Dette er tekstversionen af Tavshedspligt og indgåelse af tavshedserklæring
Klik her for at komme til den grafiske version af Tavshedspligt og indgåelse af tavshedserklæring

Forside - Læs op - Sitemap


Tavshedspligt og indgåelse af tavshedserklæring


Tastatur m. paragraf2
 
 
 

I forbindelse med dit praktikophold på OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus, vil du få indsigt i en række tavshedsbelagte og fortrolige oplysninger. Dette betyder, at du skal være opmærksom på, hvad du videregiver af oplysninger.

Du skal derfor indgå en tavshedserklæring.

Du skal senest ved din første praktik-/arbejdsdag på OUH gennemføre nedenstående:

  • Tilmelde dig kurset "Tavshedserklæring" i Plan2learn
  • Læse den tilhørende tekst samt lovene (links) og bekræfte, at du er bekendt med tavshedspligten.
  • Udskrive den tilsendte mail, som dokumenterer, at du er bekendt med din tavshedspligt.
  • Fremvise udskrift af denne mail hver gang, du påbegynder et nyt praktikforløb på OUH med henblik på, at drøfte den lokale praksis for tavshedspligt.
  • Har du tidligere været i praktik eller lignende på OUH, skal du ikke tilmelde dig kurset tavshedserklæring på ny.
     

Til uddannelsessøgende, der ikke har et dansk cpr-nr., eller ikke er ikke dansk-talende, skal:

  • Underskrive og fremvise "Confidentiality Agreement” via Plan2learn 
     
 
 
 
 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk