Dette er tekstversionen af Bogen: Det du ikke ved får patienten ondt af
Klik her for at komme til den grafiske version af Bogen: Det du ikke ved får patienten ondt af

Forside - Læs op - Sitemap


Bogen: Det du ikke ved får patienten ondt af


Download bogen i pdf her

 

”Dette er en gratis lærebog i PDF-format om etniske minoriteters sundhed, kliniske problemstillinger og kommunikation på tværs af kulturer med fokus på sygdom, behandling og rehabilitering.

 

Den bygger på erfaringer fra de patienter vi har gennemgået i klinikken siden 2008 hvor klinikken startede og er desuden opbygget omkring erfaringer fra de over 1500 foredrag der har været holdt gennem årene om klinikkens erfaringer.

 

Det er en anderledes lærebog fordi den i høj grad bygger på patientcases og hvad man som læge, lægestuderende eller studerende på en af de andre sundhedsfaglige kandidatuddannelser kan lære af patienters liv, når man tager sig tid til at lytte til dem. Lærebogen er desuden et klinisk input der understøtter nødvendigheden af undervisningen i narrativ medicin for lægestuderende og sygeplejestuderende. Det er vigtigt at vække lægers faglige nysgerrighed efter patienthistoriens rolle i behandlingen og at skærpe lytteevne. Selv den bedste medicin virker ikke på den forkerte sygehistorie - denne nye lærebog skal motivere læger, lægestuderende og andre der arbejder sundhedsfagligt med etniske minoritetspatienter, at bruge tid på sammen med patienten at nærmere sig en fælles sygehistorie, der kan danne basis for en fornuftig diagnose og en effektiv behandling.”

 

/Morten Sodemann, nov. 2020
Professor og overlæge

 

 

Læs anmeldelser af bogen:

 

Lærebog i at omgås patienter fra andre kulturer er en øjenåbner, læs mere her

 

”Sjældent har jeg læst noget så spændende som din bog ‘Det du ikke ved får patienten ondt af’. Jeg har ofte hørt dine udtalelser i radioen og tænker hver gang ‘så hør dog efter allesammen’.”
(Lærer for to-sprogede børn)

 

Læge Negin Jafar med kurdisk baggrund har læst bogen og det satte nogle tanker i gang om hendes egen flugt  med familien.

Se hendes anmeldelse af bogen her

 

Kristian Larsen, professor i sundhedspædagogik, KU:

Historik, samfundsforhold, etik, politik og klinisk relevans er flot vævet sammen og det opsummeres:

Hvor konkret? Tværfaglig og interkollegial kommunikation, håndtering af egne følelser, altid tolkebistand, bevidst involvering af empati og sympati, nedtoning af antipatier og kynisme, opbygning af tillid etc. Fremragende, konkret, progressivt og humanistisk.

Hvor er det kærkomment i et dansk og nordisk sundhedsvæsen med den stemme som Morten Sodemann formidler i bogen. Jeg vil tillægge at den ikke mindst kan og bør læses og bruges i erhverv og uddannelse indenfor SOSU, sygepleje, fysioterapi, ergoterapi mv. Vi har savnet den slags bøger som viser alt alt og alle kører ikke efter standarder og entydig evidens.

 

Pædiater Alexandra Kruse i Dagens Medicin 22. januar 2021:

”Ny bog om etniske minoriteter i sundhedsvæsenet gør os alle klogere. Bogen indeholder et overflødighedshorn af sundhedsfaglige problemstillinger, kommunikationsudfordringer og eksempler på ulighed i vores sundhedsvæsen fra et langt lægeliv dedikeret til mødet med den fremmede patient i Danmark. For de, som har appetit til at gå om bord i den store, tætskrevne bog, bliver sulten stillet, og mere til.”
Læs anmeldelsen her 

 

(Gunhild Bjarnasson, Pædagogisk leder)

”Kan også anbefales til andre faggrupper. Det giver et godt og lærerigt indblik i kultur og sprog og hvor vigtigt det er for at forstå. Så hvis du ikke er i sundhedsvæsenet, kan du springe det tunge lægesprog over. Dyk ned i de mange cases, det giver stof til eftertanke og mulighed for at gøre det bedre i praksis. Tak for det Morten Sodemann” 

 

 

Et så nødvendigt mesterværk på området (Telse Hübertz, mph, sygeplejerske)

Tak for et længe ventet og vigtigt bidrag. (Helle Tvorup Andersen, jordemoder, international koordinator jordemoderuddannelsen)
 

 

Praktiserende læger og lektor på Københavns Universitet, Lise Dyhr:
”Bogens styrke er de mange patientcases om det danske sundhedsvæsens møde med etniske minoritetspatienter. Bogen har fokus på vores blinde pletter og beskriver værktøjer til at imødegå disse”
Læs anmeldelsen her

 

Pædiater Alexandra Kruse i Dagens Medicin 22. januar 2021:

