Dette er tekstversionen af Ambition: Flere faggrupper bør forske
Klik her for at komme til den grafiske version af Ambition: Flere faggrupper bør forske

Forside - Læs op - Sitemap


Ambition: Flere faggrupper bør forske


Forside

Ny forskningsstrategi skal også sikre, at patienter og pårørende tænkes ind i alle led af forskningsprocessen.

En ny enhed for patient- og pårørendeinddragelse på forskningsområdet. I hvert fald hver femte af alle forskningsstillinger bør være besat af andre end læger. Og så skal mindst 3 procent af OUH’s driftsbudget anvendes på forskning.

Det er nogle af de håndfaste og konkrete målsætninger i den nye fælles forskningsstrategi for OUH og Klinisk Institut på Syddansk Universitet.

Strategien, som gælder fra i år og frem til 2025, anviser konkrete handlinger og mål inden for fem hovedoverskrifter:

1) Forskning for og med patienter og pårørende, 2) Evidensbaseret medicin. 3) Excellent forskningssamarbejde, 4) Stærk forskningskultur og 5) Attraktive karriereveje

Hele strategien ”Sammen skaber vi fremtidens patientbehandling” finder du her.
 

 

Sådan vil strategien gøre en forskel

Her fremhæver tre deltagere i strategigruppen det bedste ved den nye forskningsstrategi, og giver deres bud på, hvordan strategien bidrager til målsætningen om at inspirere flere til at gå forskervejen:

 

Patienten (Henrik Nürnberg)

Hires

Allerede i første del af strategien fremgår det, at forskere aktivt skal inddrage patienter og pårørende i alle dele af forskningen.

Det forpligter, og jeg tror på, at det vil give forskningen ekstra kvalitet og perspektiv, hvis vi inddrages de rigtige steder.

Vi har i strategien gjort det tydeligt, at fremtidens sundhedsydelser kræver sammenhæng og samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer.

Det håber jeg vil inspirere alle faggrupper, så det også slår igennem i den fremtidige forskning.

Sygeplejersken/post.doc.’en


(Britt Borregaard, post.doc.,Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital)

Hires

OUH og SDU vægter forskere ansat i kombination med en klinisk ansættelse. For mig som sygeplejerske og forsker er det vigtigt at være ansat et sted, hvor den kliniknære forskning er vigtig. Det viser, at vi vil have ny viden og evidensbaseret praksis ud til dem det handler om - vores patienter (og deres pårørende).

Strategien angiver nogle klare karriereveje og -muligheder. Det er især vigtigt i sygeplejefaget, hvor forskning er en nyere disciplin. Derfor er det meget positivt, at alle afdelinger skal sikre forskere med forskellige faglige baggrunde. Vi skal lære af hinanden og sikre et højt tværfagligt forskningsmiljø i de enkelte forskningsenheder.

Hvis vi bliver bedre til at spotte talenter, bliver både OUH og SDU mere attraktive for forskere. 
 

Afdelingslederen
(Mette Worsøe, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg Sygehus)

Hires


Med forskningsstrategien gør det tydeligt, at vi sammen skaber fremtidens patientbehandling.

Forskning skal have lederens opmærksomhed og være en del  af hverdagen – ikke noget, der ligger ved siden af eller uden for.

De meget relevante indsatsområder med beskrevne handlinger og nøglemål gør strategien til relevant læsning for nuværende forskere, men kan også være med til at inspirere flere fra forskellige faggrupper til at gå forskervejen.

Især hvis vi lykkes med vores nuværende implementering af strategien i afdelingerne, både her og på SDU. 

 


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk