Dette er tekstversionen af Optagelser og interviews på OUH
Klik her for at komme til den grafiske version af Optagelser og interviews på OUH

Forside - Læs op - Sitemap


Optagelser og interviews på OUH


6 principper for korte nyhedsindslag og dag-til-dag-produktioner
Ønsker du at lave korte optagelser og interviews på OUH, skal du følge nedenstående principper.

Ønsker du at lave større produktioner, hvor vi lukker mere op for detaljer i komplicerede behandlingsforløb eller store operationer og lader pressen indgående følge medarbejdere og patienter i følsomme situationer, skal vi i stedet indgå denne samarbejdskontrakt.

Optagelser og interviews på OUH
OUH ønsker at give alle, som er i kontakt med hospitalet, mulighed for at deltage i den offentlige debat. Samtidig vil vi gerne være med til at vise danskerne, hvordan hverdagen ser ud på et sygehus og formidle den seneste forskning og behandling.

Mediernes færden må dog ikke være til gene for patienter, pårørende eller medarbejdere. Vi må ikke dele patienters private helbredsoplysninger uden samtykke, og både patienter og pårørende kan være i sårbare situationer, hvor de har brug for ikke samtidig at skulle forholde sig til medieopmærksomhed. På samme måde skal medarbejdere også kunne fokusere på deres kliniske arbejde.

Følg disse seks principper, når du er på OUH’s matrikler

 1. Spørg først: Ingen patienter, pårørende eller medarbejdere må filmes, fotograferes eller interviewes uden samtykke. OUH bistår gerne med at indhente samtykke fra personer, som vi sammen aftaler skal indgå i optagelserne. Hvis pressen derudover filmer eller tager billeder af folk, fx tilfældigt forbipasserende, er det op til redaktionen at kunne dokumentere, at der foreligger et udtrykkeligt samtykke.
   
 2. Ingen patientoplysninger uden skriftligt samtykke: Patienter og pårørende skal give skriftligt samtykke på OUH’s samtykkeerklæring, hvis medarbejderne i forbindelse med optagelserne skal kunne udtale sig om ellers tavshedsbelagte oplysninger vedrørende patientens diagnose, sygdomsforløb m.m.
   
 3. Du kan kun give samtykke på egne vegne: Familie, pårørende eller værger kan aldrig give samtykke på en myndig eller umyndiggjort patients, pårørende eller medarbejders vegne. OUH tillader derfor heller ikke optagelser af eksempelvis bevidstløse eller midlertidig inhabile, selvom der efterfølgende forventes at kunne indhentes skriftligt samtykke
   
 4. Patientsikkerhed går forud for alt: Enhver sundhedsperson, der deltager i patientbehandling kan på ethvert tidspunkt forlange optagelser indstillet, herunder bestemme, at journalister og fotografer on-location forlader behandlingsstedet, hvis det skønnes, at hensynet til patienten eller behandlingssituationen tilsiger dette. Det gælder fx, hvis der uventet opstår alvorlig sygdom, komplikationer eller dødsfald.
   
 5. Ny brug af optagelser kræver ny aftale: Fotografier og tv-optagelser må ikke bruges i andre sammenhænge f.eks. i form af arkivbilleder, dækbilleder og/eller korte klip end den oprindelige uden samtykke fra de afbildede patienter og medarbejdere.
   
 6. Følsomme eller længerevarende optagelser kræver særskilt kontrakt: Ved større produktioner – for eksempel optagelser til dokumentarudsendelser – eller hvor journalister får udvidet adgang til at følge patienterne i forbindelse med for eksempel operationer eller særligt sårbare forløb, skal der følges særlige retningslinjer. Disse er er beskrevet i en særlig samarbejdskontrakt.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk