Dette er tekstversionen af Nyt studie: Patientinddragelse øger patienttilfredshed
Klik her for at komme til den grafiske version af Nyt studie: Patientinddragelse øger patienttilfredshed

Forside - Læs op - Sitemap


Nyt studie: Patientinddragelse øger patienttilfredshed


Oplevelsen af behandlingsforløb er bedre ved høj patientinddragelse. Samtidig nedsættes tilbøjeligheden til at klage over behandlingen, hvis behandlingsforløbet f.eks. går galt. Det viser resultaterne af ny forskning fra OUH og SDU, som har undersøgt synet på patientinddragelse i sundhedsfaglige beslutninger.

 

Lovgivningen i mange vestlige lande kræver inddragelse af patienter i beslutningstagningen. Det bunder i høj grad i etiske principper og respekten for individets ret til selvbestemmelse. Derfor er det også interessant at undersøge, hvorvidt befolkningen i virkeligheden ønsker denne inddragelse.

 

Mange sundhedspersoner og formentlig også mange patienter stiller spørgsmålstegn ved konceptet om patientinddragelse. Men undersøgelsen, med mere end 6.500 danske mænd i et videnskabeligt randomiseret set-up, som fokuserede på PSA-test for prostatakræft i konstruerede sygehistorier, viser en klar tilbøjelighed til øget tilfredshed ved højere inddragelse. Resultaterne påpeger således nogle mulige ekstra gevinster ved i højere grad at inddrage patienterne i deres behandlingsforløb.

Artiklerne kan læses her

Is greater patient involvement associated with higher satisfaction? Experimental evidence from a vignette survey

 

Addressing disparities in patients’ opportunities for and competencies in shared decision making Does greater patient involvement in healthcare decision-making affect malpractice complaints? A large case vignette survey

 

Forskningen er lavet af Sören Möller, Biostatistiker og Søren Fryd Birkeland, overlæge, OUH - Open Patient data Explorative Network

 

Does greater patient involvement in healthcare decision-making affect malpractice complaints? A large case vignette survey

 

Forskningen er lavet af Sören Möller, biostatister og Søren Fryd Birkeland, overlæge, OUH - Open Patient data Ezplorative Network.

 

Kontakt
Søren Fryd Birkeland, overlæge, OUH - Open Patient data Explorative Network på mail Soren.Fryd.Birkeland@rsyd.dk eller telefon og telefon 60604349. 
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk