Dette er tekstversionen af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
Klik her for at komme til den grafiske version af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Forside - Læs op - Sitemap


Center for Innovativ Medicinsk Teknologi


Telemedicin på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

 

Innovation

 

Telemedicin er et felt i rivende udvikling. OUH deltager aktivt i udviklingen og ønsker også fremover at være med til at præge denne. Telemedicin vil være fremtiden for mange undersøgelser og behandlinger, og telemedicin indbyder til et øget samarbejde internt, eksternt og internationalt.

Telemedicin skal
- understøtte kliniske beslutninger og behandling
- øge specialistinvolvering i behandling
- reducere ulighed i sundhed som følge af geografiske forskelle.

Telemedicin tager ofte udgangspunkt i ny og uprøvet teknologi. Telemedicin er et værktøj i klinisk arbejde, men er andet og mere end IT. Bl.a. er det derfor vigtigt at forholde sig til mere end de tekniske udfordringer, når man overvejer at anvende telemedicin.

OUH er pt. i gang med en række forskningsprojekter indenfor telemedicin, som foregår i regi af forskningsenheden Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT); en fælles forskningsenhed for OUH og Syddansk Universitet.

Læs mere om OUHs arbejde med implementering og forskning inden for telemedicin og medicinsk teknologi på CIMTs hjemmeside her

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk