Dette er tekstversionen af Patienternes eget immunforsvar skal opspore og dræbe kræften
Klik her for at komme til den grafiske version af Patienternes eget immunforsvar skal opspore og dræbe kræften

Forside - Læs op - Sitemap


Patienternes eget immunforsvar skal opspore og dræbe kræften


Cellulær immunterapi (også kaldet CAR T-celleterapi) er den nyeste gren inden for kræftbehandling, som potentielt kan redde mange patienter med bl.a. blod- og lymfekræft. Det nye eliteforskningscenter CITCO på OUH vil nu for alvor få behandlingen til Danmark ved aktivt at forske i CAR T-celler og udvikle behandlingen til de danske patienter med livstruende lymfekræft.  

- Det er vigtigt, at vi i Danmark kommer på banen inden for både forskningen i og behandlingen med immunterapi. Internationale resultater viser, at vi ikke kun kan behandle akut leukæmi, men muligvis også andre blod- og lymfesygdomme med cellulær immunterapi. Derfor er der potentielt rigtigt mange patienter, der kan få glæde af en bedre behandling, siger overlæge og professor Torben Barington, der er forskningsleder på Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH.

Han skal nu stå i spidsen for det nye eliteforskningscenter CITCO på OUH, som har fået bevilliget 14 millioner fra OUH til at forske i netop immunterapi inden for blodsygdomme. Målet er at give danske patienter adgang til den nyeste og bedste behandling.  

- I det nye eliteforskningscenter CITCO vil vi med forskningen i immunterapi sikre, at vi i Region Syddanmark er i front, når det gælder udviklingen af kræftbehandlinger. Vores forskning vil være med til at sikre, at patienterne med blod-, knoglemarvs- og lymfekræft tilbydes de nyeste behandlingsmuligheder, forklarer Torben Barington.

 

Celler fra patientens eget immunsystem sættes ind mod kræften
Behandlingen, der skal forskes i på det nye eliteforskningscenter, hedder kimærisk antigen-receptor (CAR) immunterapi. Her høster og oprenser lægerne celler fra patientens eget immunsystem og udstyrer dem med en receptor – en molekylær-gribearm – der gør immuncellerne i stand til at binde sig til bestemte kræftceller og slå dem ihjel. De modificerede celler bliver dermed et målrettet våben mod kræftcellerne, når de føres tilbage til patienten.

- Denne behandlingsmåde er helt ny. Man kan kalde terapien for ’cellulær medicin’, som er et nyt og spændende forskningsfelt. Internationale forskningsresultater tyder på, at netop denne måde, at behandle patienter på ligefrem kan helbrede kræft hos visse patienter. Der er derfor store perspektiver i, at vi på OUH kan være en del af og bidrage til denne forskning, forklarer Mike Barnkob, som er læge og forsker ved centeret.

 

Hør Torben Barington fortælle mere om cellulær immunterapi på OUH-talks: "CAR T-celler: en ny kræftbehandlingsform i hæmatologien":

 

Fakta om det nye eliteforskningscenter CITCO og CAR-T terapi
CITCO - Centre for Cellular Immunotherapy of Haematological Cancer Odense - er et nyt forskningscenter, som er skabt i tæt samarbejde mellem Hæmatologisk Afdeling og Klinisk Immunologisk Afdeling på OUH. CITCO vil igennem nationalt og internationalt samarbejde udvikle nye behandlinger – specifikt inden for CAR-T terapi - til patienter med livstruende og uhelbredelig blod-, knoglemarvs- og lymfekræft.

Ved kimærisk antigen-receptor T-celle (CAR-T) terapi tager man immunceller fra patienten og udstyrer dem med et kunstigt gen, som gør det muligt for immuncellerne at dræbe kræftceller. Internationale forskningsresultater er lovende, og behandlingen kan i mange tilfælde være helbredende.

CITCO

Rigshospitalet er netop gået i gang med at behandle de første patienter i Danmark med akut leukæmi med et af de to kommercielt tilgængelige CAR-T produkter. Aarhus Universitetshospital er i venteposition, men håber på at komme til at behandle patienter med visse former for lymfekræft, når de kommercielle produkter bliver frigivet til patientbehandling. De kommercielle produkter er meget dyre og logistisk tunge, da patientens celler skal transporteres frem og tilbage mellem hospital og fremstillingssteder i udlandet.

Målet med CITCO på OUH er at sikre at dette behandlingstilbud også kan tilbydes til patienter i Region Syddanmark og at udvikle egne bedre og billigere CAR-T-produkter inden for fem år.

For mere information, kontakt:
Overlæge og professor Torben Barington, Klinisk Immunologisk Afdeling OUH, torben.barington@rsyd.dk, telefon 29628362

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk