Dette er tekstversionen af Hæderspris til Geriatrisk Professor Jesper Ryg
Klik her for at komme til den grafiske version af Hæderspris til Geriatrisk Professor Jesper Ryg

Forside - Læs op - Sitemap


Hæderspris til Geriatrisk Professor Jesper Ryg


Jesper Ryg

Jesper Ryg, overlæge på Geriatrisk afdeling Odense Universitetshospital og Professor på Klinisk Institut Syddansk Universitet har modtaget 50.000 kr fra Grosserer Johan Quentin og Hustrus legat.  

Grosserer Johan Quentin og Hustrus legat

Fondens formål er at uddele uopfordrede hæderspriser til forskere, som har præsteret fremskridt inden for den lægevidenskabelige forskning på højt niveau.

Fondens bestyrelse har tildelt Jesper Ryg hædersprisen pga. hans aktive forskning inden for det geriatriske felt med en skarp opadgående kurve. Således har Jesper Ryg vejledt 1/3 af specialets lægelige PhD studerende de sidste 5 år og i 2019-2020 indtil nu fået 36 artikler accepteret til publikation i internationale videnskabelige tidsskrifter. Jesper Ryg er involveret i talrige nationale og internationale projekter herunder projekter med tværfagligt fokus, og med hans mange skibe i søen er det fondens vurdering, at han er på vej til at blive en væsentlig figur i dansk geriatrisk forskning.

Jesper Ryg er uddannet som læge på Syddansk Universitet 2001, hvorfra han også fik sin PhD grad i 2009. Han er uddannet speciallæge i Geriatri 2015 og blev samme år overlæge og forskningsleder på Geriatrisk afdeling Odense Universitetshospital. Siden 1.juli 2020 er han desuden ansat som klinisk professor i Geriatri ved Geriatrisk forskningsenhed Klinisk Institut Syddansk Universitet.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk