Dette er tekstversionen af Fagligt nyt
Klik her for at komme til den grafiske version af Fagligt nyt

Forside - Læs op - Sitemap


Fagligt nyt


Ny professor i akutmedicin i Odense
8. november 2021
Klinisk professor i akutmedicin, Mikkel Brabrand, flytter sit professorat på Syddansk Universitet med tilknytning til Sydvestjysk Sygehus til Odense Universitetshospital pr. 31. januar 2022.
Læs mere her...
Nyt kursus skal give sundhedspersonale større indsigt i pleje og behandling af diabetes
4. november 2021
Steno Diabetes Center Odense og Steno Diabetes Center Nordjylland har sammen udviklet et udvidet kursus i diabetes, der giver sundhedsprofessionelle, som ikke tidligere har arbejdet med diabetes, indsigt i pleje og behandling af diabetes og ikke mindst, hvordan det er at leve med denne kroniske sygdom
Læs mere her...
Ny professor i kræft og familiesygepleje
4. november 2021
Karin Brochstedt Dieperink, sygeplejerske, ph.d. er ny professor i kræft og familiesygepleje på Onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, SDU, hvor hun også er viceinstitutleder.
Læs mere her...
Unge med diabetes vil ikke kun tale om blodsukker og medicin
28. oktober 2021
Sundhedsprofessionelle skal fjerne deres fokus fra tal og grafer og i stedet kigge på de unge som et helt menneske. Det mener Benjamin Koefoed Davgaard og Mette Nissen, der begge er 20 år og har type 1-diabetes.
Læs mere her...

Øjenforskere får bevilling til at se behandling fra patientens perspektiv
21. oktober 2021
Lonny Stokholm fra OPEN modtager 2,8 millioner kroner fra VELUX FONDEN til at undersøge, hvilke barrierer patienter med våd AMD oplever i forhold til behandling – og hvad man kan gøre ved dem.
Læs mere her...
Professor i nyresygdomme
4. oktober 2021
Overlæge, ph.d. Claus Bistrup er udnævnt til professor ved Klinisk Institut, SDU sideløbende med sin ansættelse som overlæge ved Afdeling Y på OUH.
Læs mere her...
Morten Sodemann modtager Folkesundhedsprisen
30. september 2021
Med et stort engagement og en klar retorik har Morten Sodemann været meget synlig i debatten om overrepræsentationen af smitte blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund under COVID-19.
Læs mere her...
Q&A: Lægens svar om type 2-diabetes
30. september 2021
Type 2-diabetes er en sygdom forbundet med mange fordomme og gråzoner. Afdelingslæge Jacob Volmer Stidsen på Steno Diabets Center Odense giver her svar på, hvad der kan være årsag til sygdommen, hvad den indebærer, og hvordan den kan forebygges
Læs mere her...
Ny forskningsleder i Forskningsenheden OPEN
23. september 2021
​Katrine Hass Rubin er den 1. september tiltrådt som ny forskningsleder ved Forskningsenheden OPEN.
Læs mere her...
Aleksander Krag ny vice-generalsekretær for EASL
6. september 2021
​Som den første dansker er Aleksander Krag, professor i leversygdomme og leder af eliteforskningscentret FLASH på SDU og OUH, udnævnt til vice-generalsekretær for det internationale videnskabelige selskab for leversygdomme.
Læs mere her...
Ny professor og specialeansvarlig overlæge i øjensygdomme på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
30. august 2021
Jakob Grauslund (44 år) er tiltrådt i en permanent stilling som klinisk professor i øjensygdomme på Klinisk Institut, Syddansk Universitet, i kombination med en stilling som specialeansvarlig overlæge på Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital.
Læs mere her...
Mennesker med diabetes skal trænes til mødet med de sundhedsprofessionelle
27. august 2021
Steno Diabetes Center Odense vil sammen med Center for Forskning i Patientkommunikation udvikle nye læringsforløb for brugerne, der skal gøre dem i stand til bedre selv at sætte dagsordenen, når de skal tale med sundhedsprofessionelle om deres hverdag med diabetes.
Læs mere her...
Mennesker med type 2-diabetes savner hjælp til at tackle deres diagnose
16. august 2021
En følelse af at stå alene med nyopdaget diabetes uden hjælp fra sundhedsvæsenet er et centralt tema i ny undersøgelse blandt syddanskere med type 2-diabetes. Undersøgelsen er foretaget af VIVE for Steno Diabetes Center Odense.
Læs mere her...
Jens Borggaard Larsen skal lede Syddansk Datastøttecenter for Personlig Medicin
10. august 2021
Centeret skal hjælpe med at udbrede anvendelsen af personlig medicin til alle regionens sygehuse samt understøtte forskning indenfor personlig medicin
Læs mere her...
VELUX FONDEN bevilliger 3,7 mio. kr. til forskning af ældre med hæmatologisk kræft
12. juli 2021
VELUX FONDEN bevilliger 3,7 mio. kr. til et studie på OUH, der skal undersøge hvilken betydning en tilføjelse af specialiseret ældemedicinsk vurdering forud for behandlingsstart kan have for behandlingsforløbet for hæmatologisk kræft.
Læs mere her...
Forskningsprojekt tester effekt og sikkerhed ved COVID-19 vaccinen fra Janssen (Johnson & Johnson)
2. juli 2021
ENFORCE PLUS skal vaccinere 1000 personer med COVID-19 vaccinen fra Janssen (Johnson & Johnson) og følge dem tæt, så myndighederne får et godt grundlag for at vurdere denne vaccine sammen med de øvrige COVID-19 vacciner.
Læs mere her...
Ny programleder for diabetesomsorg vil sætte større fokus på brugerinddragelse
29. juni 2021
1. juli 2021 starter Mette Juel Rothmann som programleder for Steno Diabetes Center Odenses strategiske forskningsområde ’diabetesomsorg og brugerinvolvering’ samtidig med, at hun er blevet tilknyttet som lektor på området ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Læs mere her...
Byggeri af nyt Steno Diabetes Center Odense skydes snart i gang
28. juni 2021
Entreprenørerne fra 5E Byg, der skal bygge det nye Steno Diabetes Center Odense, er netop gået i gang med det forberedende arbejde på Nyt OUH’s byggegrund i den sydøstlige del af Odense
Læs mere her...
Ny forskningsleder på Patologisk Afdeling
28. juni 2021
Den 1. august 2021 tiltræder lektor Kent Søe som ny forskningsleder ved Patologisk Afdeling på Klinisk Institut og Odense Universitetshospital.
Læs mere her...
Flot 3. plads til OUH forsker i foredragsdisciplin
23. juni 2021
Dansk Neurokirurgisk Selskab har netop afholdt sin foredragskonkurrence og her placerede en OUH forsker sig på en flot 3. plads.
Læs mere her...
Jordemoderbesøg på arbejdspladsen
21. juni 2021
Region Syddanmark lancerede 1. maj 2021 en ny forsøgsordning, hvor jordemødre besøger offentlige og private virksomheder for at hjælpe med at nedbringe sygemeldinger og gøre hverdagen på arbejde bedre hos de gravide.
Læs mere her...
Ny rapport skal hjælpe syddanske børn til et sundere liv
21. juni 2021
En ny rapport skitserer hvordan skoler og kommuner kan hjælpe børn til et sundere liv, og hvad der skal til for at komme godt i gang med sundsfremmende indsatser
Læs mere her...
Samling af blodbank, mammografiscreening og laboratorium for Celleterapi på Stærmosegårdsvej
16. juni 2021

Læs mere her...
Professor i forebyggelse og tidlig opsporing af kolorektal cancer
14. juni 2021
Anastasios Koulaouzidis udnævnes til professor ved klinisk institut og overlæge ved Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus
Læs mere her...
Danske data om diabetes skal ud i verden og gøre nytte
10. juni 2021
Sammen med schweizisk gæsteforsker står forskere fra Steno Diabetes Center Odense bag projekt, der skal hjælpe lav- og middelindkomstlande til bedre behandling af type 1-diabetes
Læs mere her...
Læge fra Radiologisk afdeling på OUH udpeget til videnskabsetisk komite
7. juni 2021
Sundhedsminister Magnus Heunicke har udpeget læge fra Radiologisk afdeling på OUH til videnskabsetisk komite
Læs mere her...
Ny professor i medicinsk gastroenterologi
4. juni 2021
Overlæge på Odense Universitetshospital, Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme, ph.d. og dr.med. Mark A. Ainsworth er udnævnt til professor i medicinsk gastroenterologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
Læs mere her...
Steno Diabetes Centrene udgiver sammen ny podcast med fokus på diabetesforskning
31. maj 2021
Kan kosttilskud gøre en forskel, når man har diabetes? Kan man forebygge nerveskader tidligere? Og hvordan kan familier tale om livet med diabetes? Det jagter vi bl.a. svaret på i ’Diabetesforskerne’ - en ny podcast - der tager rundt i hele landet og møder nogle af de dygtige forskere
Læs mere her...
Ny forskning giver nye perspektiver for patienter med Parkinsons sygdom
19. maj 2021
Et nyt forskningsprojekt fra Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet viser lovende resultater i forhold til fremtidens behandling af patienter med Parkinsons sygdom. Et omfattende studie viser, at behandling med elektromagnetiske impulser i forsøgsgruppen har forbedret patienternes tilstand. Dette er en meget lovende udvikling i forhold til en sygdom, der hidtil udelukkende er blevet symptombehandlet.
Læs mere her...
Videncenteret REHPA får ny leder 1. juni
31. marts 2021
Ane Bonnerup Vind har bred erfaring fra Sundhedsstyrelsen, somatiske sygehuse og senest psykiatrien i Region Sjælland
Læs mere her...Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk