Dette er tekstversionen af Jordemoderbesøg på arbejdspladsen
Klik her for at komme til den grafiske version af Jordemoderbesøg på arbejdspladsen

Forside - Læs op - Sitemap


Jordemoderbesøg på arbejdspladsen


Gravid på arbejdspladsen

Region Syddanmark lancerede 1. maj 2021 en ny forsøgsordning, hvor jordemødre besøger offentlige og private virksomheder for at hjælpe med at nedbringe sygemeldinger og gøre hverdagen på arbejde bedre hos de gravide. Projektet løber til juli 2022 og håbet er, at 400 gravide vil få glæde af ordningen.

 

Den nye ordning ’Jordemoder på arbejdspladsen’ skal være med til at nedbringe det høje sygefravær, der er hos gravide – ikke bare i Region Syddanmark, men i hele landet. De seneste tal, som er opgjort af Beskæftigelsesministeriet i 2010 viser, at 2 ud af 3 kvinder sygemeldes i løbet af deres graviditet, og at gravide kvinder i gennemsnit har 48 sygedage i løbet af deres graviditet.

 

Besøg og hjælp til den enkelte gravide
Med den nye forsøgsordning vil en jordemoder fra en af regionens 4 fødeafdelinger nu kunne tilknyttes en offentlig eller privatvirksomhed.

Jordemoder og projektleder for Jordemoder på arbejdspladsen, Anne-Line Brülle har ønsket at få den gode snak i de omgivelser, kvinden arbejder  i til daglig.
 

- Jordemoderen vil besøge kvindens arbejdsplads, snakke med den gravide om, hvordan hun har det, om arbejdsopgaver, om arbejdsmiljø og om ting, der kan påvirke den gravides arbejdsdag. Derefter vil jordemoderen sammen med virksomhedsledelsen og den gravide lægge en plan for, hvordan en sygemelding kan forebygges, fortæller Anne-Line Brülle.

 

- Vi ved endnu ikke præcis, hvad de gravide har behov for, for at kunne blive i arbejde indtil deres planlagte barsel. Men vi forventer, at individuelle aftaler om mindre tilpasninger af arbejdet langt hen ad vejen vil kunne forbedre de gravides velbefindende. Det kan dog være svært selv at skulle bede om disse tilpasninger. Her kan jordemoderen være bindeled mellem den gravide medarbejder og ledelsen med faglig viden om både graviditet og arbejdsmiljø, siger projektleder Anne-Line Brülle.

 

Stor interesse
Interessen for ordningen er stor. Mere end 20 forskellige arbejdspladser har allerede meldt sig til ordningen. Det er både offentlige arbejdspladser som afdelinger på regionens sygehuse, kommuner og private virksomheder som LEGO, Salling Group, der ejer butikker som Bilka og Føtex, og produktionsvirksomheder som gartneriet Alfred Pedersen & Søn.
 

Flere gravide kvinder har også meldt sig til ordningen via virksomhederne, så de første møder og besøg er allerede gennemført.
 

Er du interesseret i at høre mere om ordningen, kan du kontakte jordemoder og projektleder Anne-Line Brülle fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på OUH via e- mail: Anne-Line.Brulle@rsyd.dk

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk