Skip til primært indhold

Lægesekretæruddannelsen

Den nuværende lægesekretæruddannelse, som er en 2-årig erhvervsuddannelse, erstattes fra 1. september 2021 af en ny uddannelse: sundhedsadministrativ koordinator.

Ny sundhedsadministrativ uddannelse
Den nuværende lægesekretæruddannelse, som er en 2-årig erhvervsuddannelse, erstattes fra 1. september 2021 af en ny uddannelse: sundhedsadministrativ koordinator.
Der er tale om en 2½-årig erhvervsakademiuddannelse, som udbydes er professionshøjskolerne. På OUH samarbejder vi med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og vi bliver praktiksted for studerende på uddannelsen.

Sidste hold lægesekretærer på OUH

10 lægesekretærelever begynder deres uddannelse på OUH  1. september 2021, og de bliver det sidste hold på den gamle uddannelse.
Der er i bekendtgørelsen beskrevet mulighed for at optage et hold i 2022. Da der er fin søgning til ny uddannelse, forventes det ikke, at der optages et hold i 2022.

Baggrund

Baggrunden for løft af uddannelsesniveauet har været et regionalt og nationalt ønske om at matche det formelle uddannelsesniveau med det komplekse opgavesæt, der løses på det sundhedsadministrative område

Indhold fag/kerneområder
Uddannelsen indeholder følgende fag og kerneområder:

  • Sundhedsadministration og koordinering
  • Jura
  • Sundhed og sygdom
  • Kommunikation
  • Teknologi og data

Praktik

Der er i alt 30 ugers praktik i uddannelsen. For de studerende, der begynder uddannelse 1. september er praktikken tilrettelagt som følger:
1. semester med en varighed på 10 uger (fra 15. november 2021 – 21. januar 2022)
4. semester med en varighed på 20 uger (fra 30. januar 2023 – 16. juni 2023)

Bekendtgørelse
Læs mere her

Studieordning

Studieordningen udarbejdes på baggrund af bekendtgørelsen og forventes endeligt klar inden sommerferien.
Den nationale del beskriver indhold og struktur samt fag på uddannelsen.
Den institutionelle del er de enkelte professionshøjskolers beskrivelse af regler på de områder, de selv har beslutningskompetence over.

Opgavesættet på det sundhedsadministrative område

Der er ikke en forventning om, at opgavesættet på det sundhedsadministrative området ændres pr. 1. september, når ny uddannelse begynder. Der er derimod en forventning om, at kompleksiteten fortsat øges, og der stilles større krav til medarbejdernes kompetencer inden for fx drifts- og patientkoordinering samt tværfaglige opgaver.

Lægesekretærer på erhvervsakademiniveau

Det er muligt for en lægesekretær at opnå erhvervsakademiniveau, så de har samme uddannelsesniveau som en sundhedsadministrativ koordinatorer. Det kan ske med efteruddannelse med 60 ECTS point, fx sundhedskommunom eller anden relevant akademiuddannelse. Man vil bevare titlen som lægesekretær, men have højere uddannelsesniveau.
En anden mulighed er at gennemføre uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator. Lægesekretæruddannelsen er adgangsgivende her til. Der vil dog altid skulle foretages en individuel kompetencevurdering af en studievejleder på en professionshøjskole, fx UCL, før opstart på uddannelse.

Den videre proces på OUH

Vejledere for praktikanter i 1. praktik
Det forventes, at de eksisterende vejledere besidder de kompetencer, der er nødvendige for at modtage praktikanter i første praktik.
Der bliver dog tilrettelagt workshops for de vejledere, der skal modtage praktikanter til november, så de opnår en forståelse for studiet samt indhold og krav i praktikken og dermed føler sig godt klædt på til at tage i mod de første praktikanter.
Når vi kender det præcise antal praktikanter til praktikken i november, og har foretaget praktikfordeling, bliver de relevante vejledere inviteret.
Alle vejledere inviteres til en generel introduktion til den nye uddannelse.
Alle aktiviteter vil blive tilgængelige med tilmelding via Plan2Learn.
Kompetenceudvikling generelt
Det foreligger endnu ingen central og generel anbefaling vedr. vejlederkompetencer eller plan for kompetenceudvikling.

Læs mere her

 

Helle Kruse

Helle Kruse

Uddannelsesleder

Klinisk Udvikling - Uddannelse og Kompetenceudvikling


51 55 99 20
APPFWU01V