Dette er tekstversionen af Eliteforskningscentre
Klik her for at komme til den grafiske version af Eliteforskningscentre

Forside - Læs op - Sitemap


Eliteforskningscentre


Etableringen af Eliteforskningscentre på OUH er en del af OUH's ambitiøse forskningsstrategier 2012-2017 og 2016-2020 og afspejler den største forskningssatsning på hospitalet i nyere tid. Centrene skal varetage klinisk forskning på højeste internationale niveau på tværs af specialer og involvere samarbejdspartnere i ind- og udland.

Der er etableret følgende eliteforskningscentre på OUH:

 

  Emne Titel Centerleder
CITCO
Immunterapi i kræftbehandling CITCO - Centre for Cellular Immunotherapy of Haematological Cancer Odense

Forskningsleder, professor, overlæge Torben Barington

 

 

 

Elitecenter FLASH
Leversygdomme

FLASH - Fibrosis, Fatty Liver and Steatohepatitis Research Centre

 

 

Professor, overlæge, ph.d. Aleksander Krag
Elitecenter Agecare
Kræft hos ældre

AgeCare - Academy of Geriatric Cancer Research

 

 

 Forskningsleder, professor og overlæge Jørn Herrstedt

Elitecenter ORCA Dødelige allergier

ORCA – Odense Research Centre for Anaphylaxis

 

Forskningsleder, professor og ledende overlæge Carsten Bindslev-Jensen
  Sygdomme i pulsårerne

CIMA - Centre for Individualized Medicine in Arterial Diseases

 

 

Forskningsleder, professor og overlæge Lars Melholt Rasmussen

Alle eliteforskningscentre er alle udvalgt som satsningsområder efter en skarp udvælgelsesproces. Udvælgelsen af centrene er sket på baggrund af anbefalinger fra bl.a. et panel af internationale eksperter.

De enkelte centre har indgået performancekontrakter med OUH’s direktion. Kontrakterne definerer centrenes mål som f.eks. antallet af videnskabelige publikationer, antal ph.d.-forløb og formidling af centrets resultater. Samtidig er der til hvert eliteforskningscenter tilknyttet et internationalt rådgivningspanel.


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk