Dette er tekstversionen af Udvikling for forskere
Klik her for at komme til den grafiske version af Udvikling for forskere

Forside - Læs op - Sitemap


Udvikling for forskere


Forskning

I forskningsstrategien for Odense Universitetshospital og Klinisk Institut er der opstillet en målsætning om, at der skal etableres synligere og mere sammenhængende karriereveje for forskere. Hensigten hermed er bl.a. at øge rekruttering og fremme fastholdelse af de bedst kvalificerede yngre talenter.

En af indsatserne hertil er at tilbyde forskerne en systematisk uddannelse i projektstyring, forskningsledelse og forskningsvejledning.

I kompetenceudviklingspuljen er afsat 400.000 kr. i 2015. Puljen er målrettet kompetenceudvikling af forskere ansat ved OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Midlerne kan søges til kurser inden for:

Bemærk: Der bevilliges ikke midler til forskningslederkurser i denne pulje. Midler til forskningsledelseskurser skal søges hos Klinisk Institut

Der er løbende ansøgningsfrist.

Se hele opslaget her.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk