Dette er tekstversionen af Ny professor og specialeansvarlig overlæge i øjensygdomme på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
Klik her for at komme til den grafiske version af Ny professor og specialeansvarlig overlæge i øjensygdomme på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Forside - Læs op - Sitemap


Ny professor og specialeansvarlig overlæge i øjensygdomme på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital


Navnenyt

Jakob Grauslund er tiltrådt i en permanent stilling som klinisk professor i øjensygdomme på Klinisk Institut, SDU, i kombination med en stilling som specialeansvarlig overlæge på Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital. Han har de seneste seks år beklædt et midlertidigt forskningsprofessorat på samme afdelinger, og det er således denne stilling, som nu er permanentgjort.

Jakob Grauslund har inden for medicinske nethindesygdomme specielt kompetenceområde inden for diabetisk øjensygdom. Diabetiske øjenkomplikationer dannede udgangspunkt for hans ph.d.-afhandling (2010) og efterfølgende doktordisputats (2011), og han har i de senere år placeret sig blandt Europas førende eksperter inden for området.

Han er ansvarlig for såvel den diabetiske øjenscreening og den medicinske behandling af denne på Øjenafdeling E, hvor førstnævnte varetages i samarbejde med Steno Diabetes Center Odense som et regionalt hospitalsbaseret screeningstilbud, der årligt tilgodeser mere end 7200 patienter i hele Region Syddanmark.

Jakob arbejder målrettet med at sikre en fortsat styrkelse af den diabetiske øjenbehandling samt at udvikle nye screeningsmetoder ved hjælp af kunstig intelligens. Som anerkendelse af denne indsats er han udpeget til at arrangere den europæiske kongres om diabetisk øjensygdomme, som derfor afholdes i Odense til oktober i år.

Han har samlet forfattet 138 artikler i anerkendte internationale tidsskrifter samt en række bogkapitler. Han har været hovedvejleder for 59 speciale- og ph.d.-studerende og har gennem en længere årrække været ansvarlig for den lægelige undervisning i øjensygdomme på Syddansk Universitet.

Jakob Grauslund er født og opvokset i Haderslev. Han har siden 2010 været gift med Julie Grauslund, og sammen er de forældre til Vilma og Noah. Den sparsomme fritid tilbringes med familien, og private interesser inkluderer portvin, fodbold, USA og historie.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk