Dette er tekstversionen af Type 2-diabetes som særkende med fokus på brugerinddragelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Type 2-diabetes som særkende med fokus på brugerinddragelse

Forside - Læs op - Sitemap


Type 2-diabetes som særkende med fokus på brugerinddragelse


Strategi for SDCO's særkende - type 2-diabetes

Steno Diabetes Center Odense (SDCO) har en særlig forpligtigelse til at arbejde med at forebygge og behandle type 2-diabetes og har udarbejdet en strategi, der skal sætte retningen for arbejdet med type 2-diabetes, både internt og i samarbejde med centrale aktører i primærsektoren

 
- Jeg er stolt af vores strategi for arbejdet med type 2-diabetes. Den viser vejene ind i en fremtid, hvor vi sammen med brugere, sundheds-professionelle og forskere i hele Region Syddanmark kommer til at skabe ny viden og en udvikling, som ikke er set andre steder. Og som samtidig hjælper helt ind i hverdagen med type 2-diabetes, siger Jan Erik Henriksen, Centerdirektør, SDCO

Tre strategiske veje

 
Strategien bygger på tre strategiske indsatsområder, der tilsammen skal bane vejen til ’det bedste liv med diabetes’ og dermed understøtte en langsigtet vision om at bremse væksten af personer med nyopstået diabetes og hjælpe personer med diabetes til at opnå normal livslængde og livskvalitet.
 
De tre strategiske veje er: 1. Brugerne er vores drivkraft; 2. Fælles viden og læring; 3. Fælles udvikling, design og test.

Livet med type 2-diabetes er meget mere end det der foregår på sygehuset

 
Ifølge Signe Skaarup Andreassen, som har stået i spidsen for udarbejdelsen af strategien, har det været en spændende og lærerig proces, der har budt på både workshops, interviews og fokusgrupper. 
 
- Vi valgte fra start, at vende processen ud mod vores omverden og inddrage både brugere samarbejdspartnere, da livet med type 2-diabetes er meget mere end det der foregår på sygehuset, og vi har oplevet et stort engagement fra alle deltagere, forklarer Sigen Skaarup Andreassen, Chefkonsulent, SDCO.
 
- Kunsten har været, at samle alle trådene og lave en kobling til det vi allerede gør – for alt er ikke nyt i strategien, vi bygger oven på det gode tværsektorielle samarbejde som allerede eksisterer i Region Syddanmark og som både klinik, forskning og stab bidrager til.

Tættere samarbejde på tværs 

 
Med de tre indsatsområder, bliver SDCO et kraftcenter, som gør det muligt for sundhedsprofessionelle og civilsamfundsaktører i Region Syddanmark at arbejde endnu tættere og mere målrettet sammen.
 
Langt hovedparten af mennesker med T2D modtager behandling, rådgivning og støtte hos egen læge og i kommunen. Derfor er strategien udarbejdet i samarbejde med mere end 100 brugere, sundheds-professionelle og forskere på tværs af kommuner, almen praksis, sygehuse og civilsamfund.
 
Arbejdet med implementeringen af i strategien er i fuld gang og vil komme til at foregå på tværs af organisationens kerneområder og vil blive tænkt ind i SDCO’s fremtidige handleplaner. 
 
- Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med at implementere strategien. Det er nu ambitionerne på papiret skal blive til handlinger, der kommer brugere til gavn og som styrker det tværsektorielle samarbejde om type 2-diabetes, fortæller Signe Skaarup Andreasen.
 
- Vi er allerede i gang med at konkretisere og prioritere de indsatser, der er beskrevet i strategien og vi kigger samtidig på, hvordan vi kan lave gode koblinger til vores anden strategi, nemlig strategien for brugerinvolvering. Indsatserne kan både blive til konkrete projekter, som vi skal videreudvikle i samarbejde med brugere og samarbejdspartnere, men der er også indsatser, som har mere karakter af en metodisk tilgang eller tænkning, som skal implementeres i vores egen organisationen.
 
- Jeg er sikker på, at vi om fem år vil se tilbage på en udviklende og spændende periode, hvor vi har løftet i fællesskab og har gjort en reel forskel.
 
Læs strategien Det bedste liv med diabetes: en strategi for Steno Diabetes Center Odenses arbejde med forebyggelse og behandling af type 2-diabetes
 

Kontakt

Chefkonsulent Sigen Skaarup Andreasen, SDCO
Signe.Skaarup.Andreassen@rsyd.dk, 24520292 Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk