner

Gennemføres som en fordybelsesopgave af lægestuderende Katarina Hörnqvist Rasmussen fra Syddansk Universitet1) i samarbejde med Ulykkes Analyse Gruppen2). Desuden bidrag fra Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet.

Formål

Formålet med projektet er at afprøve anvendeligheden af Geografisk Informations System, GIS, til at fastlægge et geografisk mønster af voldsepisoder i Odense Kommune herunder at beskrive "black-spots" for vold i Odense Kommune.

Metode

Deskriptiv epidemiologisk studie af alle patienter behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital eller obduceret på Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet gennem en ét-årig periode. Fra skadestueregistreringen, sygehusjournaler og obduktionsrapporter indhentes oplysninger om voldshandlingen inklusiv den geografiske lokalitet. Graden af stedfæstelse af voldsepisoder i Odense kommune vurderes og anvendeligheden af GIS til beskrivelse voldens geografi i Odense Kommune undersøgelses.

Tidsplan

Projektet afsluttes december 2007.

Offentliggørelse

Resultaterne offentliggøres i en fordybelsesopgave ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet samt ved en artikel i et videnskabeligt tidsskrift.

PUBLIKATIONER OM VOLD

Skov O, Mazanti FK, Röck ND. Er antallet af tilskadekomster som følge af forsætlig vold stigende? Ugeskrift for Læger 1999;161:1407-9.

Skov O. Forværres voldsproblemet i Danmark. Ulykker 1998. Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital side 22-23. Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital 1999.

Færgemann C. Tilskadekomst i forbindelse med vold i Odense Kommune 1990-99. Ulykker 1999. Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital side 8-9. Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital 2000.

Færgemann C, Mikkelsen JB, Wedderkopp N, Skov O. Tilskadekomne ældre i forbindelse med tasketyveri behandlet på Odense Universitetshospital 1996-2000 Ugeskrift for Læger 2002;164:2768-71.

Færgemann C. Tilskadekomst blandt børn 0-15 år i forbindelse med vold 1991-2001. Ulykker 2001. Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital side 9-11. Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital 2002.

Færgemann C. Skader forårsaget af forsætlig vold i Odense Kommune 1991-2002. 3. delprojekt: Registersamkøring. Ulykker 2002. Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital side 15-17. Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital 2003.

Færgemann C. Vold med brug af kniv 1991-2002. Ulykker 2002. Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital side 12-14. Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital 2003.

Færgemann C. Voldsofre behandlet på fynske skadestuer i relation bopælskommune. Ulykker 2004. Tilskadekomne registreret på skadestuen, Odense Universitetshospital side 10-20. Ulykkes Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital 2005.

Færgemann C. Deliberate interpersonal violence in the OdenseMunicipality, Denmark 1991-2002. The Odense study on deliberate interpersonal violence. Ph.d.-afhandling forsvaret ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 2006.

Færgemann C, Lauritsen JM, Brink O, Skov O. Trends in deliberate interpersonal violence in the Odense Municipality, Denmark 1991-2002. The Odense study on deliberate interpersonal violence. Journal of Forensic and Legal Medicine 2007;14(1):20-26.

Færgemann C, Lauritsen JM, Brink O, Støvring H. The epidemiology of repeat contacts with an A&E department or an Institute of Forensic Medicine due to violent victimization in a Danish urban population. Journal of Forensic and Legal Medicine 2007;14(6):333-339.

Færgemann C, Lauritsen JM, Brink O, Støvring H. What is the lifetime risk of contact with an A&E Department or an Institute of Forensic Medicine following violent victimization? Injury 2008 jan;39(1):121-7.

Færgemann C, Lauritsen JM, Skov O. Udviklingen i forsætlig vold i Odense 1991-2002 – sekundærpublikation. Ugeskrift for Læger 2007;169:2532-2535.

Rasmussen K H, Beskrivelse af stedfæstelse for vold i Odense Kommune. Fordybelsesopgave Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 2007. 

Faergemann C, Lauritsen JM, Brink O, Skov O, Mortensen PB. Demographic and socioeconomic risk factors of adult violent victimization from an accident and emergency department and forensic medicine perspective: A register-based case-control study. Journal of Forensic and Legal Medicine. 2009 Jan;16(1):11-7.

LINKS

Det Kriminalpræventive Råd
http://www.dkr.dk

Statens Institut for Folkesundhed
www.si-folkesundhed.dk

World Health Organisation
http://www.who.int/topics/violence/en/

Socialforskningsinstituttet
http://www.sfi.dk/

Center for Registerforskning
http://ncrr.au.dk/

Dansk Politi
www.politi.dk

Syddansk Universitet
www.sdu.dk/health


Siden er sidst opdateret: 16-11-2020 af Ulykkes Analyse Gruppen.Tilgængelighedserklæring