”Ny bog om etniske minoriteter i sundhedsvæsenet gør os alle klogere. Bogen indeholder et overflødighedshorn af sundhedsfaglige problemstillinger, kommunikationsudfordringer og eksempler på ulighed i vores sundhedsvæsen fra et langt lægeliv dedikeret til mødet med den fremmede patient i Danmark. For de, som har appetit til at gå om bord i den store, tætskrevne bog, bliver sulten stillet, og mere til.”
Læs anmedelsen her

 

 

 Solidaritet 15.01.2021:

Allerede titlen: ”Det du ikke ved……” placerer en opfordring og et ansvar på dig. Og hvem er det ’du’ så? Det er lægen, det er behandleren, det er sundhedssystemet, det er alle os, der har ansvaret for, at den etniske minoritetspatient bliver behandlet efter alle lægekunstens regler”

Læs anmeldelsen her

 

 

‘Medicinsk lærebog i omgang med patienter fra andre kulturer er en imponerende øjenåbner’ 

Læs anmeldelsen her

 

 

Dagens Medicin d. 11.12.2020

”Opgør med fordomme og halvdøve ører: Læger skal være bedre til at lytte”.

NY BOG: ‘Det du ikke ved får patienten ondt af’ er titlen på overlæge Morten Sodemanns nye bog. Bogen er baseret på hans årelange erfaringer med en patientgruppe, de etniske minoritetspatienter, som typisk ender på hans bord, når alle andre specialister har opgivet at hjælpe.

Læs anmeldelsen her 

 

 

Dagbladet Information 24.11.2020

”Flygtninge og indvandrere opfattes ofte som »åh nej-patienter«. Det vil ny bog gøre op med”.

Flygtninge og indvandrere kommer ofte skævt ind og ud af sundhedssystemet og er udsat for flere fejl og forsinkelser end etniske danskere. Nu har læge Morten Sodemann skrevet en lærebog om sine erfaringer med minoritetspatienter i håb om, at de fremover kan få en bedre behandling i det danske sundhedsvæsen.

Læs anmeldelsen her 

 

Interview i P1 Orientering om bogen 25.11.2020
Afsnit Flygtninge og indvandrere er ofte udsat for misforståelser i sundhedsvæsenet. Det vil overlæge gøre op med i ny bog

Hør interviewet her

 

 

Den er uhyggeligt velskrevet. Opregner en overflod af hårrejsende eksempler. (Anders Langscheidel Rasmussen, lektor, narrativ medicin).

 

Bogen er spændende og med en god blanding af case eksempler og undersøgelsesfund. Den har nogle lærebogskvaliteter på universitetsniveau med et højt vidensniveau, som ikke er så almindeligt mere. (Ask Elklit. Professor i psykotraumatologi).

 

Denne bog imødekommer et stort behov på mange niveauer! (Helge Kjersem, tidligere hospitalsdirektør og tidligere leder af Indvandrermedicinsk klinik på Hvidovre Hospital)

 

Sundhedsvæsnet har i den grad brug for den her bog – en bog alle burde læse. Denne patientgruppe kan ikke altid puttes i de vanlige instrukser og forløbsbeskrivelser som vi har på de forskellige afdelinger (Negin Jafar, gynækolog).

 

Godt og vigtigt fokus på at ændre tilgang og holdning til "besværlige" patienter. (Konfliktmægler)

 

Tænker at alle i sundhedsfag kan lære af denne bog. (Sygeplejerske og lektor på en sygeplejeskole)

 

Weekenden er aflyst - hvis nogen mangler mig, så vent til mandag. Jeg har en spændende bog af Morten Sodemann jeg skal have læst (Karina Andersen frivillighedskoordinator, region Syddanmark)

 

Morten var en af de første, der satte fokus, hvad der sker når sundhedsprofessionelle skal kommunikere sygdom og behandling på tværs af kulturer. Der er helt sikkert noget at lære for farmakonomer og farmaceuter også. Vil glæde os til at læse den. (Pharmakon)

 

Det er så vigtigt at lytte til patientens viden og fortællinger - vi kan lære meget af indvandrermedicin! (Josine Elvekjær Legêne, forskningsleder på Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet)

Meget nyttig og længe ventet bog (Helle Tvorup Andersen, Professionshøjskolen University College Nordjylland)

 

Mange tak for link til bogen. Den burde være pligtlæsning ikke bare for sundhedsfagligt personale, men også for politikere, meningsdannere, medier og sociale myndigheder. Vi er langt fra holdninger og synsninger, og tæt på fakta, dokumentation, reel viden. (Susanne Langer tidl medlem af Regionsrådet i Hovedstaden)

 

Det vigtigste er ikke hvilken sygdom patienten har, men hvilken person der har sygdommen, skriver landets førende ekspert inden for indvandrermedicin og global sundhed. En fantastisk case-baseret lærebog til det danske sundhedsvæsen. Glæder mig til at læse den. (Øzlem Cekic. Tidl. Folketingsmedlem. Brobygger og foredragsholder).

 

Spændende bog der giver stof til eftertanke.  Tak for det. (afdelingssygeplejerske på klinik for ældresygdomme)

 

Det bliver fantastisk og spændende læsning (Katja Sejer Nielsen. Projektleder Social Sundhed - brobyggere i sundhedsvæsenet)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk