Dette er tekstversionen af Gigtforeningens forskningsråd har bevilget støtte til projekter
Klik her for at komme til den grafiske version af Gigtforeningens forskningsråd har bevilget støtte til projekter

Forside - Læs op - Sitemap


Gigtforeningens forskningsråd har bevilget støtte til projekter


Hoveduddannelseslæge i ortopædkirurgi Kristine Bollerup Arndt, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital har fra Gigtforeningen modtaget 120.000 kr. til projektet: ’Revisions of knee arthroplasties due to pain; survivorship, use of analgesics, patient reported outcome and validation of the indication’.

Hvert år får op imod 10.000 mennesker i Danmark et kunstigt knæ. Omkring 10 % af den har fortsat smerter efter operationen. Projektets formål er at afdække, hvilke af disse patienter der kan have gavn af en reoperation. Hypotesen er, at reoperationer, som udføres alene på grund af smerter, giver et dårligere resultat for patienterne, end hvis der er tale om en mekanisk problemstilling, hvor det kunstige knæ f.eks. har løsnet sig eller er ustabilt. Projektet kan dermed være med til at sikre, at ingen patienter udsættes for unødige reoperationer og helbredsmæssige risici. Projektet forventes afsluttet i foråret 2023. 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk